Nousiainen

Omakotitontit - Hintojen pysyvä alennus!

Published: lokakuu 13, 2015
Karhunperkon I-alueen tontit Karhunperkon tontit sijaitsevat viihtyisällä pientaloalueella noin 2 km päässä Nousiaisten Nummen keskustaajaman...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Haku


Tilaa uutiskirje


Kuulutukset

Ehdokaslistojen yhdistelmä, klikkaa kuva suuremmaksi

69818 ehdokasl

Kuntavaaleissa 9.4.2017 valitaan Nousiaisten kunnassa 27 valtuutettua.

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koske-vat asiakirjat kuntavaaleja varten on jätettävä Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään helmikuun 28. päivänä 2017 ennen klo 16.00.

Keskusvaalilautakunnan valtuuttamana asiakirjoja vastaanot-taa kunnanvirastolla 28.2.2017 klo 14.00 ‚Äď 16.00 keskusvaa-lilautakunnan sihteeri Viviana Palmroth ja keskusvaalilauta-kunnan puheenjohtaja Lasse Tapani. Asiakirjat voi j√§tt√§√§ my√∂s erikseen sovittuna aikaisempana ajankohtana keskus-vaalilautakunnan sihteerille, puh. 044-4355 503 tai 044-4355 502, tai toimittaa keskusvaalilautakunnalle postitse osoitteella Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen.

Keskusvaalilautakunta ilmoittaa erikseen kuntavaalien en-nakko- ja kotiäänestyksestä sekä äänestyksestä vaalipäivänä.

24.1.2017
Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunta

P√Ą√ĄT√ĖKSEST√Ą ILMOITTAMINEN / KUULUTUS 24.8.2016

Täten Nousiaisten kunta ilmoittaa, että Turun hallinto-oikeus on antanut 22.8.2016 päätöksen (päätösnro

16/0179/1) seuraavassa asiassa:

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

P√Ą√ĄT√ĖS 22.8.2016; 16/0179/1

Asia: Valitus kunnallisasiassa

Antopäivä: 22.8.2016

Valittaja: Paijula Pysyy ja Paranee ry, Nousiainen

Päätös, josta valitetaan: Nousiaisten sivistyslautakunta 26.1.2016

Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku: Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan

hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän

kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää

lukuunottamatta. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimmalle

hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on ko. päätöksen liitteenä.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Turun hallinto-oikeuden ko. päätökseen 22.8.2016 on mahdollista tutustua Nousiaisten kunnanviraston

neuvonnassa kunnanviraston aukioloaikoina.

Liite

Nousiaisten valtuusto on hyväksynyt 12.12.2016 § 81 rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksupe-rusteiden tarkistamisen.
Poikkeamisvallan siirtoa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutos 196/2016 tuli voimaan 1.4.2016. Lain muutos tarkoittaa, että aikaisemmin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimivaltaan kuuluneet poikkeamisasiat ratkaistaan jatkossa kunnissa. Rakennusvalvonnan viran-omaistehtävien maksuperusteita on edellisen kerran tarkistettu vuonna 2012. Uudessa tarkistetussa tak-sassa on toimenpiteille pyritty määrittelemään yksi yksiselitteinen maksu, jossa on huomioitu toimenpi-teeseen yleisesti liittyvä valvontatyön määrä sekä alueelliset näkökulmat.
Nousiaisten kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien uusia maksuperusteita noudatetaan 1.2.2017 alkaen. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet -asiakirjaan on mahdollista tutustua Nousiaisten kunnanvirastossa aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivuilla. Asiakirja on ollut näh-tävillä valtuuston pöytäkirjan liitteenä 15.12.2016 lähtien.

Nousiaisten kunnanhallitus 19.1.2017

 

 

Ympäristölautakunnan ilmoitus 19.1.2017 (pdf)

 

 

 


 

 

 

 

  Click to listen highlighted text! Kuulutukset Ehdokaslistojen yhdistelm√§ Tulosta S√§hk√∂posti Ehdokaslistojen yhdistelm√§, klikkaa kuva suuremmaksi Nousiaisten kunnassa valittavien valtuutettujen luku-m√§√§r√§ ja ehdokashakemusten vastaanottoj√§rjestelyt Tulosta S√§hk√∂posti Kuntavaaleissa 9.4.2017 valitaan Nousiaisten kunnassa 27 valtuutettua.Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koske-vat asiakirjat kuntavaaleja varten on j√§tett√§v√§ Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeist√§√§n helmikuun 28. p√§iv√§n√§ 2017 ennen klo 16.00.Keskusvaalilautakunnan valtuuttamana asiakirjoja vastaanot-taa kunnanvirastolla 28.2.2017 klo 14.00 ‚Äď 16.00 keskusvaa-lilautakunnan sihteeri Viviana Palmroth ja keskusvaalilauta-kunnan puheenjohtaja Lasse Tapani. Asiakirjat voi j√§tt√§√§ my√∂s erikseen sovittuna aikaisempana ajankohtana keskus-vaalilautakunnan sihteerille, puh. 044-4355 503 tai 044-4355 502, tai toimittaa keskusvaalilautakunnalle postitse osoitteella Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen.Keskusvaalilautakunta ilmoittaa erikseen kuntavaalien en-nakko- ja koti√§√§nestyksest√§ sek√§ √§√§nestyksest√§ vaalip√§iv√§n√§.24.1.2017Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunta KUULUTUS; T√§ten Nousiaisten kunta ilmoittaa, ett√§ Turun hallinto-oikeus on antanut 22.8.2016 p√§√§t√∂ksen (p√§√§t√∂snro 16/0179/1) seuraavassa asiassa: Tulosta S√§hk√∂posti P√Ą√ĄT√ĖKSEST√Ą ILMOITTAMINEN / KUULUTUS 24.8.2016 T√§ten Nousiaisten kunta ilmoittaa, ett√§ Turun hallinto-oikeus on antanut 22.8.2016 p√§√§t√∂ksen (p√§√§t√∂snro 16/0179/1) seuraavassa asiassa: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- P√Ą√ĄT√ĖS 22.8.2016; 16/0179/1 Asia: Valitus kunnallisasiassa Antop√§iv√§: 22.8.2016 Valittaja: Paijula Pysyy ja Paranee ry, Nousiainen P√§√§t√∂s, josta valitetaan: Nousiaisten sivistyslautakunta 26.1.2016 Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylk√§√§ valituksen. Muutoksenhaku: Hallinto-oikeuden p√§√§t√∂kseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitus on teht√§v√§ 30 p√§iv√§n kuluessa hallinto-oikeuden p√§√§t√∂ksen tiedoksisaantip√§iv√§st√§, sit√§ p√§iv√§√§ lukuunottamatta. Valituskirjelm√§ on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valitusosoitus on ko. p√§√§t√∂ksen liitteen√§. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Turun hallinto-oikeuden ko. p√§√§t√∂kseen 22.8.2016 on mahdollista tutustua Nousiaisten kunnanviraston neuvonnassa kunnanviraston aukioloaikoina. Liite Kuulutus; Rakennusvalvonnan viranomaisteht√§vien maksuperusteiden tarkistamisesta ja voimaantulosta Tulosta S√§hk√∂posti Nousiaisten valtuusto on hyv√§ksynyt 12.12.2016 ¬ß 81 rakennusvalvonnan viranomaisteht√§vien maksupe-rusteiden tarkistamisen.Poikkeamisvallan siirtoa koskeva maank√§ytt√∂- ja rakennuslain (MRL) muutos 196/2016 tuli voimaan 1.4.2016. Lain muutos tarkoittaa, ett√§ aikaisemmin elinkeino-, liikenne- ja ymp√§rist√∂keskuksen (ELY-keskus) toimivaltaan kuuluneet poikkeamisasiat ratkaistaan jatkossa kunnissa. Rakennusvalvonnan viran-omaisteht√§vien maksuperusteita on edellisen kerran tarkistettu vuonna 2012. Uudessa tarkistetussa tak-sassa on toimenpiteille pyritty m√§√§rittelem√§√§n yksi yksiselitteinen maksu, jossa on huomioitu toimenpi-teeseen yleisesti liittyv√§ valvontaty√∂n m√§√§r√§ sek√§ alueelliset n√§k√∂kulmat.Nousiaisten kunnan rakennusvalvonnan viranomaisteht√§vien uusia maksuperusteita noudatetaan 1.2.2017 alkaen. Rakennusvalvonnan viranomaisteht√§vien maksuperusteet -asiakirjaan on mahdollista tutustua Nousiaisten kunnanvirastossa aukioloaikoina sek√§ kunnan internet-sivuilla. Asiakirja on ollut n√§h-t√§vill√§ valtuuston p√∂yt√§kirjan liitteen√§ 15.12.2016 l√§htien. Nousiaisten kunnanhallitus 19.1.2017 Ymp√§rist√∂lautakunnan kuulutukset ja ilmoitukset Tulosta S√§hk√∂posti     Ymp√§rist√∂lautakunnan ilmoitus 19.1.2017 (pdf)               Rakennustarkastajan julkipanot ja p√§√§t√∂kset
A-- A- A A+ A++Tapahtumakalenteri
Nousiaisten kunta
Hallintokuja 2
21270 NOUSIAINEN
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9:00-15:00
puh. (02) 4391 211, faksi (02) 4391 210
nousiaisten.kunta@nousiainen.fi
Click to listen highlighted text!