14.11.2019 pidetyn kouluverkkoselvityksen kuntalaiskuulemisen aineistot tutustuttavissa


Kiitos kaikille kouluverkkoselvityksen kuntalaisten kuulemistilaisuuteen osallistuneille. Tilaisuuden aluksi kunnanjohtaja Teemu Heinonen piti esityksen kunnan talouden tilasta, väestökehityksestä sekä talouden tasapainottamisohjelman taustoista. Tämän jälkeen sivistysjohtaja Pasi Isokangas esitteli kouluverkkoselvityksen. Esitysten jälkeen suurin osa illasta eteni kuntalaisten kysymysten ja huomioiden kautta.

Molemmat pidetyt esitykset ovat tutustuttavissa tässä tiedotteessa alla olevien linkkien kautta:

Miten tästä eteenpäin:

Kouluverkkokyselyn vastausaika päättyi 12.11. klo 12.00. Tämän jälkeen kaikki saapuneet lausunnot on koottu (sekä sähköisellä lomakkeella, sähköpostitse että kirjallisesti annetut) ja olivat kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenten käytettävissä 12.11. illan kokouksessa ja tulevat olemaan jatkossa kunnanhallituksen ja valtuuston käytettävissä osana päätöksentekoa. Myös 14.11. kuntalaistilaisuudesta pidettiin muistiota, joka tulee olemaan kunnanhallituksen ja valtuuston käytettävissä osana päätöksentekoa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti tiistain 12.11. kokouksessaan 1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kouluverkkoselvityksen selvitysosan; 2) kouluverkkotyöryhmän lausunnon mukaisesti ja osana valmisteltavaa talouden tasapainottamisohjelmaa lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää lakkauttaa Paijulan koulun 31.5.2020 alkaen ja että nykyisten Paijulan koulun oppilaiden lähikouluksi koulun lakkauttamisen jälkeen määritellään Henrikin yhtenäiskoulu.

Seuraavaksi asia etenee kunnanhallituksen 25.11. käsiteltäväksi, jonka jälkeen asian on tarkoitus tulla kolmen viikon päästä päätettäväksi valtuuston kokoukseen 9.12.2019. Joulukuun kaikille avoin valtuuston kokous järjestetään Seurantalo Kalliopohjan tiloissa 9.12.2019 alustavasti klo 18. Kouluverkon lisäksi joulukuun valtuustossa käsitellään mm. talousarviota vuodelle 2020 sekä talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2020-2023.

Tässä vielä tutustuttavaksi aiempia kouluverkkoselvitystä koskevia tiedotteita:

 

Nousiaisissa 18.11.2019

 

Nousiaisten kunta