Ehkäisevä päihdetyö

Vastaa Nousiaisten kunnan päihdetilannekyselyyn!

Nousiainen toteuttaa päihdetilannekyselyä verkkosivuillaan. Kysely on tarkoitettu Varsinais-Suomen kuntien asukkaille ja siinä kysytään havaintoja ja mielipiteitä päihteidenkäytöstä ja päihdehaittojen ehkäisystä. Vastauksia kerätään 30.9.2021 asti tämän linkin kautta.

Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan asukkaiden alkoholiin, tupakkatuotteisiin, huumeisiin ja rahapelaamiseen liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä. Toivomme mielipiteitäsi päihteistä ja rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentämisen keinoista. Kyselyssä tiedustellaan havaintoja erityisesti alaikäisten päihteidenkäytöstä sekä kunnan päihdetilanteesta yleisesti. Kyselyn avulla kehitämme ehkäisevän päihdetyön suunnittelua.

Tiedon keruusta vastaa Varsinais-Suomen Pakka-työryhmä ja alueen kunnat. Tietojen käsittelystä vas-taa Turun kaupunki.

Kyselyyn voi osallistua nimettömästi ja luottamuksellisesti. Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä. Kiitos, että autat meitä paikallisen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä!

 

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) astui voimaan vuonna 2015 ja se velvoittaa kuntia huolehtimaan alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisystä yhteistyössä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kuntien tulee huolehtia ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimetä ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii Henna Isotalo. Nousiaisissa ehkäisevän päihdetyön työryhmä on toiminyt vuoden 2020 alusta alkaen. Työryhmä koostuu nuorisotoimen, opetustoimen, oppilashuollon, seurakunnan, nuorisovaltuuston ja järjestöjen edustajista ja se vastaa lain vaatimuksiin ja toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä on nuoret, mutta tiedotusta kohdistetaan myös muille väestöryhmille. EPT- työryhmä seuraa ajantasaista tietoa päihteisiin liittyen ja toteuttaa ehkäisevän päihdetyö-teeman mukaisia infopaketteja ja toiminnallisia tapahtumia.

Sivun oikeassa palkissa on liitteenä muutamia kouluterveyskyselyn tuloksia nuorten päihteiden käytön osalta verrattuna lähikuntiin ja muuhun Varsinais-Suomeen.

Alla muutamia linkkejä, joiden kautta voi hankkia lisää tietoa päihteistä ja nuorten päihteiden käytöstä.

 

MLL nuortennetti

MLL vanhempainnetti

Ehyt Ry

Päihdelinkki.fi

Fressis.fi