Nuorten kesätyöt

Nuorten kesätyötuki yrityksille 2018

Nousiaislainen nuori, jos olet kesätyön alkaessa vähintään 14-vuotias tai enintään 20-vuotias, voit hakea tukea (liite 1) kesätyöpaikallesi. Mikäli itse hankit kesätyöpaikan tai työllistyt Mynämäen-Nousiaisten 4Hyhdistyksen avulla, voit hakea sille tukea kunnalta. Tuki neljän viikon mittaisesta työsuhteesta on 340 € / nuori / kesätyö. Tuki kahden viikon mittaisesta työsuhteesta on 170 € / nuori / kesätyö. (Yksittäinen nuori on oikeutettu vain yhteen kesätyötukeen kesän 2018 aikana.)

Kunnan kesätyötukeen liittyvät hakemukset käsittelee sekä sen maksamisesta huolehtii MynämäenNousiaisten 4H-yhdistys. Kesätyöllistymisesi helpottamiseksi voit myös pyytää mahdollista työnantajaasi ottamaan yhteyttä 4H-yhdistykseen, jonka kautta työnantaja voi halutessaan hoitaa palkka- ja muut työllistämiseen liittyvät asiat.

Nousiaisten kunta myöntää kesätyötukea yhteensä enintään 6 800 € kesällä 2018.

Edellytykset tuen saamiseksi:
– työsuhteen kesto vähintään 4 viikkoa ja päivittäinen työaika vähintään 6 tuntia, palkkaus alan työehtosopimuksen mukaan (tuen määrä 340 €)
– työsuhteen kesto vähintään 2 viikkoa ja päivittäinen työaika vähintään 6 tuntia, palkkaus alan työehtosopimuksen mukaan (tuen määrä 170 €)
– Tuen myöntämisessä etusijalla ovat vähintään neljäksi viikoksi palkatut nuoret. Kahden viikon työsuhteille tukea voidaan myöntää vain, jos neljän viikon työsuhteille myönnetyistä tuista ei tule koko määräraha käytettyä.
– työpaikka voi sijaita muuallakin kuin Nousiaisissa
– kunnan maksama tuki voi olla enintään 50 % työllistettävän nuoren palkkamenoista
– tuki maksetaan työllistämisen ehtojen täyttyessä jälkikäteen kirjallista työsopimusta, työtodistusta ja hyväksyttyä palkkatodistetta vastaan (liite 2). Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa MynämäenNousiaisten 4H-yhdistykseen keskiviikkoon 31.10.2018 mennessä. Materiaalin myöhässä toimittaneille tukea ei makseta.
– yhdelle yrittäjälle / yritykselle maksetaan ko. tuki enintään neljän nuoren työllistämiseen, joista yksi saa olla omaan perheeseen kuuluva.
– tuki myönnetään maaseutu- ja muille yrityksille, yrittäjille, yhdistyksille sekä yksittäisille työnantajille julkisyhteisöjä lukuun ottamatta, esim. yksityiselle perheelle. Oman lapsen työllistämistä omassa taloudessa ei hyväksytä ko. tuen piiriin lukuun ottamatta työllistämistä, joka tapahtuu maaseutu- tai muussa yrityksessä
– Kesätyötuen hakuaika on 3.4.2018-4.5.2018. Ennen hakuajan alkamista saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemus on jätettävä perjantaihin 4.5.2018 klo 12.00 mennessä suoraan Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistyksen toimistolle (tai yhdistyksen postilaatikkoon), os. Virastotie 1, 23100 MYNÄMÄKI. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja mikäli saapumisen ajankohdasta on epäselvyyttä, suoritetaan arvonta. Kuoren päällä tulee lukea KESÄTYÖTUKIHAKEMUS.

Hakulomakkeita (liite 1) ja palkkatodistelomakkeita (liite 2) saa kunnanvirastosta, Nousiaisten kunnan nettisivuilta www.nousiainen.fi, Mynämäen-Nousiaisten 4Hyhdistyksen toimistolta sekä nettisivuilta www.mynamaki-nousiainen.4h.fi.