Ehkäisevä päihdetyö

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) astui voimaan vuonna 2015 ja se velvoittaa kuntia huolehtimaan alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisystä yhteistyössä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kuntien tulee huolehtia ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimetä ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii Henna Isotalo. Nousiaisissa ehkäisevän päihdetyön työryhmä on toiminyt vuoden 2020 alusta alkaen. Työryhmä koostuu nuorisotoimen, opetustoimen, oppilashuollon, seurakunnan, nuorisovaltuuston ja järjestöjen edustajista ja se vastaa lain vaatimuksiin ja toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä on nuoret, mutta tiedotusta kohdistetaan myös muille väestöryhmille. EPT- työryhmä seuraa ajantasaista tietoa päihteisiin liittyen ja toteuttaa ehkäisevän päihdetyö-teeman mukaisia infopaketteja ja toiminnallisia tapahtumia.

Sivun oikeassa palkissa on liitteenä muutamia kouluterveyskyselyn tuloksia nuorten päihteiden käytön osalta verrattuna lähikuntiin ja muuhun Varsinais-Suomeen.

Alla muutamia linkkejä, joiden kautta voi hankkia lisää tietoa päihteistä ja nuorten päihteiden käytöstä.

 

MLL nuortennetti

MLL vanhempainnetti

Ehyt Ry

Päihdelinkki.fi

Fressis.fi