Yritystontit

KAITARAISTEN YRITYSALUE

Kaitaraisten yritysalue on Nousiaisten kunnan uusin monipuoliseen yrittämiseen tarkoitettu alue erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Kaitaraisten 14 hehtaarin kokoinen yritysalue sijaitsee 3 km päässä Nousiaisten keskustasta pohjoiseen, vilkkaasti liikennöidyn valtatien 8 varressa. Alueelle on asemakaavoitettu 20 teollisuuden ja varastorakennusten tarpeisiin hyvin soveltuvaa tonttia. Alueen tonttien pinta-alat vaihtelevat 2 626 – 10 108 m2 välillä. Tällä hetkellä myynnissä olevien tonttien pinta-alat vaihtelevat  2 626 – 9 808 m2 välillä.  Myytävänä oleviin tontteihin pääset tutustumaan tarkemmin Kaitaraisten yritystonttiesitteen (tämän sivun liitteissä) sekä videomainoksen kautta.

Alueella on suoritettu vuonna 2018 yleispiirteinen pohjatutkimus, jonka yhteydessä on tehty painokairauksia. Kaikilla tonteilla joudutaan paaluttamaan ja rakennusprojektiin lähtevän täytyy teettää erillinen pohjatutkimus. Kaitaraisten yritysalueen viimeisimmät kunnallistekniikkatyöt (katuvalaistus-, vesi- ja viemärityöt) saatiin päätökseen tammikuussa 2021.

Videomainos Kaitaraisten yritysalueesta.

 

 

Kaavamerkintä Pinta-ala (m2) Tehokkuusluku Rak.oikeus (m2) Myyntihinta € (kv 23.9.2019 § 63) Tila (myynnissä, varattu)
Kortteli 1: tontti 1 T-1 4 330 e=0,30 1 299 23 815 Myynnissä
Kortteli 1: tontti 2 T-1 3 586 e=0,30 1 076 19 723 Myynnissä
Kortteli 1: tontti 3 T-2 4 337 e=0,30 1 301 23 835, 5 Myynnissä
Kortteli 1: tontti 4 T-2 4 402 e=0,30 1 321 24 211 Myynnissä
Kortteli 2: tontti 1 TV 7 235 e=0,25 1 809 32 557,5 Myynnissä
Kortteli 2: tontti 2 TV-2 5 758 e=0,25 1 440 25 911 Myynnissä
Kortteli 2: tontti 3 TV 6 072 e=0,25 1 518 27 324 Myynnissä
Kortteli 2: tontti 4 TV-2 5 840 e=0,25 1 460 26 280 Myynnissä
Kortteli 3: tontti 1 T 9  808 e=0,30 2 942 63 752 Myynnissä
Kortteli 3: tontti 2 T 7 519 e=0,30 2 256 48 873,5 Myynnissä
Kortteli 3: tontti 3 T 8 652 e=0,30 2 596 56 238 Myynnissä
Kortteli 3: tontti 4 T 10 108 e=0,30 3 032 65 702 Myynnissä
Kortteli 4: tontti 2 T-1 2 842 e=0,30 853 17 052 Myynnissä
Kortteli 4: tontti 3 T-1 2 626 e=0,30 788 15 756 Myynnissä
Kortteli 4: tontti 4 T-2 3 333 e=0,30 1000 19 998 Myynnissä
Kortteli 4: tontti 5 T-2 3 270 e=0,30 981 19 620 Myynnissä
Kortteli 4: tontti 6 T-2 3 129 e=0,30 939 18 774 Myynnissä
Kortteli 5: tontti 1 T-1 8 871 e=0,25 2 218 39 919,5 Varattu
Kortteli 5: tontti 2 T-2 5 376 e=0,25 1344 24 192 Varattu

 

ASEMAN SEUTU

Nousiaisten rautatieaseman lähiympäristön käyttämisestä yritystoimintaan liittyvään rakentamiseen on keskusteltu maankäytön viranomaisneuvottelussa. On todettu, että alue sopii hyvin yritystoimintaan, koska yhteydet ovat hyvät ja paranevat vielä moottoritien ja eritasoliittymän myötä, kun valtatie 8:n nelikaistaistamishanke toteutuu. Vanhan aseman alueelta on matkaa valtatie 8:n risteykseen (tulevaan eritasoliittymään) noin yksi kilometri.(Karttalinkki)

Alueella ei ole asemakaavaa, mutta neuvotteluissa on todettu, että rakentaminen voi ainakin 2-3 rakennuksen osalta edetä suunnittelutarveratkaisun kautta. Lemuntieltä Nousiaisten vanhalle asemalla johtavan tien lounaispuolella olevalla maa-alueella on tonttimaata yhteensä hieman yli 7000 m2, josta on mahdollista jakaa muutama erillinen rakennuspaikka kysynnän ja tarpeen mukaan.

AL-TONTTI NUMMI TORIKUJA  7

Tontti sijaitsee keskeisellä paikalla Nummen taajamassa Koljolantien varressa. Tontti on kaavoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (kaavamerkinnältään AL).

Pinta-ala 3143 m2
Hinta 78 000 €
Tehokkuusluku e=0,40