Kiitos kaikille Kuntakyselyyn 2019 vastanneille – tutustu koontiin annetuista vastauksista


Nousiaisten kunta haluaa osallistaa kuntalaiset, palvelujen käyttäjät, paikalliset yritykset sekä yhdistykset kunnan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, minkä johdosta kunta on teettänyt Kuntakyselyn 2019.

Kyselyssä pyydettiin vastaajilta laajasti näkemyksiä kunnan palveluista, niiden kehittämisestä ja talouden tasapainottamisesta.

Kysely oli jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin:
1. Tyytyväisyys kunnan asiointiin, viestintään ja kuntamarkkinointiin
2. Tyytyväisyys kunnan palveluihin ja palvelutarjontaan
3. Talouden tasapainottamisohjelma 2020-2023
4. Muut kehittämisehdotukset

Kysely oli vastattavana aikavälillä 6.11.2019-20.11.2019 sähköisesti sekä paperilla kirjastolla. Paperilla annetut vastaukset on syötetty sähköiseen verkkolomakkeeseen niin, että vastaukset ovat mukana tässä koonnissa.

Kaiken kaikkiaan kyselyyn tuli 202 vastausta. Alla olevan linkin kautta on laadittu koonti annetuista vastauksista. Numeraaliset vastaukset on ilmoitettu sellaisenaan ja avoimista vastauksista on laadittu lyhyet koonnit, joissa on huomioitu vastaajien anonymiteetti.

Vastaukset kokonaisuudessaan muuttamattomina ovat valtuutettujen käytettävissä 9.12.2019 valtuuston kokouksessa. Vastauksia tullaan muutoinkin hyödyntämään kunnan toiminnassa – mukana oli paljon hyviä toteutuskelpoisia ideoita kunnan toiminnan kehittämiseen. Kiitos kaikista annetuista vastauksista!

Nousiaisten kuntakysely 2019 – koonti annetuista vastauksista (linkki tiedostoon)

 

Nousiaisissa 5.12.2019

 

Nousiaisten kunta