Suomen hallituksen linjaukset 16.3. ja niiden vaikutus Nousiaisten kunnan palveluihin


Tiedote 16.3.

Suomen hallitus totesi maan olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.

Nousiaisten kunta noudattaa kyseisiä linjauksia. Alla violetilla tekstillä hallituksen linjauksen vaikutukset Nousiaisten kunnan palveluihin. Kunta on jo aiemmin tiedottanut koronaviruksen vaikutuksesta Nousiaisten kunnan palveluihin. Tiedotteeseen 13.3.2020 voit tutustua tämän linkin kautta: https://nousiainen.fi/tiedote/koronaviruksen-vaikutus-nousiaisten-kunnan-palveluihin/

 

Suomen hallituksen linjaukset 16.3.2020 ja niiden vaikutukset Nousiaisten kunnan palveluihin

Mustalla tekstillä hallituksen linjaus ja violetilla tekstillä sen vaikutukset Nousiaisten kunnan palveluihin.

1) Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Nousiaisten kunnan varhaiskasvatus järjestetään normaalisti. Pyydämme kuitenkin valtioneuvoston linjauksen mukaisesti, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

2) Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Nousiaisten kaikki koulut suljetaan keskiviikosta alkaen ja oppilaiden lähiopetus koulussa muuttuu etäopetukseksi kotona. Oppilaat opiskelevat kotoa käsin ja kouluun ei saa tulla. Huomenna tiistaina 17.3. koulupäivä on normaali ja lapset tulevat kouluun. Katsomme päivän aikana kuntoon etäopiskelujärjestelyt. Lukio siirtyy etäopetukseen jo tiistaista 17.3. lukien.

Hallituksen linjauksen mukaisesti esi, 1, 2 ja 3. luokan oppilaille kunta tarjoaa mahdollisuuden lähiopetukseen koulussa, mikäli oppilaan vanhemmat ovat yhteiskunnan kannalta kriittisissä tehtävissä. Tämän lisäksi erityisen tuen oppilaille tarjotaan lähiopetusta koulussa, mikäli vanhemmat eivät pysty tarjoamaan apua oppilaan opiskelussa kotona. Näiden osalta olemme jo olleet huoltajiin yhteydessä Wilman välityksellä.

3) Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ks. kohdan 2 vastaus.

4) Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan ko. linjauksen mukaisesti.

5) Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Kaikki Nousiaisten kunnan yli 10 henkilön kokoontumiset perutaan tai siirretään sähköiseen toimintaympäristöön. Vetoamme kuntalaisiin, että niin nuoret kuin aikuiset välttävät tarpeetonta liikkumista ja kokoontumista hallituksen linjauksen mukaisesti.

6) Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Nousiaisten kunnan kirjasto ja koulujen liikuntasalit suljetaan 18.3.2020 lukien.

7) Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

Pyydämme seuraamaan Perusturvakuntayhtymä Akselin tiedotusta.

8) Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Pyydämme seuraamaan Perusturvakuntayhtymä Akselin tiedotusta.

9) Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Kaikki ne Nousiaisten kunnan työntekijät, joiden työtehtävät mahdollistavat etätyön, tullaan ohjaamaan etätyön pariin. Tämän johdosta kunnanvirasto suljetaan 18.3. alkaen toistaiseksi niin, että kunnanvirasto palvelee vain ajanvarauksella, puhelimitse ja sähköpostilla.

10) Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

11) Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Pyydämme seuraamaan terveysviranomaisten (perusturvakuntayhtymä Akseli, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, THL, STM) tiedotusta.

12) Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

Pyydämme seuraamaan terveysviranomaisten (perusturvakuntayhtymä Akseli, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, THL, STM) tiedotusta.

13) Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Pyydämme seuraamaan terveysviranomaisten (perusturvakuntayhtymä Akseli, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, THL, STM) tiedotusta.

14) Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Pyydämme seuraamaan terveysviranomaisten (perusturvakuntayhtymä Akseli, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, THL, STM) tiedotusta.

15) Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

Viranomaisilla on oikeus rajoittaa ihmisten liikkumista tarvittaessa.

16) Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

17) Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

18) Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

19) Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi


THL:n ohjeistus: Koronavirus voi ahdistaa sekä aikuista että lasta – Näin pidät itsestäsi ja läheisistäsi huolta
On normaalia, että koronaviruksen leviäminen herättää huolta. Erityisesti sairastuneet, virusaltistuksen vuoksi eristykseen joutuneet tai sairastuneita hoitavat ovat alttiita kokemaan ahdistusta tilanteesta. Myös runsas koronauutisoinnin seuraaminen voi pelottaa ja ahdistaa. THL on koonnut ohjeita, joilla omaa ja läheisten pelkoa ja huolta voi lievittää. Ne pohjautuvat Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeisiin.

https://thl.fi/fi/-/koronavirus-voi-ahdistaa-seka-aikuista-etta-lasta-nain-pidat-itsestasi-ja-laheisistasi-huolta?redirect=%2Ffi%2F