Yritystontit

KAITARAISTEN YRITYSALUE

Kaitaraisten yritysalue on Nousiaisten kunnan uusin monipuoliseen yrittämiseen tarkoitettu alue erinomaisten liikenneyhteyksien varrella.

Videomainos Kaitaraisten yritysalueesta.

LAMMASVUOREN ALUE

Lammasvuori on teollisuus- ja varastorakennusten alue, kaksi kilometriä valtatie kahdeksalta Lammasvuorentiellä. Tontille 402/1 voidaan rakentaa erillinen asuinrakennus tai asunto.

Tontti / Pinta-ala m2 Rakennusoikeus (as.rak.+halli) Hinta €
402/1    2650m2 200m2+400m2 20 250
405 / 1  2800m2 1000m2 14 000
405/2   1000m2 1000m2 14 750

 

ASEMAN SEUTU

Nousiaisten rautatieaseman lähiympäristön käyttämisestä yritystoimintaan liittyvään rakentamiseen on keskusteltu maankäytön viranomaisneuvottelussa. On todettu, että alue sopii hyvin yritystoimintaan, koska yhteydet ovat hyvät ja paranevat vielä moottoritien ja eritasoliittymän myötä, kun valtatie 8:n nelikaistaistamishanke toteutuu. Vanhan aseman alueelta on matkaa valtatie 8:n risteykseen (tulevaan eritasoliittymään) noin yksi kilometri.(Karttalinkki)

Alueella ei ole asemakaavaa, mutta neuvotteluissa on todettu, että rakentaminen voi ainakin 2-3 rakennuksen osalta edetä suunnittelutarveratkaisun kautta. Lemuntieltä Nousiaisten vanhalle asemalla johtavan tien lounaispuolella olevalla maa-alueella on tonttimaata yhteensä hieman yli 7000 m2, josta on mahdollista jakaa muutama erillinen rakennuspaikka kysynnän ja tarpeen mukaan. Maan myyntihinta on 10 €/m2.

AL-TONTTI NUMMI TORIKUJA  7

Pinta-ala 3144m2
Päivitetty hinta (18.6.2018) 86 460€
27,50€/m2
Tehokkuusluku 0,40