Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminta

Nousiainen on mukana Harrastamisen Suomen mallin (HSM) mukaisessa kerhotoiminnan järjestämisessä lukuvuonna 2021–2022. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle 1.–9.-luokkalaiselle vähintään yksi mieleinen ja maksuton harrastus. HSM harrastuskerhoja järjestetään kaikilla kouluilla koulupäivän yhteydessä koko lukuvuoden ajan.

Nousiaisten harrastuslukujärjestyksessä on lukuvuonna 21-22 yhteensä 37 kerhoa. SHM harrastuslukkari on koostettu kouluittain ja ikäryhmittäin lasten ja nuorten toiveiden pohjalta. Tarjolla olevat harrastuskerhot löytyvät alla olevasta harrastuslukkarista. Sivun oikean laidan kerhosisällöt 21-22 – liitteestä löytyvät kerhojen kuvaukset tarkemmin.

Harrastamisen Suomen mallin kerhoissa järjestetään maksuttomia kerhokuljetuksia.  Mikäli kerholainen on oikeutettu koulukuljetukseen, on hänellä mahdollisuus osallistua myös maksuttomaan kerhokuljetukseen (aamukerhoihin koti-kerho, iltapäivisin kerho-koti). Lisätietoja löytyy kerhotoiminnan pelisäännöistä.

Harrastamisen Suomen mallin mukaista kerhotoimintaa järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Nousiaisissa.  Nousiaisten harrastuslukujärjestyksen 37 kerhon toteuttaminen on suuri ponnistus. Toimintamallia ja -tapoja pyritään edelleen kehittämään koko pilottihankkeen ajan. Palautetta ja kehittämisideoita otamme matkan varrella mielellämme vastaan. Tavoitteenamme on kehittää Harrastamisen Suomen mallista Nousiaisten oma malli, joka juurtuu tänne ja mahdollistaa mielekkään, säännöllisen harrastamisen kunnassamme.

 

H = Henrikin yhtenäiskoulu

K= Kirkonpiirin koulu

V= Valpperin koulu

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen harrastuskerhoihin on nyt päättynyt. Voit kysellä vapaita harrastuskerhopaikkoja Henna Isotalolta.

Kerhopaikkoja on rajallinen määrä. Etusijalla ovat ne lapset ja nuoret, jotka eivät vielä harrasta mitään. Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus valita itselleen muutamia mielekkäitä harrastuskerhoja toivejärjestyksessä.

Koulukuljetuksen piiriin kuuluvilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kulkea kerhosta kotiin seuraavalla mahdollisella koulukuljetuksella tai maksuttomalla ylimääräisellä kerhokuljetuksella. Kerhokuljetustarpeesta tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Kerhotoiminta alkaa pääasiassa viikolla 35 jatkuen toukokuulle 2022.

 

Harrastusetsivä

Nousiaisissa toimii lukuvuoden aikana myös HSM mukainen harrastusetsivätoiminta.

Harrastusetsivänä toimii Jarno Sainio, joka kerho-ohjausten lisäksi tekee työtä kouluilla ja vapaa-ajalla harrastusetsivänä.  Harrastusetsivä jalkautuu lasten ja nuorten pariin harrastamisen teemojen kanssa. Harrastusetsivä etsii ja kohtaa lapsia ja nuoria, jotka eivät vielä ole löytäneet sitä omaa mieleistä harrastusta. Harrastusetsivän kanssa voi yhdessä etsiä sopivaa harrastusta ja käydä yhdessä tekemässä erilaisia harrastuskokeiluja ja sitä kautta löytää se oma mieleinen juttu.

Harrastusetsivään voi olla yhteydessä suoraan Wilman kautta, puhelimella tai sähköpostitse.