Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Kuntavaalit 2021

Aika: 26.5.2021 klo 09:00 - 13.6.2021 klo 20:00

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00-20.00.

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Keskusvaalilautakunta on 14.5. pitämässään kokouksessaan arponut kuntavaalien ehdokasnumerot. Ehdokkaat ehdokasnumeroineen löydät tämän linkin takaa.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 26.5.-8.6.2021. Ennakkoäänestyspaikka on Nousiaisten liikuntahalli NousteAreena, osoite Koljolantie 34, 21270 Nousiainen.

Ke 26.5.2021 klo 9:00 – 15:00

To 27.5.2021 klo 9:00 – 15:00

Pe 28.5.2021 klo 9:00 – 15:00

La 29.5.2021 klo 10:00 – 14:00 (ulkoäänestys liikuntahallin edessä)

Su 30.5.2021 klo 10:00 – 14:00 (ulkoäänestys liikuntahallin edessä)

Ma 31.5.2021 klo 9:00 – 15:00

Ti 1.6.2021 klo 9:00 – 15:00

Ke 2.6.2021 klo 9:00 – 15:00

To 3.6.2021 klo 9:00 – 15:00

Pe 4.6.2021 klo 9:00 – 15:00

La 5.6.2021 klo 10:00 – 14:00 (ulkoäänestys liikuntahallin edessä)

Su 6.6.2021 klo 10:00 – 14:00 (ulkoäänestys liikuntahallin edessä)

Ma 7.6.2021 klo 9:00 – 15:00

Ti 8.6.2021 klo 9:00 – 19:00

Kunta suosittaa, että ma-pe klo 9-10 välinen aika äänestysajasta varataan ensisijaisesti riskiryhmiin kuuluville. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Ulkoäänestys viikonloppuisin järjestetään yhteistyössä Mynämäen ja Maskun kuntien kanssa.

Vaalipäivän äänestys

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Nousiaisten kunnan vaalipäivän äänestyspaikka on Nousiaisten liikuntahalli NousteAreena, osoite Koljolantie 34, 21270 Nousiainen (nykyisin kunnassa vain 1 äänestysalue 001 Kirkonpiiri). Äänestyspaikka on avoinna klo 9:00 – 20:00 välisenä aikana. Kunta suosittaa, että klo 9-10 välinen aika äänestysajasta varataan ensisijaisesti riskiryhmiin kuuluville. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 26.5.-8.6.2021. Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällainen henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00 joko kirjallisesti, os. Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunta, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen, tai puhelimitse 044 4355 502. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kirjallisia ilmoituksia varten saa ilmoituslomakkeita Nousiaisten kirjastosta (os. Moisiontie 17) sekä Nousiaisten kunnan internet-sivuilta (tässä alla sekä sivulla ”kuulutukset”).

Kotiäänestyslomake

Ulkomainonta

Kuntavaalien ulkomainonta aloitetaan kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli keskiviikkona 19.5.2021. Kunta pystyttää omalla kustannuksellaan Nummelle, Koljolaan ja Valpperiin vaalimainoskehikot ja varaa kehikoista mainostilan kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle.

Vaalimainoksia ei saa sijoittaa kunnan omistamiin laitteisiin ja rakennuksiin eikä kunnan omistamille alueille muualle kuin kunnan asettamiin vaalimainostelineisiin. Vaalimainonnassa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden välittömään läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen. Lähtökohtana on se, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunta, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen, puh. 044 4355 503.

Keskusvaalilautakunnan sähköpostiosoite: vaalit@nousiainen.fi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Viviana Palmroth, puh. 044 4355 502 tai 044 4355 503.

Lisätietoa: http://www.vaalit.fi

 

Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunta (päivitetty 17.5. ehdokaslistojen yhdistelmä)