Nousiaisten Päivät 16.-18.8.2019

Nousiaisten päivät ovat kunnan, paikallisten yhdistysten sekä seurakunnan yhteisesti toteuttama kolmipäiväinen kotiseututapahtuma. Tapahtumaviikonloppu noudattaa seuraavaa kaavaa:

Perjantain 16.8. ohjelmaa

Pe 16.8. kello 18 avajaiset kotiseutumuseolla sekä frisbeen Markkinamestaruuskilpailut Mikko Rantasen nimikkoradalla.

Tutustu tästä videoon viime vuoden Nousiaisten Päiviltä.

Lauantain 17.8. ohjelmaa

kello 9-14 Henrikin markkinat jossa mm. perinteinen Tankofutisturnaus kahdella kentällä. Voittajajoukkue saa nimiinsä Markkinamestaruuden vuosimallia 2019. Kerää oma joukkueesi ja ilmoittaudu turnaukseen allaolevasta linkistä.

http://tankofutis.encode.fi/ilmoittaudu/

Ilmoittautumisen mahdollistava salasana on TF Markkinamestari

Markkinoilla järjestetään  jo perinteeksi muodostunut tonttihuutokauppa kello 12. Tänä vuonna huudettavana on kolme tonttia (2 omakotitonttia ja 1 yritystontti) ilman pohjahintaa:

1. omakotitontti:  Kirkonpiirin asuinalueelta osoitteesta Koivistontie 9 (kortteli 6/ tontti 2 koko 1750m2
2. omakotitontti:  Karhunperkkon alueelta osoitteesta Törninkuja 2 (kortteli 38 / tontti 1 kooltaan 1713m2).
3. yritystontti: asuin/liiketontti Lammasvuoren alueelta osoitteesta Lammasvuorentie 4 (kortteli 402/ tontti 1 kooltaan  2650m2 johon mahdollista rakentaa 200m2 omakotitalo + 400m2 halli)

Huutokaupattavat tontit on merkattu maastoon kyltein. Huudettavista tonteista tiivistetyt faktat myös huutokauppavideossa.

Markkinapäivän päätteeksi latoanssit Aliskulmalla Onnenkerjäläisten tahdittamana tai
The Seven-Eleven Rock¨n Roll Band ravintola Pohojanportissa (A-oikeudet)

Huutokaupattavien omakotitonttien ehdot:
– Huudettavilla tonteilla ei ole lähtöhintaa mutta minimikorotus on 500€.
– Huutokaupatun tontin huutohinnasta on maksettava tilaisuuden yhteydessä 5% (käteinen tai pankkikortti) ja loput 30.8.2019 mennessä, jolloin kauppakirja allekirjoitetaan.
– Mikäli kauppakirjaa ei jostain syystä allekirjoiteta, jää jo maksettu 5% voittohuudosta kuitenkin kunnalle. Huudettua tonttia ei ole mahdollisuutta vaihtaa muuhun kunnan omistamaan tonttiin.
– Muilta osin sovelletaan kunnan normaaleja valtuuston 4.6.2018 §57 vahvistamia omakotitonttien myynti- ja luovutusehtoja huomioiden, että kyseessä on tontin osto eikä vuokraus.

Huutokaupattavan yritystontin ehdot:
-Kaavamääräysten mukaan paikalle voidaan rakentaa yksi erillinen yksiasuntoinen, kerrosalaltaan enintään erikseen mainitun suuruinen omakotitalo tai teollisuusrakennukseen liittyvä asunto. Teollisuusrakennus tulee rakentaa rakennuspaikalle ennen asuinrakennusta.
– Huudettavalla tontilla ei ole lähtöhintaa mutta minimikorotus on 500€.
– Huutokaupatun tontin huutohinnasta on maksettava tilaisuuden yhteydessä 5% (käteinen tai pankkikortti) ja loput 30.8.2019 mennessä, jolloin kauppakirja allekirjoitetaan.
– Mikäli kauppakirjaa ei jostain syystä allekirjoiteta, jää jo maksettu 5% voittohuudosta kuitenkin kunnalle. Huudettua tonttia ei ole mahdollisuutta vaihtaa muuhun kunnan omistamaan tonttiin.
– Kauppahinta sisältää tontilla mahdollisesti kasvavan puuston ja tontin lohkomiskustannukset;
– Ostajan maksettavaksi tulee lisäksi vesi- ja viemäriliittymismaksut voimassa olevan taksan mukaan sekä tonttiliittymän rakentamiskustannukset;
–  Tontin ostaja sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen, mahdollisten rakentamistapaohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa tonttikaupasta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi suorittaa siinä rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönotto katselmuksen. Kunta voi hakemuksesta pidentää rakennusaikaa;
– Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta edelleen kiinteistöä rakentamattomana, ellei myyjä anna tähän kirjallista suostumustaan;
– Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, luovuttaa kiinteistön rakentamattomana ilman vuokranantajan suostumusta, hän on velvollinen suorittamaan kunnalle sopimussakkoa, joka on määrältään tontin alkuperäisen kauppahinnan suuruinen. Mikäli ostaja muutoin rikkoo kauppakirjaa, hän on velvollinen korvaamaan myyjälle tästä aiheutuvan vahingon.

Sunnuntain 18.8. ohjelma

Su 18.8. kello 12-15 Beach Party Falkinkosken uimalassa ja kello 16 seurakunnan järjestämä päätöstilaisuus.

Beach Party Falkinkoski video viime vuodelta.

Viikonlopun ohjelmatarjonta tarkentuu näille sivuille sitä mukaa kuin asiat varmistuvat.

Varaa oma markkinapaikkasi ajoissa. Liitteistä löydät lisäinfoa!