Aluehallintoviraston uudet määräykset koskien kokoontumisrajoituksia – myös ulkotiloihin 10 hengen raja


Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 10.12.2020 päättänyt uusista kokoontumisrajoituksista:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 11.12.2020 – 10.1.2021. Tällä päätöksellä kumotaan 2.12.2020 annettu Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys ajalta 11.12.-23.12.2020 sekä 19.11.2020 annettu Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys ajalta 24.12.-25.12.2020.

Nousiaisten kunta huomioi annetut määräykset omassa toiminnassaan. Rajoitus ei koske kunnallisia toimielimiä.

Linkki aluehallintoviraston määräykseen:
https://avi.fi/documents/25266232/49767493/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58+%C2%A7+yleis%C3%B6tilaisuudet+Varsinais-Suomi_11728.pdf/ac0601ec-957d-7d28-8460-178ca5677e04/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58+%C2%A7+yleis%C3%B6tilaisuudet+Varsinais-Suomi_11728.pdf?t=1607584697366