Nuorten kesätyöt

 

Kaikki kesätyöt ja kesätyötuki yrityksille haetaan sähköisillä hakemuksilla osoitteesta www.kehatyo.fi. Sähköiset hakemukset avataan sivustolle lähempänä hakuajankohtaa. Tältä sivulta löydät kuitenkin tietoa auki tulevista työpaikoista ja nuorten kesätyötuesta.

 

Teknisen osaston kesätyöpaikat

Nousiaisten kunnan tekninen osasto työllistää kesäksi yhteensä kuusi aktiivista ja motivoitunutta 16-18-vuotiasta nousiaislaista nuorta. Kesätyöntekijät jaetaan kahteen ryhmään, vko 23-27 ja vko 28-32. Päivittäinen työaika on klo 7-15.30, perjantaisin klo 7-14.15. Paikkoja voivat hakea ne nuoret, jotka eivät ole aiempina vuosina työllistyneet tekniseen toimeen. Työpaikat arvotaan hakijoiden kesken. Palkka 968€ / 5vko.

Sähköinen työhakemus avoinna 1.-31.3. välisenä aikana osoitteessa www.kehatyo.fi -> Kesätyöt 2019!

Valituille työntekijöille ilmoitetaan valinnasta 18.4. mennessä. Lisätietoja: seppo.karjalainen@nousiainen.fi tai 044-4355 415.

 

Nuorten Duuniviikko 2019

Duuniviikolla tehdään ohjatusti erilaisia kunnostustöitä kunnan alueella 5 työpäivänä 24.-28.6. Päivittäinen työaika on 9-15. Tarjolla on kesätyötä 10:lle nuorelle, jotka eivät kesän aikaa muuten ole työllistyneet.

Hakijana voi olla 14-20-vuotias nousiaislainen nuori. Nuori, joka ei kesän 2019 työllisty muuten. Jos nuori työllistyy toiseen työhön ennen duuniviikon alkua, annetaan hänen paikkansa varasijalla olevalle. Haastateltavaksi arvotaan 20 nuorta. Haastattelujen perusteella valitaan 10 nuorta ja varasijoille 5 nuorta. Arvontapäivä on ma 20.5. ja työpaikkahaastattelut järjestetään 21.-22.5. Duuniviikolle valituille ilmoitetaan valinnasta 23.5. mennessä.

Sähköinen työhakemus avoinna 2.-19.5. välisenä aikana www.kehatyo.fi sivustolla.

Duuniviikolla ohjaajina nuorisotyön koordinaattori Henna Isotalo ja etsivä nuorisotyöntekijä Taru Leppimäki.

 

Kesätyötuki yrityksille

Nousiaislainen nuori, jos olet kesätyön alkaessa vähintään 14-vuotias tai enintään 20-vuotias, voit hakea tukea (liite 1) kesätyöpaikallesi. Mikäli itse hankit kesätyöpaikan, työllistät itsesi 4H-yrittäjänä kesän ajaksi tai työllistyt Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistyksen avulla, voit hakea sille tukea kun-nalta. Tuki neljän viikon mittaisesta työsuhteesta on 340 € / nuori / kesätyö. Tuki kahden viikon mittaisesta työsuhteesta on 170 € / nuori / kesätyö. Tuki 4H-yrittäjänä työllistyneelle on 200€ / 4H-yritys. Yksittäinen nuori tai 4H-yritys on oikeutettu vain yhteen kesätyötukeen kesän 2019 aikana.

Kunnan kesätyötukihakemukset käsittelee sekä sen maksamisesta huolehtii Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistys. Kesätyöllistymisesi helpottamiseksi voit myös pyytää mahdollista työnan-tajaasi ottamaan yhteyttä 4H-yhdistykseen, jonka kautta työnantaja voi halutessaan hoitaa palkka- ja muut työllistämiseen liittyvät asiat.

Nousiaisten kunta myöntää kesätyötukea yhteensä enintään 6 800 € kesällä 2019.

Edellytykset tuen saamiseksi:

– työsuhteen kesto vähintään 4 viikkoa ja päivittäinen työaika vähintään 6 tuntia, palkkaus alan työehtosopimuksen mukaan (tuen määrä 340 €)
– työsuhteen kesto vähintään 2 viikkoa ja päivittäinen työaika vähintään 6 tuntia, palkkaus alan työehtosopimuksen mukaan (tuen määrä 170 €)
– 4H-yrittäjällä vähintään 60 tuntia työtä omassa yrityksessään
– työpaikka voi sijaita muuallakin kuin Nousiaisissa
– tuki maksetaan työllistämisen ehtojen täyttyessä jälkikäteen kirjallista työsopimusta, työtodistus-ta ja hyväksyttyä palkkatodistetta vastaan (liite 2). 4H-yritykselle tuesta maksetaan puolet (100€) kaksi viikkoa yrityksen perustamisen jälkeen ja puolet (100€) kun yrityksen toiminnasta kertovat asiakirjat on toimitettu. Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistykseen torstaihin 31.10.2019 mennessä. Materiaalin myöhässä toimittaneille tukea ei makseta.
– yhdelle työnantajalle maksetaan ko. tuki enintään neljän nuoren työllistämiseen, joista yksi saa olla omaan perheeseen kuuluva.
– tuki myönnetään maaseutu- ja muille yrityksille, yrittäjille, yhdistyksille sekä yksittäisille työnan-tajille julkisyhteisöjä lukuun ottamatta.
– Oman lapsen työllistämistä omassa taloudessa ei hyväksytä ko. tuen piiriin lukuun ottamatta työllistämistä, joka tapahtuu maaseutu- tai muussa yrityksessä

Kesätyötuen hakuaika on 1.4.2019-3.5.2019. Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy sivustolta www.kehatyo.fi . Hakulomake avautuu 1.4. klo 9.00 ja se tulee täyttää 3.5.2019 klo 23.59 mennessä. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Lisätiedot anu.uusitalo@4h.fi, puh. 050 331 9270 tai henna.isotalo@nousiainen.fi, puh. 044 435 5305