Kasvomaskisuositus laajenee Nousiaisten kunnan alueelle – alueelliselta ryhmältä suosituksia


Tiedote 6.10.2020

Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä on 6.10.2020 linjannut, että koko maakunta on koronapandemian kiihtymisvaiheessa. Erityisesti anniskeluravintoloissa ja sisätiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa on joukkoaltistumisen riski. Linkki asiaa koskevaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteeseen 6.10.2020: https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sivut/Varsinais-Suomi-siirtynyt-koronapandemian-kiihtymisvaiheeseen-%E2%80%93-alueelliselta-ryhmalta-suosituksia-.aspx

Alla kuvattuna ensin alueellisen työryhmän suositukset ja sen jälkeen lopussa Nousiaisten kunnan omat toimenpiteet suosituksen johdosta.

Työryhmän suositukset 8.10. alkaen

Työryhmä suosittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella:

– Kasvomaskien eli suunenäsuojainten käyttöä tilanteissa, joissa riittävää 1-2 metrin etäisyyttä ei voi pitää.

– Suositus noudattaa THL:n kiihtymisvaiheen suositusta kasvomaskin käytöstä väestölle. Sen mukaan kasvomaskin käyttöä suositellaan muun muassa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.

– Työntekijöiden ohjeistukset antavat Työterveyslaitos ja työnantajat.

– Siirtymistä harkinnan mukaan etätyöhön ja etäkokouksiin, jos ne työnantajan linjauksen mukaan ovat mahdollisia. Ohjausryhmä toi esiin, että etätyösuositus on Varsinais-Suomessa voimassa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.

Suositukset tulevat voimaan torstaina 8. lokakuuta. Siirtymäajalla halutaan varmistaa, että alueellisille toimijoille jää aikaa valmistella suosituksen edellyttämiä toimenpiteitä.

Koronapandemian tilanne vaihtelee edelleen suuresti eri kunnissa. Koko Varsinais-Suomea tarkastellen ollaan siirrytty kiihtymisvaiheeseen.

– Tehtävänämme on ehkäistä koronapandemian leviämistä tehokkaasti koko maakunnassa ja haluamme olla johdonmukaisia suosituksissamme. Alueellinen yhteistyöryhmämme päätti yksimielisesti ottaa koko maakunnassa käyttöön koronan kiihtymisvaiheen suositukset. Nojaamme THL:n suosituksiin, joiden mukaisesti kasvomaskia tulisi epidemian tällaisessa vaiheessa käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu 70 uutta koronavirustapausta, ja tapauksien kokonaismäärä sairaanhoitopiirin alueella on nyt 622.

Yleisötilaisuuksia koskevia suosituksia ohjausryhmä ei anna. Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on voimassa aluehallintoviraston määräys, jonka mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.

Ohjausryhmä näkee tarpeelliseksi harkita anniskeluravintoloiden aukioloja, koska hyvin merkittävä osa alueen tartunnoista on jäljitettävissä ravintoloihin ja yökerhoihin. Tässä kuitenkin toimivalta kuuluu valtioneuvostolle.

Työryhmän perusteet kiihtymisvaiheelle:

– Varsinais-Suomen koronaepidemian viimeisen 14 vuorokauden ilmaantuvuus asukaslukuun suhteutettuna on 18,8. (THL:n kiihtymisvaiheen kriteerinä alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 vuorokautta).

– Positiivisten osuus kaikista laboratorionäytteistä on 1,3 prosenttia. (THL:n kiihtymisvaiheen kriteerinä yksi prosentti).

– Paikallisia tartuntaketjuja on todettu huomattavasti viime viikkoa enemmän.

– Tartunnat ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä, tällä hetkellä noin 80 prosenttia tartunnoista saadaan tunnistettua.

– Sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia. Sairaalahoidossa on koronan vuoksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä alle viisi potilasta.

Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia. Työryhmässä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ELY-keskus sekä edustus useista kunnista ja THL:stä. Työryhmää johtaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Lue lisää:

Tiedote 2.10.2020 Varsinais-Suomessa koronapandemia kiihtymisvaiheen kynnyksellä
THL:n määritys kiihtymisvaiheesta
Turussa sijaitseviin 2. asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin maskisuositus

Sairaanhoitopiirin asiakkaille ja vierailijoille suositellaan maskin käyttöä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimipisteissä asioiville suositellaan suunenäsuojaimen käyttöä. Suositus koskee sekä potilaita että sairaalassa vierailevia. Suositus tulee voimaan heti ja on voimassa toistaiseksi. Suojaimen käytön tarkoituksena on ehkäistä koronaepidemian leviämistä.

Sairaanhoitopiirin henkilöstö käyttää suunenäsuojainta kaikissa tilanteissa, joissa riittävää 1-2 metrin etäisyyttä ei voida varmistaa.

– Haluamme tehdä yhdessä henkilöstömme ja potilaidemme kanssa kaikkemme, että saamme hillittyä koronaepidemian leviämistä. Tämän vuoksi suosittelemme THL:n valtakunnallisten kriteereiden mukaisesti suojaimen käyttöä julkisissa tiloissa. Myös sairaala on julkista aluetta. Lähtökohtana on, että sairaalassa asioivilla on maski itsellään mukana, sanoo infektiotaudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Tiedote: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 6.10.2020 klo 14.30.

———————————————————————————————————————

Nousiaisten kunnan toimenpiteet suosituksen johdosta:

Alueelliseen suositukseen perustuen Nousiaisten kunta suosittelee kasvomaskin käyttöä julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää sekä Nousiaisten lukiossa.

Lukio

Nousiaisten lukioon astuu voimaan yleinen maskisuositus torstaista 8.10 alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Lähtökohtana on, että opiskelijat kustantavat maskinsa itse. Nousiaisten kunta tulee kuitenkin huolehtimaan siitä, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on kaikissa tilanteissa saatavissa kasvomaskeja maksutta.

Vähävaraisten maskien jakelu toteutetaan keskitetysti kirjaston kautta, linkki tarkempaan ohjeistukseen: https://nousiainen.fi/tiedote/nousiaisten-kunta-aloittaa-kangasmaskien-jakelun-vahavaraisille-ja-heikommassa-asemassa-oleville-perjantaina-21-8-2020/

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Kirjastoon astuu voimaan yleinen maskisuositus torstaista 8.10 alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Asiakkaat kustantavat maskinsa itse.

Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettäviin tiloihin astuu voimaan yleinen maskisuositus torstaista 8.10 alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Asiakkaat kustantavat maskinsa itse.

Muut huomiot

Alueelliseen suositukseen perustuen toimipaikkoja tai toimintoja ei suljeta. Alueellisella suosituksella ei ole myöskään vaikutusta varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen järjestämiseen. Suositus ei koske esimerkiksi yläkoululaisia vaikka lukiolaiset toimisivat osittain samoissa tiloissa.

Kunta työnantaja kustantaa henkilökunnan kasvomaskit, josta tiedotetaan tarkemmin erikseen henkilökuntaa. Kuntana varaudumme valtioneuvoston hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen siten, että johtoryhmä seuraa aktiivisesti tilannetta ja kunnalla on jatkuva valmius reagoida tilanteen tai valtakunnallisen ohjeistuksen muuttuessa.

Yleisesti ottaen tartuntatautitilanne Nousiaisten kunnassa on hyvin rauhallinen, tartuntoja on alle 5 koko vuoden ajalta ja tartuntaketjut on saatu jäljitettyä. Mikäli tilanne kuitenkin kehittyy edelleen heikompaan ja mahdolliseen leviämisvaiheeseen, niin tarkastelemme uusia paikallisia tai alueellisia suosituksia ja rajoituksia, joista tullaan tiedottamaan erikseen. Kunnan päätöksenteko perustuu viikoittain päivittyvään epidemiologiseen tilannekuvaan, epidemian vaihearvioon ja muuhun asiantuntijatietoon, jota alueelta saadaan.