Koronaviruksen vaikutus Nousiaisten kunnan palveluihin, tiedote 13.3.2020


tiedote 13.3.2020 klo 16.40

Suomessa on todettu tiedotteen antamishetkellä yli 150 koronavirustartuntaa, joista Varsinais-Suomessa yli 10. Tilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti ja toimintaan aina tilanteen vaatimalla tavalla. WHO on määritellyt koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman tartuntatautiepidemian pandemiaksi.

11.3.2020 alkaen ei enää luokitella alueita epidemia-alueiksi, vaan riski sairastua on kaikkialla maailmassa. Ulkoministeriö suosittelee, etteivät suomalaiset matkusta ulkomaille lainkaan. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Hallitus antoi 12.3.2020 seuraavan linjauksen:

• Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Muiden kokoontumisten osalta suositellaan harkintaa riskiarvioiden pohjalta.
• Työpaikoille ja lähikontakteihin hallitus suosittaa, että epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajan kanssa.
• Etätyötä tulee suosia (mikäli työtehtävät sen mahdollistavat).
• Muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja tulee siirtää.
• Epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdista ja poissa-oloista (kaksi viikkoa) yhdessä palveluntuottajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa.
• Ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla tulee välttää.
• Kansalaisten tulee seurata ja noudattaa matkustusohjeita

Koronaviruksen vaikutus Nousiaisten kunnan palveluihin

Liikunta- ja nuorisopalvelut

• Kunnan järjestämä ohjattu toiminta liikunta- ja nuorisopalveluissa peruutetaan 14.3. alkaen toistaiseksi (mukaan lukien leiritoiminta, Pyhälle suunnatun hiihtomatkan kohtalosta päätetään myöhemmin erikseen)
• Kunnan järjestämä harrastustoiminta peruutetaan 14.3. alkaen toistaiseksi. Liikuntasalivuorot jatkuvat toistaiseksi normaalisti, mutta suosittelemme järjestäjiä harkitsemaan vakavasti niiden järjestämistä. Näissä tiloissa kunta ei tee tehostettua siivousta ja desinfiointia.
• Kuntosali suljetaan ajalla 14.3. alkaen toistaiseksi. Kuntosalikorttien voimassaoloa tullaan jatkamaan sulkuajan keston verran.
• Nuorisotila (”Nuokkari”) suljetaan 14.3. alkaen toistaiseksi.
• Falkinkosken sauna suljetaan 15.3. alkaen toistaiseksi. Sauna lämpiää vielä lauantaina 14.3.
• Koronavirustilanteeseen liittyen Nousiaisten kunta noudattaa aluehallintoviraston määräystä, jonka mukaan kaikki 500 henkilön yleisötilaisuudet perutaan tai siirretään mahdollisuuksien mukaan myöhemmäksi ajankohdaksi. Kunta suosittelee harkitsemaan myös pienempien tapahtumien tai kokoontumisten järjestämistä ja niihin osallistumista (erityisesti riskiryhmän osalta).
• Hallituksen linjan mukaisesti kunta suosittelee välttämään lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muualla vapaa-ajalla. Myös lasten leikkipaikkoja suositellaan välttämään.

Kirjastopalvelut

• Kirjastolla järjestettävät yleisötilaisuudet perutaan 14.3 alkaen toistaiseksi. Kirjaston lainaustoiminta on toistaiseksi avoinna kirjaston normaalien aukioloaikojen puitteissa.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

• Kouluun ja varhaiskasvatukseen tullaan vain terveenä. Koronavirusriskistä johtuen huolehdittehan entistäkin tarkemmin, että lapset sairastavat kotona.
• Mikäli saavutte ulkomailta ja vaikka olette tullessanne oireettomia, suosittelemme vahvasti tällä hetkellä kotiin jäämistä kahdeksi viikoksi Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti. Ole tällöin yhteydessä lapsen opettajaan tai päivähoitoryhmään/perhepäivähoitajaan.
• Tilanteen muuttumisen varalta oppilaita ohjeistetaan pitämään koulukirjat kotona ja ottamaan päivittäin tarvittavat kirjat mukaan kouluun.
• Tilanteessa, jossa huoltaja haluaa pitää lapsensa kotona, vaikka lapsi ei ole sairas tai karanteenissa, huoltajan pitää hakea vapautusta koulutyöstä tai esiopetuksesta. Lupa haetaan opettajalta 1-3 päivän poissaoloon ja pidemmät poissaolot haetaan rehtorilta.
• Mikäli Nousiaisten koulussa tai varhaiskasvatuksessa ilmenee koronavirustartuntoja, voidaan koko yksikkö joutua asettamaan karanteeniin. Tiedotamme asiasta perheitä aktiivisesti (kouluilla Wilman kautta ja varhaiskasvatuksessa sähköpostin kautta).
• Kaikki koulujen oppilaiden ja työntekijöiden ulkomaille ja kotimaassa kunnan ulkopuolelle suuntautuvat matkat perutaan toistaiseksi.
• Nousiaisten kunta ei toistaiseksi ota vastaan ulkomaisia vierailijaryhmiä. Kotimaisten ryhmien vierailut pyritään yhdessä järjestävän tahon kanssa siirtämään.
• Vanhempainiltoja ei järjestetä toistaiseksi. Muiden tapahtumien, kuten kevätjuhlien järjestämisestä päätetään myöhemmin ja tiedotetaan erikseen. Vain välttämättömät tapaamiset vanhempien kanssa järjestetään, ja niissä tulee välttää lähikontaktia.
• Aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan.

Muut palvelut

Nousiaisten kunnanvirasto (hallinto- ja talousosasto sekä sivistysosasto osoitteessa Moisiontie 19 ja tekninen toimisto osoitteessa Nummentie 5) palvelevat toistaiseksi normaalisti. Jos mahdollista, hoida asia puhelimitse tai sähköpostilla. Tullessasi kunnanvirastolle, huolehdithan hyvästä käsihygieniasta. Nousiaisten kunta varautuu myös etätöiden lisäämiseen.

Nousiaisten kunta noudattaa ylempien tahojen linjauksia

Nousiaisten kunta noudattaa valtioneuvoston, aluehallintoviraston, sairaanhoitopiirin ja perusturvakuntayhtymä Akselin määräyksiä toiminnan järjestämisestä. Nousiaisten kunnan linjaukset on tehty eri asiantuntijoiden arvioiden perusteella sekä suhteessa muiden kuntien ja kaupunkien vastaaviin linjauksiin. Sulkuajat ovat voimassa ilmoitetulla tavalla, ellei tilanne muutu yllättäen. Käytämme tiedotteessa useasti sanaa toistaiseksi, koska tässä kohtaa vaikuttaa siltä, että palveluihin tulevien muutosten kestoa on vaikea tarkasti ennalta arvioida. Muutoksista tiedotetaan erikseen.

Muilta osin pyydämme seuraamaan Perusturvakuntayhtymä Akselin tiedotusta ja noudattamaan heidän ohjeistustaan, sillä kuntayhtymä vastaa Nousiaisten kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta: https://www.soteakseli.fi/