Digitalisaation edistämishanke etenee – anna palautetta käyttöönotetuista palveluista! 


Kuntahyppy ePalveluihin -hankkeessa mukana olleet kunnat, Nousiainen, Mynämäki ja Masku ovat ottaneet kesän 2021 aikana käyttöön uusia sähköisiä palveluita. Nyt haluaisimmekin kuulla teiltä kuntalaisilta palautetta erityisesti käyttöönotetuista sähköisistä lomakkeista. Kysely ei koske jo aiemmin käytössä olleita sähköisiä lomakkeita, kuten esimerkiksi rakennusvalvonnan lupapiste.fi ja varhaiskasvatuksen eAsioinnin lomakkeita.  

Kuntien verkkosivuilta löytyy linkki kyselyyn, jossa voit antaa palautetta ja arvioida sähköisten lomakkeiden toimintaa. Pyrimme kehittämään saamamme palautteen pohjalta sähköisiä lomakkeita ja sähköisen asioinnin kanavia.  

Kysely on avoinna 30.9.2021 saakka. Kyselyyn vastaaminen on anonyymiä.  

Kyselyyn pääset tästä linkistä. 

 

Kuntahyppy ePalveluihin -hankkeessa Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen kunnat ovat kehittäneet kuntiensa sähköisiä palveluja. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda ja kehittää kunnan palveluja vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Hankkeen keskeisenä kehittämiskohteena on ollut kunnissa käytössä olleet lomakkeet. Lomakkeita on kehitetty kevään ja kesän aikana sähköiseen muotoon ja nämä lomakkeet on koottu kuntien verkkosivuille.  

Lomakkeiden kehittämisessä on kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, että lomakkeet olisivat helppokäyttöisiä, käyttäjäystävällisiä, sekä saavutettavia. Tavoitteena on ollut luoda palvelukanava, jossa kunnan kanssa asioiminen on mahdollista toteuttaa täysin sähköisessä muodossa. Perinteiset paperiset ja tulostettavat lomakkeet säilyvät yhä käytössä kunnissa ja niillä on mahdollista asioida yhtälailla mitä uusilla sähköisillä lomakkeilla.  

Nousiainen, Mynämäki ja Masku ovat yhteistyössä hankkeen parissa kehittäneet toimintaansa ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia kuntalaisilleen. Syksyn aikana kuntien verkkosivuille luotuja sähköisen asioinnin sivuja ja sähköisiä lomakkeita jatkokehitetään, sekä muita hankkeen myötä käyttöönotettuja sähköisiä palveluja tuodaan käyttöön. Vahva tunnistautuminen tulee myös käyttöön syksyn aikana osassa sähköisissä lomakkeissa.  

 

 

Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta: Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä – Valtiovarainministeriö (vm.fi) 

Valtiovarainministeriön tiedote hankerahoituksen myöntämisestä Valtiovarainministeriö on myöntänyt avustuksia kuntien digihankkeisiin – Valtiovarainministeriö (vm.fi) (Julkaistu 26.2.2020 15.24) 

  

Henri Helve  

Nousiaisten, Mynämäen ja Maskun kuntien, kuntahyppy ePalveluihin, hanketyöntekijä