Kaavoituskatsaus vuodelle 2019 ja kunnantalon tontin asemakaavamuutoksen kaavaehdotus


Kunnantalon tontin asemakaavamuutoksen kaavaehdotus

Nousiaisten kunnanhallitus on 4.3.2019 § 52 päättänyt asettaa kunnantalon tontin asemakaavamuutoksen kaavaehdotuksen yleisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi, ajalle 11.3.-10.4.2019, jona aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on MRA:n 30 §:n mukaisesti mahdollisuus esittää näistä mielipiteitä. Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan Nousiaisten kunnanvirastoon (Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen) tai nousiaisten.kunta@nousiainen.fi 10.4.2019 mennessä viitetekstillä ”Kunnantalon asemakaavamuutos”.

Kaava-aineisto nähtävillä Nousiaisten kirjaston kunnan toimipisteessä (os. Moisiontie 17) sekä kunnan internet-sivuilla (kuulutukset).

Asiaa koskeva kuulutus: http://poytakirjat.nousiainen.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6368789385045117121

Nousiaisten kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2019

Nousiaisten kunnanhallitus on 4.3.2019 § 51 päättänyt hyväksyä Nousiaisten kunnan vuoden 2019 kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kunnassa voimassa oleva kaavatilanne sekä ajankohtaiset kaava-asiat ja muut maankäytön suunnitelmat. Kaavoituskatsaus pidetään yleisesti nähtävillä Nousiaisten kunnan internet-sivuilla sekä Nousiaisten kirjastossa (os. Moisiontie 17). Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Teemu Heinonen, p. 044 435 5555, teemu.heinonen@nousiainen.fi.

Asiaa koskeva kuulutus: http://poytakirjat.nousiainen.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6368789422459240531