Lukuvuositiedote

Haku

Tekstin koko

A- A A+
HAKU, TEKSTIN KOKO
 • sl1.jpg
 • sl2.jpg
 • sl3.jpg
 • sl4.jpg
 • sl5.jpg

2017-2018

Hyvää kouluvuotta toivottaa

Valpperin koulun henkilökunta :

Pirjo, Markus, Satu, Elina, Päivi, Piia, Maarit S. ja  Maarit L.

 

PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA

1.tunti  8.15-9.00

2.tunti  9.15-10.00

3.tunti  10.15-11.00

ruokailu

4.tunti  11.30-12.15

5.tunti  12.30-13.15

6.tunti  13.30-14.15

 

KOULUN OPETTAJAT
Sähköpostiosoitteet Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pirjo Rantanen      p. 044 4355 370

                             koulun rehtori

                             3-4 lk

                             5 lk englanti

Markus Ala-Kauhaluoma     p.044 4355 372
                             5-6 lk 

                             3-6 lk käsityö


Satu Mäkinen         p.044 4355 371

                              vararehtori

                              Esi-2 lk

                              5-6 lk käsityö

                              6 lk ruotsi, englanti


Elina Rinne           p.044 4355 373

                               Esi-2lk

                               3-4 lk musiikki, uskonto, käsityö

Päivi Helevä-Launonen     

                              erityisopetus p. 044 4355 343
                              ke 8.15-14.15,

Piia Tuominiemi       erityisopetus p.044 4355 337
                              pe 8.15-12.15

 

 

KOULUN MUU HENKILÖKUNTA

Maarit Salama      koulunkäynninohjaaja  p. 044 4355 504
                              
Maarit Lonki         keittäjä / siistijä          p. 044 4355 444

 

 

LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi alkaa tiistaina 15.8. ja päättyy perjantaina22.12.2015.

Syyslukukaudella on yhteensä 91 työpäivää.
Lauantaityöpäivä 23.9.2017
Syysloma on to 19.10- pe 20.10.2017.

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 8.1.2018. Kevätlukukaudella on yhteensä 97 työpäivää.
Talviloma on 19.2.-25.2.2017 eli viikko 8.
Vapaapäivä 30.4.2018

Pääsiäisvapaa on perjantai 30.3. – maanantai 2.4.2018.
Esiopetus päättyy torstaina 31.5.2018
Lukuvuosi päättyy lauantaina 2.6.2018.

 

 

POISSAOLOT KOULUSTA

Oppilaan poissaolon syy tulisi ilmoittaa kouluun mahdollisimman pian. Luvan poissaoloon hyväksyttävästä syystä voi antaa oma opettaja enintään kolmeksi päiväksi ja pidemmäksi ajaksi koulun rehtori. Mikäli oppilas joutuu olemaan poissa koulusta huoltajan tietämän syyn perusteella pidemmän ajan, toivotaan huoltajan ottavan yhteyttä opettajaan tarpeeksi ajoissa. Oppilas saa koulusta poissaolokaavakkeen tai sen voi tulostaa kunnan kotisivuilta ( www.nousiainen.fi  -> opetus ja koulutus -> koulunkäynnistävapauttaminen), joka tulisi palauttaa koululle vähintään viikkoa ennen poissaoloa. Toivomme perheiden ajoittavan lomamatkansa koulun loma-aikojen mukaisesti, ettei oppilaille kerry ylimääräisiä poissaoloja ja näin jää opinnoissaan toisista jälkeen. Ylimääräiset lomat saattavat haitata myös muun luokan toimintaa. Oppilas ja vanhemmat vastaavat itse opintojen etenemisestä em. poissaolon ajalta.

 

TUKIOPETUS

Perusopetuslain mukaisesti oppilaalla on oikeus saada tarvitessaan tukiopetusta vaikeaksi kokemissaan asioissa. Opettajat varmasti ilmoittavat oppilailleen tukiopetuksen tarpeesta, mutta hyvä on myös vanhempien sitä halutessaan pyytää lapselleen. Tukiopetusta ei tarjota lapselle oppilaan jäädessä jälkeen opinnoissaan omien poissaolojen esim. lomamatkojen vuoksi.

 

 

ERITYISOPETUS

Oppilaalla on mahdollisuus saada erityisopetusta oppimisvaikeuksissa sekä puhehäiriöissä. Erityisopettajat toimivat myös mahdollisuuksien mukaan resurssiopettajina mikä tarkoittaa mm. yhdysluokkien jakamisen erillisiksi ryhmiksi. Erityisopetukseen oppilaat valitaan luokanopettajan kanssa neuvotellen sekä diagnosoinnin perusteella. Erityisopetuksen tarpeesta tiedotetaan kotiin. Myös huoltajan toivotaan tarvittaessa ottavan yhteyttä erityisopettajaan.

Erityisopettajat ovat koulussamme
keskiviikkoisin 8.15-14.15 
Päivi Helevä-Launonen p.044 4355 343
perjantaisin 8.15-12.15
Piia Tuominiemi p.044 4355 337                 

 

 

ARVIOINTI

Oppimistuloksia arvioidaan seuraamalla jatkuvasti oppilaan tuntityöskentelyä ja antamalla oppilaalle riittävästi palautetta osaamisestaan. Arvioinnin kohteena on myös kotitehtävistä suoriutuminen sekä erilaiset esitelmät ja projektityöt. Oppiaineen hallinnasta opettaja saa tietoa kokeiden perusteella. Kokeet arvostellaan joko sanallisesti tai numeroin ja ne viedään huoltajalle nähtäväksi.

Alakoulussa harjoitellaan ohjatusti myös vertaisarviointia parin, ryhmän tai koko luokan kesken.

Väliarviointi tullaan toteuttamaan arviointikeskustelulla oppilaan, huoltajan ja opettajan yhteistyönä marras- tammikuussa. Oppilas arvioi ensin itse omaa oppimistaan/osaamistaan, sitten opettaja ja lopuksi sovitaan erikseen aika huoltajan kanssa koululla tapahtuvalle yhteiselle arviointikeskustelulle. Arviointikeskustelu korvaa aiemman "joulutodistuksen" ja antaa vuorovaikutteista palautetta oppilaan osaamisesta.

 

TODISTUSARVIOINTI

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus. Oppiainekohtainen arviointi on koonti lukuvuoden aikana annetuista arvioinneista. 
Sanallinen arviointi 1.-2.lk kokonaan sekä 3.-4.lk:lla taito- ja taideaineissa, muuten numeroarviointi.

Työskentelytaidot arvioidaan luokilla 1-4 sanallisesti, luokilla 5-6 se sisältyy oppiaineiden numeroarviointiin.

Esiopetuksessa toteutetaan joustavaa arviointia "viljasiilo"- mallia käyttäen. Viljasiilo on konkreettinen ja visuaalinen arviointimalli, jonka avulla koulun, kodin ja lapsen itsensä on helppo seurata tietojen ja taitojen karttumista.Esioppilaat saavat lukuvuoden päätteeksi osallistumistodistuksen

 

SÄHKÖISET OPPIMATERIAALIT

Koulussamme on käytössä sähköisiä oppimateriaaleja Otavalta ja Sanoma Prolta. Oppilaat saavat salasanakortit kotiin joista löytyy materiaalien osoitteet ja kirjautumiseen tarvittavat tiedot. Käytössämme on myös Opinaika palvelu.
OTAVA: https://oppilas.otava.fi/

SANOMA PRO: https://sanomapro.fi/

OPINAIKA: http://opinaika.fi/

 

KOULUN KERHOT

Maanantaisin
Liikuntakerho esi-2lk klo 12.15-13.15 ja 13.15-14.15
Matikkakerho  esi-2lk klo 12.15-13.15 ja 13.15-14.15
Liikuntakerho 3-6lk klo 14.15-15.15
Enkkukerho 4lk klo 12.30-13.30

Liikuntakerhojen ohjaajana toimii Anssi Lyytikäinen.
Matikkakerhojen ohjaajana toimii Elina Rinne.
Enkkukerhon ohjaajana toimii Pirjo Rantanen.

 

VALPPERIN KOULU ON KiVa-KOULU

KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. Kiva Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi.

Kiva Koulu näkyy koulun arjessa monin tavoin. Oppilaat osliistuvat KiVa-oppitunneille. Oppitunnit sisältävät mm. keskusteluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamisesta ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merkityksestä ihmissuhteissa kiusaamisen mekanismeihin ja seurauksiin. Monilla oppitunneilla keskitytään siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen ylläpitäjänä tai lopettajana: mietitään ja harjoitellaan erilaisia tapoja vastustaa kiusaamista.

Koulussa toimii vähintään kolmen opettajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan aikuisen muodostama työryhmä, KiVa-Tiimi. He selvittävät yhteistyössä luokanopettajan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia.

Jos epäilet sinun lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä kouluun jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti! Keskustele lapsesi kanssa kiusaamisesta, vaikka hän ei olisi kiusattu eikä kiusaisi muita. On tärkeää miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia jos havaitsee kiusaamista omassa koulussa.

” KiVassa Koulussa on kiva olla!”

 

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori on koulun sosiaalityön asiantuntija, jonka työn tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen, koulunkäynnin ja elämänhallinnan tukeminen.  Työ on ennaltaehkäisevää yksilöllistä ja yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Keskeistä on konsultoiva työote ja tiivis yhteistyö opettajien ja huoltajien kanssa oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi.

 

Koulukuraattori:

- selvittää oppilaan elämän ja koulunkäynnin tilannetta perhe-, yksilö- sekä kouluyhteisön tasolla

 - tukee oppilaiden arjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita

- edistää oppilaiden ja oppilasryhmien sosiaalisten suhteiden syntymistä

- osallistuu tarvittaessa oppilaan yksilöllisten opetusjärjestelyjen selvittelyyn yhteistyössä opettajien kanssa

- konsultoi opettajia arjen ongelmatilanteissa esim. yksittäisen oppilaan hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa tai ryhmätilanteiden selvittämisessä

- ohjaa oppilaan ja hänen perheensä koulun ulkopuolisiin palveluihin sekä tekee verkostotyötä

- osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhön

 

Ota yhteyttä, jos olet huolissasi mm. lapsesi koulunkäynnistä, poissaoloista, käytöspulmista, päihteiden käytöstä, kaverisuhteista, vapaa-ajan haasteista tai perhetilanteiden muutoksista.

 

Koulumme koulukuraattorina toimi Anna Pohjola ja hänet tavoittaa puhelimitse (044-4357 839) sekä Wilman kautta.

Hänet tavoittaa koulultamme maanantaisin 10.00 – 12.00.

 

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologin työn keskeisiä alueita ovat lasten ja nuorten oppimistaitoihin, tunne-elämään, sosiaaliseen kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Koulupsykologin käyttämiä työmuotoja ovat esimerkiksi yksilömuotoiset lyhyehköt tukikeskustelujaksot, vanhempien ja opettajien konsultointi sekä ohjaus, oppimis- ja kouluvaikeuksien yksilötutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa kaikilla tuen tasoilla. Yhteistyö vanhempien kanssa on olennainen osa koulupsykologin työtä. Koulupsykologi työskentelee lisäksi luokkien ja erilaisten ryhmien kanssa sekä on mukana oppilashuoltoryhmän toiminnassa. Koulupsykologin palvelut koskevat myös esikouluikäisiä lapsia. Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Nousiaisten alueen koulupsykologina toimii Liisa Saarinen. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 044 435 7703 (puhelinaika ma-to klo 12.00-12.30), sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai wilman kautta. Ajanvaraukset on hyvä tehdä etukäteen. Ajan voi varata oppilas itse, huoltaja, opettaja, koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Psykologin päätyöpiste sijaitsee kunnantalolla, mutta hän tapaa varsinkin oppilaita myös koululla.

 

 

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Terveydenhoitaja Jaana Lehtonen on tavattavissa koululla kuukauden parittomien viikkojen perjantaisin.

Puhelinaika ma - pe klo 12.30 - 13, puh. 044 435 7571,

Kiireettömissä asioissa voi jättää soittopyynnön Wilman kautta, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

   

  KOULUTERVEYDENHUOLLON KESKEISET TEHTÄVÄT

 • lapsen/nuoren terveen kasvun ja kehityksen tukeminen; erityisen tuen tarve pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain
 • koko perheen hyvinvoinnin tukeminen, puheeksi ottaminen vuosittaisissa terveystarkastuksissa mm. kotitilanteesta (väkivalta/fyysinen kurittaminen, vanhempien alkoholin/päihteiden käyttö ym).
 • terveystarkastukset, kontrollikäynnit, terveyskasvatustunnit, oppilaskohtaiset neuvottelut, rokotusohjelman mukaiset rokotukset
 • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta
 • osallistuminen yhdessä perheen ja koulun kanssa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oppilaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmien sovittamiseen koulutyön kanssa

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito paitsi koulussa äkillisesti tapahtunut sairastuminen, koulupäivän aikana tai koulumatkalla tapahtunut tapaturman hoito.

Huoltaja vastaa sairastuneen oppilaan hoidosta, hoitoon kuljetuksesta ja sairaanhoidon järjestämisestä.

Kouluterveydenhuollosta saa sairaan lapsen hoitotodistuksia, mutta ei sähköpostitse/tekstiviestillä eikä takautuvasti. Mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, voitte pyytää lapsen (alle 10 v.) sairauden takia todistusta terveyskeskuksesta.

Oppilaiden sairaanhoito tapahtuu huoltajan toimesta terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkärivastaanotolla. Koululääkärin vastaanottoajat ovat ensisijaisesti terveystarkastuksia varten.

Koulutapaturmien hoito tapahtuu aina ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon palveluissa eli Maskun terveyskeskuksessa ja se on maksutonta. Koulutapaturmilla tarkoitetaan koulutyön aikana tai koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia. Oppilaat on vakuutettu tapaturmien osalta, jotka sattuvat kouluaikana tai koulumatkalla. Tapaturman sattuessa kouluaikana siitä tiedotetaan välittömästi huoltajalle ja järjestetään kuljetus terveyskeskukseen. Oppilaan mukaan lähtee aina joku aikuinen saattajaksi, oma vanhempi on toki aina paras turva.

Kouluterveydenhoitoon kuuluu myös pitkäaikaissairaiden oppilaiden ( astma, diabetes, epilepsia ym.) hoidon seuranta ja tukeminen. Mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, voitte pyytää lapsen (alle 10 v.) sairauden takia todistusta terveyskeskuksesta p. 4477 500 (Maskun tk). Takautuvasti todistuksia ei voida kirjoittaa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastukset

Taulukko: Terveystarkastusten ajankohdat

Terveystarkastus

1.lk

laaja

2.lk

3.lk

4.lk

5.lk

laaja

6.lk

7.lk

8.lk

laaja

9.lk

lukio/
2.asteen oppilaitos

1.lk

lukio/
2.asteen oppilaitos

2.lk

Terveydenhoitajan

tarkastus

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

   x

 

Lääkärintarkastus

 x

     

 x

   

 x

 

   (x)

   x

THL:n suositusten mukaan 1., 5. ja 8.lk:n tarkastukset ovat laajoja terveystarkastuksia, jotka perustuvat oppilaan oman näkemyksen lisäksi vanhempien, opettajan ja kouluterveydenhuollon arvioon oppilaan hyvinvoinnista.

Jotta laajan terveystarkastuksen tavoite täyttyy, tulisi huoltajan olla läsnä lääkärintarkastuksessa.

Suositukset koulusta poissaoloajaksi tartuntatautia sairastavalle oppilaalle:

-nuhakuume, vähintään yksi kuumeeton päivä

-tulirokko, lääkärin määräyksen mukaisesti, yl. 1vrk lääkityksen alkamisesta

-vesirokko, 5 vrk rakkuloiden puhkeamisesta, jos vointi muuten on hyvä

-salmonellataudit, lääkärin määräyksen mukaisesti

-täit ja syyhyt, ota yhteys terveydenhoitajaan hoito-ohjeiden saamiseksi

Koululääkärinä Valpperissa toimii Jaakko Saarinen.

Ajanvaraus koululääkärille kouluterveydenhoitajan ohjauksesta tai numerosta 02 447 7500.

Koulupsykologina toimii Sanni Pesonen. Koulupsykologin tehtävänä on olla mukana tukemassa lasten hyvinvointia esimerkiksi perhetapaamisten, tukikäyntien sekä oppimisvalmiuksien ja eri tukitoimien kartoittamisen avulla. Koulupsykologi on myös mukana oppilashuoltoryhmän toiminnassa. Koulupsykologin tavoittaa ma-to 12-12.30 numerosta 044 435 7703. Myös muina aikoina saa soittaa, jos soittoaika ei sovi omiin aikatauluihin. Koulupsykologiin kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä, mikäli oman lapsen hyvinvointiin liittyen on noussut pienempää tai suurempaakin huolta.

 

SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO

Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan joko suuhygienistille tai hammaslääkärille.  Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä alakoululaisille jaetaan kotiin vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet.

Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.

Peruuttamaton poisjäänti on maksullinen 15-vuotta täyttäneille.

Sairauden tai muun esteen sattuessa tulisi hammashoitoaika peruuttaa mahdollisimman pian. Oppilas tai huoltaja varaa itse uuden ajan!

HUOM! Pitkäaikaissairauksista, lääkityksistä yms. tiedottaminen hammashoitolaan on tärkeää! (esim. astma, diabetes, reuma)

Oppilaan huoltaja voi olla puhelimitse yhteydessä hammashoitolaan mikäli ilmenee suun terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä!

Terveyskasvatusoppitunteja suun terveydestä pidetään esikoululaisille tai 1, 3 ja 5-luokille sekä mahd. resurssien mukaan myös muille.

Vastaanotoilla annetaan tarkastusten yhteydessä yksilöllistä opastusta hyvään kotihoitoon.

KIIREELLINEN HOITO

Särkytapaukset ja ensiapuluonteinen hoito pyritään suorittamaan päivystysajoilla.

Hammastapaturman sattuessa on otettava yhteyttä hammashoitolaan lisäohjeiden saamiseksi.

Viikonloppuisin ja arkipyhinä annetaan kiireellinen hammashoito Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä Turussa (hammasklinikka, Lemminkäisenk.2).

Ajanvaraus p.3131564 klo 9-10.30

OIKOMISHOITO

Oppilaat joilla todetaan oikomishoidon tarvetta kutsutaan oikojalle. Oikomishoito tapahtuu Mynämäen hammashoitolassa. Kuljetus tapahtuu huoltajien toimesta.

Huoltajilta pyydetään kirjallinen sitoumus hoitoon ennen oikomishoidon aloitusta.


ERIKOISHOITO

Erikoishoidot kuten vaikeampien tapaturmien hoito ja suukirurgisten tapausten hoito annetaan TYKS:n hammas- ja suusairauksien poliklinikalla terveyskeskushammaslääkärin lähetteellä.

Hoidosta peritään poliklinikkamaksu/käyntikerta.

YHTEYSTIEDOT

Ajanvaraukset ja yhteydenotot kaikkiin Akselin alueen hammashoitoloihin:

ma-to klo 8-16, pe klo 8-15  p.02-4477700

Säryt mielellään klo 8 - 10.00, muu ajanvaraus klo 10 jälkeen.

www.soteakseli.fi

KOULUJEN YHTEYSHENKILÖT:

Valpperi:hammaslääkäri Miia Havikallio, hammashoitaja Mirva Heikkilä ja suuhygienisti Erja Hakamäki

 

 

VALPPERIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Koulupäivän aikana

 1.  Noudatan hyviä käytöstapoja.
 2.  En kiusaa muita. Kerron jollekin aikuiselle, jos tiedän tai näen jonkun kiusaavan.
 3.  Pidän puhelimen tai muun mobiililaitteen koulupäivän ajan suljettuna koulun alueella ja  käytän sitä vain opettajan luvalla.
 4.  Käytän tietoteknisiä laitteita ja soittimia vain aikuisen luvalla ja valvonnassa.
 5.  Säilytän polkupyörääni koulupäivän ajan sille kuuluvalla paikalla.
 6.  Kuljen koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen. Käytän pyöräillessä kypärää ja pimeällä  heijastinliiviä.
 7.  En käytä päähinettä sisällä.
 8.  Tulen aamulla ajoissa kouluun ja kellon soidessa jonoon.
 9.  Ilmoitan tapahtuneista rikkomuksista ja epäkohdista opettajalleni tai välituntivalvojalle  pikaisesti.

Oppitunnilla

 1.  Saavun ajoissa tunnille.
 2.  Teen tehtävät parhaani mukaan.
 3.  Annan työrauhan jokaiselle,
 4.  Kuuntelen ohjeet tarkkaavaisesti.
 5.  Pyydän puheenvuoron viittaamalla.
 6.  Puhun ystävällisesti ja asiallisesti.
 7.  Pidän huolta sekä omista tarvikkeistani että yhteisistä tavaroista,

Välitunnilla

 1.  Vietän välitunnit ulkona välituntialueella.
 2.  En juokse enkä oleskele turhaan sisätiloissa.
 3.  Siirryn viivyttelemättä välitunnille.
 4.  En pelaa pallopelejä koulun etupihalla.
 5.  En heittele lumipalloja ym, enkä leiki “vuoren valloitusta”.
 6.  Kellon soidessa tulen nopeasti sisälle ja laitan päällysvaatteet siististi naulakkoon.
 7.  Pidän kouluympäristön siistinä.

Ruokailussa

 1.  Pesen käteni ennen ruokailua.
 2.  Odotan vuoroani rauhassa.
 3.  Valitsen itselleni monipuolisen annoksen ja pyrin syömään lautasen tyhjäksi.
 4.  Ruokailen rauhassa metelöimättä.

Liikuntatunnilla

 1.  Liikuntatunnille siirryn opettajan johdolla.
 2.  Varaan mukaan liikuntavarusteet.
 3.  Noudatan reilun pelin sääntöjä.

 

  Click to listen highlighted text! Lukuvuositiedote Tulosta Sähköposti 2017-2018 Hyvää kouluvuotta toivottaa Valpperin koulun henkilökunta : Pirjo, Markus, Satu, Elina, Päivi, Piia, Maarit S. ja  Maarit L.   PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA 1.tunti  8.15-9.00 2.tunti  9.15-10.00 3.tunti  10.15-11.00 ruokailu 4.tunti  11.30-12.15 5.tunti  12.30-13.15 6.tunti  13.30-14.15   KOULUN OPETTAJAT Sähköpostiosoitteet Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById(cloakfe5477f20c33e7e6b7e5848f9870916b).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyfe5477f20c33e7e6b7e5848f9870916b = nimi.sukunimi + @; addyfe5477f20c33e7e6b7e5848f9870916b = addyfe5477f20c33e7e6b7e5848f9870916b + edu + . + nousiainen + . + fi; var addy_textfe5477f20c33e7e6b7e5848f9870916b = nimi.sukunimi + @ + edu + . + nousiainen + . + fi;document.getElementById(cloakfe5477f20c33e7e6b7e5848f9870916b).innerHTML += +addy_textfe5477f20c33e7e6b7e5848f9870916b+; Pirjo Rantanen      p. 044 4355 370                              koulun rehtori                              3-4 lk                              5 lk englanti Markus Ala-Kauhaluoma     p.044 4355 372                             5-6 lk                               3-6 lk käsityö Satu Mäkinen         p.044 4355 371                               vararehtori                               Esi-2 lk                               5-6 lk käsityö                               6 lk ruotsi, englanti Elina Rinne           p.044 4355 373                                Esi-2lk                                3-4 lk musiikki, uskonto, käsityö Päivi Helevä-Launonen                                    erityisopetus p. 044 4355 343                              ke 8.15-14.15, Piia Tuominiemi       erityisopetus p.044 4355 337                              pe 8.15-12.15     KOULUN MUU HENKILÖKUNTA Maarit Salama      koulunkäynninohjaaja  p. 044 4355 504                              Maarit Lonki         keittäjä / siistijä          p. 044 4355 444     LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT Syyslukukausi alkaa tiistaina 15.8. ja päättyy perjantaina22.12.2015. Syyslukukaudella on yhteensä 91 työpäivää. Lauantaityöpäivä 23.9.2017Syysloma on to 19.10- pe 20.10.2017. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 8.1.2018. Kevätlukukaudella on yhteensä 97 työpäivää. Talviloma on 19.2.-25.2.2017 eli viikko 8.Vapaapäivä 30.4.2018 Pääsiäisvapaa on perjantai 30.3. – maanantai 2.4.2018. Esiopetus päättyy torstaina 31.5.2018 Lukuvuosi päättyy lauantaina 2.6.2018.     POISSAOLOT KOULUSTA Oppilaan poissaolon syy tulisi ilmoittaa kouluun mahdollisimman pian. Luvan poissaoloon hyväksyttävästä syystä voi antaa oma opettaja enintään kolmeksi päiväksi ja pidemmäksi ajaksi koulun rehtori. Mikäli oppilas joutuu olemaan poissa koulusta huoltajan tietämän syyn perusteella pidemmän ajan, toivotaan huoltajan ottavan yhteyttä opettajaan tarpeeksi ajoissa. Oppilas saa koulusta poissaolokaavakkeen tai sen voi tulostaa kunnan kotisivuilta ( www.nousiainen.fi  -> opetus ja koulutus -> koulunkäynnistävapauttaminen), joka tulisi palauttaa koululle vähintään viikkoa ennen poissaoloa. Toivomme perheiden ajoittavan lomamatkansa koulun loma-aikojen mukaisesti, ettei oppilaille kerry ylimääräisiä poissaoloja ja näin jää opinnoissaan toisista jälkeen. Ylimääräiset lomat saattavat haitata myös muun luokan toimintaa. Oppilas ja vanhemmat vastaavat itse opintojen etenemisestä em. poissaolon ajalta.   TUKIOPETUS Perusopetuslain mukaisesti oppilaalla on oikeus saada tarvitessaan tukiopetusta vaikeaksi kokemissaan asioissa. Opettajat varmasti ilmoittavat oppilailleen tukiopetuksen tarpeesta, mutta hyvä on myös vanhempien sitä halutessaan pyytää lapselleen. Tukiopetusta ei tarjota lapselle oppilaan jäädessä jälkeen opinnoissaan omien poissaolojen esim. lomamatkojen vuoksi.     ERITYISOPETUS Oppilaalla on mahdollisuus saada erityisopetusta oppimisvaikeuksissa sekä puhehäiriöissä. Erityisopettajat toimivat myös mahdollisuuksien mukaan resurssiopettajina mikä tarkoittaa mm. yhdysluokkien jakamisen erillisiksi ryhmiksi. Erityisopetukseen oppilaat valitaan luokanopettajan kanssa neuvotellen sekä diagnosoinnin perusteella. Erityisopetuksen tarpeesta tiedotetaan kotiin. Myös huoltajan toivotaan tarvittaessa ottavan yhteyttä erityisopettajaan. Erityisopettajat ovat koulussamme keskiviikkoisin 8.15-14.15  Päivi Helevä-Launonen p.044 4355 343 perjantaisin 8.15-12.15Piia Tuominiemi p.044 4355 337                      ARVIOINTI Oppimistuloksia arvioidaan seuraamalla jatkuvasti oppilaan tuntityöskentelyä ja antamalla oppilaalle riittävästi palautetta osaamisestaan. Arvioinnin kohteena on myös kotitehtävistä suoriutuminen sekä erilaiset esitelmät ja projektityöt. Oppiaineen hallinnasta opettaja saa tietoa kokeiden perusteella. Kokeet arvostellaan joko sanallisesti tai numeroin ja ne viedään huoltajalle nähtäväksi. Alakoulussa harjoitellaan ohjatusti myös vertaisarviointia parin, ryhmän tai koko luokan kesken. Väliarviointi tullaan toteuttamaan arviointikeskustelulla oppilaan, huoltajan ja opettajan yhteistyönä marras- tammikuussa. Oppilas arvioi ensin itse omaa oppimistaan/osaamistaan, sitten opettaja ja lopuksi sovitaan erikseen aika huoltajan kanssa koululla tapahtuvalle yhteiselle arviointikeskustelulle. Arviointikeskustelu korvaa aiemman joulutodistuksen ja antaa vuorovaikutteista palautetta oppilaan osaamisesta.   TODISTUSARVIOINTI Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus. Oppiainekohtainen arviointi on koonti lukuvuoden aikana annetuista arvioinneista. Sanallinen arviointi 1.-2.lk kokonaan sekä 3.-4.lk:lla taito- ja taideaineissa, muuten numeroarviointi. Työskentelytaidot arvioidaan luokilla 1-4 sanallisesti, luokilla 5-6 se sisältyy oppiaineiden numeroarviointiin. Esiopetuksessa toteutetaan joustavaa arviointia viljasiilo- mallia käyttäen. Viljasiilo on konkreettinen ja visuaalinen arviointimalli, jonka avulla koulun, kodin ja lapsen itsensä on helppo seurata tietojen ja taitojen karttumista.Esioppilaat saavat lukuvuoden päätteeksi osallistumistodistuksen   SÄHKÖISET OPPIMATERIAALIT Koulussamme on käytössä sähköisiä oppimateriaaleja Otavalta ja Sanoma Prolta. Oppilaat saavat salasanakortit kotiin joista löytyy materiaalien osoitteet ja kirjautumiseen tarvittavat tiedot. Käytössämme on myös Opinaika palvelu. OTAVA: https://oppilas.otava.fi/ SANOMA PRO: https://sanomapro.fi/ OPINAIKA: http://opinaika.fi/   KOULUN KERHOT Maanantaisin Liikuntakerho esi-2lk klo 12.15-13.15 ja 13.15-14.15 Matikkakerho  esi-2lk klo 12.15-13.15 ja 13.15-14.15 Liikuntakerho 3-6lk klo 14.15-15.15 Enkkukerho 4lk klo 12.30-13.30 Liikuntakerhojen ohjaajana toimii Anssi Lyytikäinen.Matikkakerhojen ohjaajana toimii Elina Rinne.Enkkukerhon ohjaajana toimii Pirjo Rantanen.   VALPPERIN KOULU ON KiVa-KOULU KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. Kiva Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. Kiva Koulu näkyy koulun arjessa monin tavoin. Oppilaat osliistuvat KiVa-oppitunneille. Oppitunnit sisältävät mm. keskusteluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamisesta ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merkityksestä ihmissuhteissa kiusaamisen mekanismeihin ja seurauksiin. Monilla oppitunneilla keskitytään siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen ylläpitäjänä tai lopettajana: mietitään ja harjoitellaan erilaisia tapoja vastustaa kiusaamista. Koulussa toimii vähintään kolmen opettajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan aikuisen muodostama työryhmä, KiVa-Tiimi. He selvittävät yhteistyössä luokanopettajan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Jos epäilet sinun lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä kouluun jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti! Keskustele lapsesi kanssa kiusaamisesta, vaikka hän ei olisi kiusattu eikä kiusaisi muita. On tärkeää miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia jos havaitsee kiusaamista omassa koulussa. ” KiVassa Koulussa on kiva olla!”   KOULUKURAATTORI Koulukuraattori on koulun sosiaalityön asiantuntija, jonka työn tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen, koulunkäynnin ja elämänhallinnan tukeminen.  Työ on ennaltaehkäisevää yksilöllistä ja yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Keskeistä on konsultoiva työote ja tiivis yhteistyö opettajien ja huoltajien kanssa oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi.   Koulukuraattori: - selvittää oppilaan elämän ja koulunkäynnin tilannetta perhe-, yksilö- sekä kouluyhteisön tasolla  - tukee oppilaiden arjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita - edistää oppilaiden ja oppilasryhmien sosiaalisten suhteiden syntymistä - osallistuu tarvittaessa oppilaan yksilöllisten opetusjärjestelyjen selvittelyyn yhteistyössä opettajien kanssa - konsultoi opettajia arjen ongelmatilanteissa esim. yksittäisen oppilaan hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa tai ryhmätilanteiden selvittämisessä - ohjaa oppilaan ja hänen perheensä koulun ulkopuolisiin palveluihin sekä tekee verkostotyötä - osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhön   Ota yhteyttä, jos olet huolissasi mm. lapsesi koulunkäynnistä, poissaoloista, käytöspulmista, päihteiden käytöstä, kaverisuhteista, vapaa-ajan haasteista tai perhetilanteiden muutoksista.   Koulumme koulukuraattorina toimi Anna Pohjola ja hänet tavoittaa puhelimitse (044-4357 839) sekä Wilman kautta. Hänet tavoittaa koulultamme maanantaisin 10.00 – 12.00.   KOULUPSYKOLOGI Koulupsykologin työn keskeisiä alueita ovat lasten ja nuorten oppimistaitoihin, tunne-elämään, sosiaaliseen kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Koulupsykologin käyttämiä työmuotoja ovat esimerkiksi yksilömuotoiset lyhyehköt tukikeskustelujaksot, vanhempien ja opettajien konsultointi sekä ohjaus, oppimis- ja kouluvaikeuksien yksilötutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa kaikilla tuen tasoilla. Yhteistyö vanhempien kanssa on olennainen osa koulupsykologin työtä. Koulupsykologi työskentelee lisäksi luokkien ja erilaisten ryhmien kanssa sekä on mukana oppilashuoltoryhmän toiminnassa. Koulupsykologin palvelut koskevat myös esikouluikäisiä lapsia. Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin. Nousiaisten alueen koulupsykologina toimii Liisa Saarinen. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 044 435 7703 (puhelinaika ma-to klo 12.00-12.30), sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById(cloak2ab399bade92f38dbb505babb9af21e1).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy2ab399bade92f38dbb505babb9af21e1 = liisa.saarinen + @; addy2ab399bade92f38dbb505babb9af21e1 = addy2ab399bade92f38dbb505babb9af21e1 + soteakseli + . + fi; var addy_text2ab399bade92f38dbb505babb9af21e1 = liisa.saarinen + @ + soteakseli + . + fi;document.getElementById(cloak2ab399bade92f38dbb505babb9af21e1).innerHTML += +addy_text2ab399bade92f38dbb505babb9af21e1+;  tai wilman kautta. Ajanvaraukset on hyvä tehdä etukäteen. Ajan voi varata oppilas itse, huoltaja, opettaja, koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Psykologin päätyöpiste sijaitsee kunnantalolla, mutta hän tapaa varsinkin oppilaita myös koululla.     KOULUTERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja Jaana Lehtonen on tavattavissa koululla kuukauden parittomien viikkojen perjantaisin. Puhelinaika ma - pe klo 12.30 - 13, puh. 044 435 7571, Kiireettömissä asioissa voi jättää soittopyynnön Wilman kautta, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById(cloakc6870ec1c6d23155224d8b429cb83b43).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyc6870ec1c6d23155224d8b429cb83b43 = jaana.lehtonen + @; addyc6870ec1c6d23155224d8b429cb83b43 = addyc6870ec1c6d23155224d8b429cb83b43 + soteakseli + . + fi; var addy_textc6870ec1c6d23155224d8b429cb83b43 = jaana.lehtonen + @ + soteakseli + . + fi;document.getElementById(cloakc6870ec1c6d23155224d8b429cb83b43).innerHTML += +addy_textc6870ec1c6d23155224d8b429cb83b43+;       KOULUTERVEYDENHUOLLON KESKEISET TEHTÄVÄT lapsen/nuoren terveen kasvun ja kehityksen tukeminen; erityisen tuen tarve pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain koko perheen hyvinvoinnin tukeminen, puheeksi ottaminen vuosittaisissa terveystarkastuksissa mm. kotitilanteesta (väkivalta/fyysinen kurittaminen, vanhempien alkoholin/päihteiden käyttö ym). terveystarkastukset, kontrollikäynnit, terveyskasvatustunnit, oppilaskohtaiset neuvottelut, rokotusohjelman mukaiset rokotukset kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta osallistuminen yhdessä perheen ja koulun kanssa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oppilaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmien sovittamiseen koulutyön kanssa Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito paitsi koulussa äkillisesti tapahtunut sairastuminen, koulupäivän aikana tai koulumatkalla tapahtunut tapaturman hoito. Huoltaja vastaa sairastuneen oppilaan hoidosta, hoitoon kuljetuksesta ja sairaanhoidon järjestämisestä. Kouluterveydenhuollosta saa sairaan lapsen hoitotodistuksia, mutta ei sähköpostitse/tekstiviestillä eikä takautuvasti. Mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, voitte pyytää lapsen (alle 10 v.) sairauden takia todistusta terveyskeskuksesta. Oppilaiden sairaanhoito tapahtuu huoltajan toimesta terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkärivastaanotolla. Koululääkärin vastaanottoajat ovat ensisijaisesti terveystarkastuksia varten. Koulutapaturmien hoito tapahtuu aina ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon palveluissa eli Maskun terveyskeskuksessa ja se on maksutonta. Koulutapaturmilla tarkoitetaan koulutyön aikana tai koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia. Oppilaat on vakuutettu tapaturmien osalta, jotka sattuvat kouluaikana tai koulumatkalla. Tapaturman sattuessa kouluaikana siitä tiedotetaan välittömästi huoltajalle ja järjestetään kuljetus terveyskeskukseen. Oppilaan mukaan lähtee aina joku aikuinen saattajaksi, oma vanhempi on toki aina paras turva. Kouluterveydenhoitoon kuuluu myös pitkäaikaissairaiden oppilaiden ( astma, diabetes, epilepsia ym.) hoidon seuranta ja tukeminen. Mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, voitte pyytää lapsen (alle 10 v.) sairauden takia todistusta terveyskeskuksesta p. 4477 500 (Maskun tk). Takautuvasti todistuksia ei voida kirjoittaa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastukset Taulukko: Terveystarkastusten ajankohdat Terveystarkastus 1.lk laaja 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk laaja 6.lk 7.lk 8.lk laaja 9.lk lukio/ 2.asteen oppilaitos 1.lk lukio/ 2.asteen oppilaitos 2.lk Terveydenhoitajan tarkastus  x  x  x  x  x  x  x  x  x    x   Lääkärintarkastus  x        x      x      (x)    x THL:n suositusten mukaan 1., 5. ja 8.lk:n tarkastukset ovat laajoja terveystarkastuksia, jotka perustuvat oppilaan oman näkemyksen lisäksi vanhempien, opettajan ja kouluterveydenhuollon arvioon oppilaan hyvinvoinnista. Jotta laajan terveystarkastuksen tavoite täyttyy, tulisi huoltajan olla läsnä lääkärintarkastuksessa. Suositukset koulusta poissaoloajaksi tartuntatautia sairastavalle oppilaalle: -nuhakuume, vähintään yksi kuumeeton päivä -tulirokko, lääkärin määräyksen mukaisesti, yl. 1vrk lääkityksen alkamisesta -vesirokko, 5 vrk rakkuloiden puhkeamisesta, jos vointi muuten on hyvä -salmonellataudit, lääkärin määräyksen mukaisesti -täit ja syyhyt, ota yhteys terveydenhoitajaan hoito-ohjeiden saamiseksi Koululääkärinä Valpperissa toimii Jaakko Saarinen. Ajanvaraus koululääkärille kouluterveydenhoitajan ohjauksesta tai numerosta 02 447 7500. Koulupsykologina toimii Sanni Pesonen. Koulupsykologin tehtävänä on olla mukana tukemassa lasten hyvinvointia esimerkiksi perhetapaamisten, tukikäyntien sekä oppimisvalmiuksien ja eri tukitoimien kartoittamisen avulla. Koulupsykologi on myös mukana oppilashuoltoryhmän toiminnassa. Koulupsykologin tavoittaa ma-to 12-12.30 numerosta 044 435 7703. Myös muina aikoina saa soittaa, jos soittoaika ei sovi omiin aikatauluihin. Koulupsykologiin kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä, mikäli oman lapsen hyvinvointiin liittyen on noussut pienempää tai suurempaakin huolta.   SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan joko suuhygienistille tai hammaslääkärille.  Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä alakoululaisille jaetaan kotiin vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet. Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Peruuttamaton poisjäänti on maksullinen 15-vuotta täyttäneille. Sairauden tai muun esteen sattuessa tulisi hammashoitoaika peruuttaa mahdollisimman pian. Oppilas tai huoltaja varaa itse uuden ajan! HUOM! Pitkäaikaissairauksista, lääkityksistä yms. tiedottaminen hammashoitolaan on tärkeää! (esim. astma, diabetes, reuma) Oppilaan huoltaja voi olla puhelimitse yhteydessä hammashoitolaan mikäli ilmenee suun terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä! Terveyskasvatusoppitunteja suun terveydestä pidetään esikoululaisille tai 1, 3 ja 5-luokille sekä mahd. resurssien mukaan myös muille. Vastaanotoilla annetaan tarkastusten yhteydessä yksilöllistä opastusta hyvään kotihoitoon. KIIREELLINEN HOITO Särkytapaukset ja ensiapuluonteinen hoito pyritään suorittamaan päivystysajoilla. Hammastapaturman sattuessa on otettava yhteyttä hammashoitolaan lisäohjeiden saamiseksi. Viikonloppuisin ja arkipyhinä annetaan kiireellinen hammashoito Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä Turussa (hammasklinikka, Lemminkäisenk.2). Ajanvaraus p.3131564 klo 9-10.30 OIKOMISHOITO Oppilaat joilla todetaan oikomishoidon tarvetta kutsutaan oikojalle. Oikomishoito tapahtuu Mynämäen hammashoitolassa. Kuljetus tapahtuu huoltajien toimesta. Huoltajilta pyydetään kirjallinen sitoumus hoitoon ennen oikomishoidon aloitusta. ERIKOISHOITO Erikoishoidot kuten vaikeampien tapaturmien hoito ja suukirurgisten tapausten hoito annetaan TYKS:n hammas- ja suusairauksien poliklinikalla terveyskeskushammaslääkärin lähetteellä. Hoidosta peritään poliklinikkamaksu/käyntikerta. YHTEYSTIEDOT Ajanvaraukset ja yhteydenotot kaikkiin Akselin alueen hammashoitoloihin: ma-to klo 8-16, pe klo 8-15  p.02-4477700 Säryt mielellään klo 8 - 10.00, muu ajanvaraus klo 10 jälkeen. www.soteakseli.fi KOULUJEN YHTEYSHENKILÖT: Valpperi:hammaslääkäri Miia Havikallio, hammashoitaja Mirva Heikkilä ja suuhygienisti Erja Hakamäki     VALPPERIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Koulupäivän aikana  Noudatan hyviä käytöstapoja.  En kiusaa muita. Kerron jollekin aikuiselle, jos tiedän tai näen jonkun kiusaavan.  Pidän puhelimen tai muun mobiililaitteen koulupäivän ajan suljettuna koulun alueella ja  käytän sitä vain opettajan luvalla.  Käytän tietoteknisiä laitteita ja soittimia vain aikuisen luvalla ja valvonnassa.  Säilytän polkupyörääni koulupäivän ajan sille kuuluvalla paikalla.  Kuljen koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen. Käytän pyöräillessä kypärää ja pimeällä  heijastinliiviä.  En käytä päähinettä sisällä.  Tulen aamulla ajoissa kouluun ja kellon soidessa jonoon.  Ilmoitan tapahtuneista rikkomuksista ja epäkohdista opettajalleni tai välituntivalvojalle  pikaisesti. Oppitunnilla  Saavun ajoissa tunnille.  Teen tehtävät parhaani mukaan.  Annan työrauhan jokaiselle,  Kuuntelen ohjeet tarkkaavaisesti.  Pyydän puheenvuoron viittaamalla.  Puhun ystävällisesti ja asiallisesti.  Pidän huolta sekä omista tarvikkeistani että yhteisistä tavaroista, Välitunnilla  Vietän välitunnit ulkona välituntialueella.  En juokse enkä oleskele turhaan sisätiloissa.  Siirryn viivyttelemättä välitunnille.  En pelaa pallopelejä koulun etupihalla.  En heittele lumipalloja ym, enkä leiki “vuoren valloitusta”.  Kellon soidessa tulen nopeasti sisälle ja laitan päällysvaatteet siististi naulakkoon.  Pidän kouluympäristön siistinä. Ruokailussa  Pesen käteni ennen ruokailua.  Odotan vuoroani rauhassa.  Valitsen itselleni monipuolisen annoksen ja pyrin syömään lautasen tyhjäksi.  Ruokailen rauhassa metelöimättä. Liikuntatunnilla  Liikuntatunnille siirryn opettajan johdolla.  Varaan mukaan liikuntavarusteet.  Noudatan reilun pelin sääntöjä.  
Nousiaisten kunta
Hallintokuja 2
21270 NOUSIAINEN
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9:00-15:00
puh. (02) 4391 211, faksi (02) 4391 210
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.Click to listen highlighted text!