Aluehallintoviraston uudet määräykset koskien kokoontumisrajoituksia – korkeintaan kuuden henkilön kokoontumiset sallittuja


Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 26.2. päättänyt uusista kokoontumisrajoituksista:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 27.2.2021–26.3.2021. Tällä päätöksellä kumotaan 4.2.2021 annettu, Varsinais-Suomen kuntien aluetta koskeva Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys ajalta 27.2.–10.3.2021.

Nousiaisten kunta huomioi annetut määräykset omassa toiminnassaan. Rajoitus ei koske kunnallisia toimielimiä.

Linkki aluehallintoviraston määräykseen:
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69902169