Nousiainen

Omakotitontit - Hintojen pysyvä alennus!

Published: lokakuu 13, 2015
Karhunperkon I-alueen tontit Karhunperkon tontit sijaitsevat viihtyisällä pientaloalueella noin 2 km päässä Nousiaisten Nummen keskustaajaman...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

HakuLukuvuoden 2017 - 2018 koulukuljetuksista

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on koulumatkan pituuden perusteella oikeus koulukuljetukseen, mikäli koulumatka on yli 5 km. Koulussa pelkästään esiopetusta saavalle oppilaalle kunta kuitenkin järjestää kuljetuksen, jos esikoulumatka kotoa tai hoitopaikasta kouluun on yli 2 km.

Oppilaan terveydentilan tai muun erityisen syyn (koulumatkan vaarallisuuden, ei suurpedot) perusteella anottu kuljetus ratkaistaan tapauskohtaisesti sivistysosaston hallintosihteerin päätöksellä. Terveydentilan osalta myönnettävä kuljetusoikeus perustuu lääkärinlausuntoon. Suositus koulukuljetuksen jäjestämiseen ei riitä kuljetuksen myöntämisperusteeksi.

Tien vaarallisuuden perusteella maksuton koulukuljetus alle 5 km:n koulumatkoilla voidaan anomuksesta myöntää koulukuljetussäännöissä mainituin perustein.

Suurpetohavaintojen perusteella tehtävän kuljetuspäätöksen tekee sivistysjohtaja lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti. Sivistysjohtaja voi saattaa asian myös lautakunnan käsiteltäväksi.

Lupa maksullisen ns. ohiajavan koulukuljetuksen käyttöön voidaan myöntää, mikäli koulukuljetuksessa on tilaa ja järjestelystä ei aiheudu lisäkustannuksia. Mikäli oppilas ei ole oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, peritään hänellä voimassa olevan linja-auton sarjalipun mukainen kuljetusmaksu. Oikeuden ohjaavan koulukuljetuksen käyttöön myöntää koulun rehtori/vararehtori.

Koulukuljetuss√§√§nn√∂t 1.8.2017 alkaen (pdf)  

Ohiajavan koulukuljetuksen käyttö (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

 

Lukuvuoden 2016 - 2017 koulukuljetuksista

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on koulumatkan pituuden perusteella oikeus koulukuljetukseen, mik√§li koulumatka on yli 5 km. Koulussa pelk√§st√§√§n esiopetusta saavalle oppilaalle kunta kuitenkin j√§rjest√§√§ kuljetuksen, jos esikoulumatka kotoa tai hoitopaikasta kouluun on yli 2 km.

Oppilaan terveydentilan tai muun erityisen syyn (koulumatkan vaarallisuuden, ei suurpedot)  perusteella anottu kuljetus ratkaistaan tapauskohtaisesti sivistysosaston hallintosihteerin p√§√§t√∂ksell√§. Terveydentilan osalta my√∂nnett√§v√§ kuljetusoikeus perustuu l√§√§k√§rinlausuntoon. Suositus koulukuljetuksen j√§jest√§miseen ei riit√§ kuljetuksen my√∂nt√§misperusteeksi.

Tien vaarallisuuden perusteella maksuton koulukuljetus alle 5 km:n koulumatkoilla voidaan myöntää, jos oppilas joutuisi koulumatkallaan kulkemaan valtatie 8:n suuntaisesti tien reunassa valtatien autoliikenteen kanssa samassa tasossa. Samoin kuljetus voidaan myöntää, jos oppilaan koulumatka edellyttää kulkemista valtaite 8:n puolelta toiselle, eikä hän koulumatkallaan voi käyttää valtatie 8:n ali tai yli kulkevaa reittiä eri tasossa valtatien autoliikenteen kanssa. Kuljetusoikeutta koulutien vaarallisuuden perusteella pitää anoa kirjallisesti. Kuljetusoikeus valtatie 8:n vaarallisuuden perusteella myönnetään anomuksen perusteella esi- ja perusopetuksen oppilaalle perusopetuksen loppuun asti, kuitenkin enintään siihen asti, kun koulumatka on edellä kuvatulla tavalla vaarallinen.

Suurpetohavaintojen perusteella tehtävän kuljetuspäätöksen tekee sivistysjohtaja lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti. Sivistysjohtaja voi saattaa asian myös lautakunnan käsiteltäväksi.

Lupa ohiajavan koulukuljetuksen käyttöön voidaan myöntää, mikäli koulukuljetuksessa on tilaa ja järjestelystä ei aiheudu lisäkustannuksia. Mikäli oppilas ei ole oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, peritään hänellä voimassa olevan linja-auton sarjalipun mukainen kuljetusmaksu. Oikeuden ohjaavan koulukuljetuksen käyttöön myöntää koulun rehtori/vararehtori.

Ohiajavan koulukuljetuksen käyttö (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake)

Koulukuljetuss√§√§nn√∂t 6.10.2016 alkaen (pdf)  

Lukuvuoden 2016 - 2017 koulukuljetuksista

Paijulan koulu ja Henrikin koulu

Paijulan koulun opetustoiminta siirtyy 16.8.2016 alkaen Henrikin koulun tiloihin. Paijulan koulun oppilaiden aamukuljetus on aiemmin ollut kaikilla oppilailla klo 8.30:ksi; lukuvuonna 2016 ‚Äď 2017 opetus alkaa Henrikin koulun tiloissa joko klo 8.00 tai klo 9.00.

Paijulan koulun opetuksen siirtämisen yhteydessä on lisäksi koulukuljetuksen osalta linjattu seuraavaa:

Sivistyslautakunta 22.3.2016/40 § ja kunnanhallitus 6.6.2016/103 §

"Sivistyslautakunta päättää, että
...
2) ett√§ Paijulan koulun vuosiluokkien 1 ‚Äď 4 oppilaille j√§rjestet√§√§n lukuvuonna 2016‚Äď2017 maksuton koulukuljetus valtatie 8:n l√§nsipuolelta Henrikin kouluun ja takaisin riippumatta oppilaan koulumatkan pituudesta. N√§iden koulukuljetusten nouto-/j√§tt√∂paikat ovat Lemuntiell√§, Aatoilantiell√§ ja Mietoistentiell√§, ellei erikseen tai kuljetuss√§√§nt√∂ihin viitaten erityisperusteisesti (luku 3) oppilaskohtaisesti toisin p√§√§tet√§.

3) ett√§ Paijulan ja Henrikin koulun Lemuntien suunnalla asuville vuosiluokkien 5 ‚Äď 9 oppilaille j√§rjestet√§√§n valtatie 8:n rakennust√∂iden johdosta maksuton koulukuljetus valtatien l√§nsipuolelta Henrikin kouluun ja takaisin siihen asti, kunnes Nummen rakenteilla oleva eritasoliittym√§ on kevyen liikenteen liikenn√∂it√§viss√§. Kuljetuksen nouto-/j√§tt√∂paikka on Lemuntien ja Laaleistentien/Rekoistentien risteys."
...

Oikaisuvaatimuksissa edellytettiin myös sivistyslautakunnan tekemän koulukuljetuspäätöksen oikaisemista. Tältä osin sivistysjohtaja on antanut seuraavan selvityksen, jonka perusteella kunnanhallitus päätti pitää lautakunnan päätöksen voimassa.

"Nousiaisten kunnan koulukuljetuss√§√§nn√∂iss√§ 1.8.2015 alkaen on linjattu jo aiemmin, ett√§ koululaisille vaarallisiksi luokitellaan vain vt 8 tien suuntainen kulkeminen tai sen ylitys samassa tasossa. Linjaus on ollut voimassa jo lukuvuoden 2015-16 alusta, joten 1-4 ‚Äďluokkalaisten kuljetuskaan ei olisi tarpeen ko. Lemuntien alueella. Rautatie ei aiheuta vaarallisuusperustetta."

Valtatie 8:n rakennustyö Nesteen huoltoaseman luona olevassa risteyksessä valmistuu syyskuun 2016 loppuun mennessä.

Henrikin koulu, Kirkonpiirin koulu, Nummen koulu ja Valpperin koulu

Henrikin koulun opetuksen osalta on myös otettu käyttöön uudet, seuraavat työajat:
7. lk,  klo 8.05 ‚Äď 13.50
8. lk ja 9. lk,  klo 8.55 ‚Äď 14.50

TLO:n linja-auton klo 7.55 Nummi ‚Äď Valpperintie ‚Äď Valpperin koulu 8.15 ‚Äď Kyt√∂istentie - Vahdontie ‚Äď Kirkonpiirin koulu ‚Äď Koljolantie - Henrikin koulu klo 8.45 ‚Äďreitti√§ ei en√§√§ liikenn√∂id√§, kuten ei my√∂sk√§√§n vastaavaa paluukuljetusreitti√§ iltap√§ivisin.

TLO:n linja-auton klo 8.15 Repola - Vainiopohjantie ‚Äď Paistanojantie ‚Äď Vadanvainiontie ‚Äď Valpperintie ‚Äď Kirkonpiirin koulu ‚Äď Kirkkotie ‚Äď Henrikin koulu klo 8.45 ‚Äďreitti liikenn√∂i edelleen aamuisin, mutta TLO:lta saadun ilmoituksen mukaan aiemmin k√§yt√∂ss√§ ollut matkakorttij√§rjestelm√§ ei en√§√§ ole k√§yt√∂ss√§. Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden osalta kunta on tehnyt sopimuksen Matkahuollon kanssa, ja tilannut oppilaille matkakortit. Ko. oppilaat saavat matkakorttinsa koululta ensimm√§isen√§ koulup√§iv√§n√§. Muut oppilaat, jotka haluavat k√§ytt√§√§ t√§t√§ ns. kaikille avointa julkista reitti√§, voivat ostaa kortin Matkahuollosta. Kaikki muu Nousiaisten kunnan sis√§inen koululaiskuljetus on tilausliikennett√§. Anomuksesta muukin kuin kuljetukseen oikeutettu oppilas voi p√§√§st√§ mukaan tilausliikenteen√§ j√§rjestettyyn kuljetukseen, jos kuljetuksessa on tilaa. T√§m√§ kuljetus on oppilaalle maksullista.

Kunta on koulukuljetuksia hoitavan tilausliikenteen osalta p√§√§tt√§nyt k√§ytt√§√§ optiota lukuvuonna 2015 ‚Äď 2016 kilpailutettuihin kuljetuksiin. Edell√§ mainittujen lukuj√§rjestys- ja reittimuutosten vuoksi kunta on hy√∂dynt√§nyt optimointipalvelua kuljetusreittisuunnittelussa lukuvuoden 2016 ‚Äď 2017 kuljetusten toteuttamisessa, jotta kuljetukset voidaan hoitaa kustannustehokkaasti, ilman autonvaihtoja kesken kuljetusten sek√§ niin, ett√§ oppilaskohtaiset kuljetusajat pysyv√§t kohtuullisina. Eri koulujen kuljetuksia on yhdistelty, ja osittain autojen kierto muuttaa aiempia kuljetusaikatauluja. Lopullisia kuljetusreittej√§ ja aikatauluja viimeistell√§√§n viel√§ kes√§n aikana. Kun aikataulutus on valmistunut, kuljetusoppilaiden koteihin tiedotetaan j√§rjestelyist√§ ennen koulun alkua.

Lukiolaisten lippujärjestelmämuutoksista mm. Kelan koulumatkatukeen liittyen informoidaan elokuussa ennen koulun alkua.

 

  Click to listen highlighted text! Koulukuljetus Tulosta S√§hk√∂posti Lukuvuoden 2017 - 2018 koulukuljetuksista Perusopetuslain mukaan oppilaalla on koulumatkan pituuden perusteella oikeus koulukuljetukseen, mik√§li koulumatka on yli 5 km. Koulussa pelk√§st√§√§n esiopetusta saavalle oppilaalle kunta kuitenkin j√§rjest√§√§ kuljetuksen, jos esikoulumatka kotoa tai hoitopaikasta kouluun on yli 2 km. Oppilaan terveydentilan tai muun erityisen syyn (koulumatkan vaarallisuuden, ei suurpedot) perusteella anottu kuljetus ratkaistaan tapauskohtaisesti sivistysosaston hallintosihteerin p√§√§t√∂ksell√§. Terveydentilan osalta my√∂nnett√§v√§ kuljetusoikeus perustuu l√§√§k√§rinlausuntoon. Suositus koulukuljetuksen j√§jest√§miseen ei riit√§ kuljetuksen my√∂nt√§misperusteeksi. Tien vaarallisuuden perusteella maksuton koulukuljetus alle 5 km:n koulumatkoilla voidaan anomuksesta my√∂nt√§√§ koulukuljetuss√§√§nn√∂iss√§ mainituin perustein. Suurpetohavaintojen perusteella teht√§v√§n kuljetusp√§√§t√∂ksen tekee sivistysjohtaja lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti. Sivistysjohtaja voi saattaa asian my√∂s lautakunnan k√§sitelt√§v√§ksi. Lupa maksullisen ns. ohiajavan koulukuljetuksen k√§ytt√∂√∂n voidaan my√∂nt√§√§, mik√§li koulukuljetuksessa on tilaa ja j√§rjestelyst√§ ei aiheudu lis√§kustannuksia. Mik√§li oppilas ei ole oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, perit√§√§n h√§nell√§ voimassa olevan linja-auton sarjalipun mukainen kuljetusmaksu. Oikeuden ohjaavan koulukuljetuksen k√§ytt√∂√∂n my√∂nt√§√§ koulun rehtori/vararehtori. Koulukuljetuss√§√§nn√∂t 1.8.2017 alkaen (pdf)   Ohiajavan koulukuljetuksen k√§ytt√∂ (t√§ytett√§v√§ ja tulostettava pdf-lomake)   Lukuvuoden 2016 - 2017 koulukuljetuksista Perusopetuslain mukaan oppilaalla on koulumatkan pituuden perusteella oikeus koulukuljetukseen, mik√§li koulumatka on yli 5 km. Koulussa pelk√§st√§√§n esiopetusta saavalle oppilaalle kunta kuitenkin j√§rjest√§√§ kuljetuksen, jos esikoulumatka kotoa tai hoitopaikasta kouluun on yli 2 km. Oppilaan terveydentilan tai muun erityisen syyn (koulumatkan vaarallisuuden, ei suurpedot)  perusteella anottu kuljetus ratkaistaan tapauskohtaisesti sivistysosaston hallintosihteerin p√§√§t√∂ksell√§. Terveydentilan osalta my√∂nnett√§v√§ kuljetusoikeus perustuu l√§√§k√§rinlausuntoon. Suositus koulukuljetuksen j√§jest√§miseen ei riit√§ kuljetuksen my√∂nt√§misperusteeksi. Tien vaarallisuuden perusteella maksuton koulukuljetus alle 5 km:n koulumatkoilla voidaan my√∂nt√§√§, jos oppilas joutuisi koulumatkallaan kulkemaan valtatie 8:n suuntaisesti tien reunassa valtatien autoliikenteen kanssa samassa tasossa. Samoin kuljetus voidaan my√∂nt√§√§, jos oppilaan koulumatka edellytt√§√§ kulkemista valtaite 8:n puolelta toiselle, eik√§ h√§n koulumatkallaan voi k√§ytt√§√§ valtatie 8:n ali tai yli kulkevaa reitti√§ eri tasossa valtatien autoliikenteen kanssa. Kuljetusoikeutta koulutien vaarallisuuden perusteella pit√§√§ anoa kirjallisesti. Kuljetusoikeus valtatie 8:n vaarallisuuden perusteella my√∂nnet√§√§n anomuksen perusteella esi- ja perusopetuksen oppilaalle perusopetuksen loppuun asti, kuitenkin enint√§√§n siihen asti, kun koulumatka on edell√§ kuvatulla tavalla vaarallinen. Suurpetohavaintojen perusteella teht√§v√§n kuljetusp√§√§t√∂ksen tekee sivistysjohtaja lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti. Sivistysjohtaja voi saattaa asian my√∂s lautakunnan k√§sitelt√§v√§ksi. Lupa ohiajavan koulukuljetuksen k√§ytt√∂√∂n voidaan my√∂nt√§√§, mik√§li koulukuljetuksessa on tilaa ja j√§rjestelyst√§ ei aiheudu lis√§kustannuksia. Mik√§li oppilas ei ole oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, perit√§√§n h√§nell√§ voimassa olevan linja-auton sarjalipun mukainen kuljetusmaksu. Oikeuden ohjaavan koulukuljetuksen k√§ytt√∂√∂n my√∂nt√§√§ koulun rehtori/vararehtori. Ohiajavan koulukuljetuksen k√§ytt√∂ (t√§ytett√§v√§ ja tulostettava pdf-lomake) Koulukuljetuss√§√§nn√∂t 6.10.2016 alkaen (pdf)   Lukuvuoden 2016 - 2017 koulukuljetuksista Paijulan koulu ja Henrikin koulu Paijulan koulun opetustoiminta siirtyy 16.8.2016 alkaen Henrikin koulun tiloihin. Paijulan koulun oppilaiden aamukuljetus on aiemmin ollut kaikilla oppilailla klo 8.30:ksi; lukuvuonna 2016 ‚Äď 2017 opetus alkaa Henrikin koulun tiloissa joko klo 8.00 tai klo 9.00. Paijulan koulun opetuksen siirt√§misen yhteydess√§ on lis√§ksi koulukuljetuksen osalta linjattu seuraavaa: Sivistyslautakunta 22.3.2016/40 ¬ß ja kunnanhallitus 6.6.2016/103 ¬ß Sivistyslautakunta p√§√§tt√§√§, ett√§...2) ett√§ Paijulan koulun vuosiluokkien 1 ‚Äď 4 oppilaille j√§rjestet√§√§n lukuvuonna 2016‚Äď2017 maksuton koulukuljetus valtatie 8:n l√§nsipuolelta Henrikin kouluun ja takaisin riippumatta oppilaan koulumatkan pituudesta. N√§iden koulukuljetusten nouto-/j√§tt√∂paikat ovat Lemuntiell√§, Aatoilantiell√§ ja Mietoistentiell√§, ellei erikseen tai kuljetuss√§√§nt√∂ihin viitaten erityisperusteisesti (luku 3) oppilaskohtaisesti toisin p√§√§tet√§. 3) ett√§ Paijulan ja Henrikin koulun Lemuntien suunnalla asuville vuosiluokkien 5 ‚Äď 9 oppilaille j√§rjestet√§√§n valtatie 8:n rakennust√∂iden johdosta maksuton koulukuljetus valtatien l√§nsipuolelta Henrikin kouluun ja takaisin siihen asti, kunnes Nummen rakenteilla oleva eritasoliittym√§ on kevyen liikenteen liikenn√∂it√§viss√§. Kuljetuksen nouto-/j√§tt√∂paikka on Lemuntien ja Laaleistentien/Rekoistentien risteys.... Oikaisuvaatimuksissa edellytettiin my√∂s sivistyslautakunnan tekem√§n koulukuljetusp√§√§t√∂ksen oikaisemista. T√§lt√§ osin sivistysjohtaja on antanut seuraavan selvityksen, jonka perusteella kunnanhallitus p√§√§tti pit√§√§ lautakunnan p√§√§t√∂ksen voimassa. Nousiaisten kunnan koulukuljetuss√§√§nn√∂iss√§ 1.8.2015 alkaen on linjattu jo aiemmin, ett√§ koululaisille vaarallisiksi luokitellaan vain vt 8 tien suuntainen kulkeminen tai sen ylitys samassa tasossa. Linjaus on ollut voimassa jo lukuvuoden 2015-16 alusta, joten 1-4 ‚Äďluokkalaisten kuljetuskaan ei olisi tarpeen ko. Lemuntien alueella. Rautatie ei aiheuta vaarallisuusperustetta. Valtatie 8:n rakennusty√∂ Nesteen huoltoaseman luona olevassa risteyksess√§ valmistuu syyskuun 2016 loppuun menness√§. Henrikin koulu, Kirkonpiirin koulu, Nummen koulu ja Valpperin koulu Henrikin koulun opetuksen osalta on my√∂s otettu k√§ytt√∂√∂n uudet, seuraavat ty√∂ajat:7. lk,  klo 8.05 ‚Äď 13.508. lk ja 9. lk,  klo 8.55 ‚Äď 14.50 TLO:n linja-auton klo 7.55 Nummi ‚Äď Valpperintie ‚Äď Valpperin koulu 8.15 ‚Äď Kyt√∂istentie - Vahdontie ‚Äď Kirkonpiirin koulu ‚Äď Koljolantie - Henrikin koulu klo 8.45 ‚Äďreitti√§ ei en√§√§ liikenn√∂id√§, kuten ei my√∂sk√§√§n vastaavaa paluukuljetusreitti√§ iltap√§ivisin. TLO:n linja-auton klo 8.15 Repola - Vainiopohjantie ‚Äď Paistanojantie ‚Äď Vadanvainiontie ‚Äď Valpperintie ‚Äď Kirkonpiirin koulu ‚Äď Kirkkotie ‚Äď Henrikin koulu klo 8.45 ‚Äďreitti liikenn√∂i edelleen aamuisin, mutta TLO:lta saadun ilmoituksen mukaan aiemmin k√§yt√∂ss√§ ollut matkakorttij√§rjestelm√§ ei en√§√§ ole k√§yt√∂ss√§. Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden osalta kunta on tehnyt sopimuksen Matkahuollon kanssa, ja tilannut oppilaille matkakortit. Ko. oppilaat saavat matkakorttinsa koululta ensimm√§isen√§ koulup√§iv√§n√§. Muut oppilaat, jotka haluavat k√§ytt√§√§ t√§t√§ ns. kaikille avointa julkista reitti√§, voivat ostaa kortin Matkahuollosta. Kaikki muu Nousiaisten kunnan sis√§inen koululaiskuljetus on tilausliikennett√§. Anomuksesta muukin kuin kuljetukseen oikeutettu oppilas voi p√§√§st√§ mukaan tilausliikenteen√§ j√§rjestettyyn kuljetukseen, jos kuljetuksessa on tilaa. T√§m√§ kuljetus on oppilaalle maksullista. Kunta on koulukuljetuksia hoitavan tilausliikenteen osalta p√§√§tt√§nyt k√§ytt√§√§ optiota lukuvuonna 2015 ‚Äď 2016 kilpailutettuihin kuljetuksiin. Edell√§ mainittujen lukuj√§rjestys- ja reittimuutosten vuoksi kunta on hy√∂dynt√§nyt optimointipalvelua kuljetusreittisuunnittelussa lukuvuoden 2016 ‚Äď 2017 kuljetusten toteuttamisessa, jotta kuljetukset voidaan hoitaa kustannustehokkaasti, ilman autonvaihtoja kesken kuljetusten sek√§ niin, ett√§ oppilaskohtaiset kuljetusajat pysyv√§t kohtuullisina. Eri koulujen kuljetuksia on yhdistelty, ja osittain autojen kierto muuttaa aiempia kuljetusaikatauluja. Lopullisia kuljetusreittej√§ ja aikatauluja viimeistell√§√§n viel√§ kes√§n aikana. Kun aikataulutus on valmistunut, kuljetusoppilaiden koteihin tiedotetaan j√§rjestelyist√§ ennen koulun alkua. Lukiolaisten lippuj√§rjestelm√§muutoksista mm. Kelan koulumatkatukeen liittyen informoidaan elokuussa ennen koulun alkua.  
A-- A- A A+ A++Isotalo, Anita
sivistysosaston hallintosihteeri
Mobile: 044 435 5301
Nousiaisten kunta
Hallintokuja 2
21270 NOUSIAINEN
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9:00-15:00
puh. (02) 4391 211, faksi (02) 4391 210
nousiaisten.kunta@nousiainen.fi
Click to listen highlighted text!