Kouluverkkokeskustelusta talouden tasapainottamiseen


Nousiaisten kunnassa on laadittu kouluverkkoselvitys, jossa tutkittiin mahdollisuuksia tehdä muutoksia olemassa olevaan kouluverkkoon. Selvityksessä on ollut esillä useita eri vaihtoehtoja, myös sellaisia vaihtoehtoja, joissa kouluverkko pysyy ennallaan. Kouluverkkoselvitys on laadittu siksi, että oppilasmääräennuste sekä taloudellinen tilanne kunnassa edellyttävät kouluverkon tarkastelua. Päätöksentekoa varten kouluverkkoselvitysryhmä päätyi ehdottamaan selvityksen vaihtoehtoa nro 3, jonka mukaan Paijulan koulun lakkautettaisiin 31.5.2020 lukien. Työryhmä ei ollut asiassa yksimielinen äänin 5-1.

Kouluverkkoselvityksen laadinta oli osa Nousiaisten kuntastrategiaa, jossa mainitaan mm. seuraavaa: ”Laadimme suunnitelman käyttötalousmenojen saamiseksi kuriin kuluvalla valtuustokaudella. Selvitämme mm. mahdollisuuden hankintojen tehostamiselle ja palveluiden keskittämiselle. Laadimme myös suunnitelman kouluverkon ja ryhmäkokojen kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä.”

Tammikuusta lähtien saimme sivistysjohtajan kanssa toistuvasti huolestuneita yhteydenottoja kouluverkkoon liittyen. Näiden yhteydenottojen pohjalta sivistysjohtaja halusi rauhoittaa hetkellisesti tilannetta julistamalla koulurauhan. Silloin emme osanneet kuvitellakaan, että vuodesta 2019 tulisi kuntatalouden taloushistorian heikoin vuosi.

Kuntataloutta synkistävät verohallinnon verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin käyttöönoton ongelmat, jotka uhkaavat johtaa kansalliseen verokertymävajeeseen. Tämän verokertymävajeen arvioidaan olevan Nousiaisten kunnan osalta noin 1 500 000 euroa, mutta kertymävajeen lopullinen määrä tarkentuu tilinpäätöksen yhteydessä. Käytännössä tämä kansallinen verokertymävaje syö yksistään kunnan taseen ylijäämän. Vuoden 2019 talousarvio oli laadittu jo valmiiksi alijäämäiseksi, lisäksi vuoden mittaan esimerkiksi Perusturvakuntayhtymä Akselista on kantautunut ikäviä talouslukuja. Vuodelle 2019 on luvassa 260 000 euron edestä lisälaskutusta ja vuoden 2020 talousarviossa Nousiaisten kunnan maksuosuus uhkaa kasvaa 6,69 % eli 550 000 euroa.

Kuntatalous muuttuikin merkittävästi synkemmäksi vuoden 2019 aikana. Nousiaisissa kohdataan nyt ja myös tulevina vuosina ihan samoja haasteita kuin muissakin Suomen kunnissa, mm. kasvavat sote-kustannukset, korjausvelka ja väestörakenteen muutos (syntyvyyden alentuminen ja väestön ikääntyminen). Valitettavasti toimintaympäristön muuttumista ei voida pysäyttää, vaan kunnan toiminta ja talous sopeutetaan kulloiseen tilanteeseen. Nyt tilanne on se, että vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kunnan tase on muodostumassa alijäämäiseksi ja vuoden 2020 talousarvion käyttötalous on alijäämäinen ilman sopeuttamistoimenpiteitä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Talouden tasapainottamisohjelman laadinta lähteekin ajatuksesta, että Nousiaisten kunnan kustannusrakenteeseen täytyy saada merkittäviä muutoksia, jotta kunta voi tavoitella itsenäisyytensä säilyttämistä sekä välttyä kriisikuntamenettelyltä tulevina vuosina. Valitettavasti talouden sopeuttaminen aloitetaan tilanteessa, jossa kunnan tase sekä käyttötalous ovat molemmat muodostumassa alijäämäisiksi.

Nousiaisten kunnassa on käyty useita vuosia keskustelua kouluverkon tiivistämisestä, talouden sopeuttamisesta sekä alijäämäisestä käyttötaloudesta. Useita kertaluonteisia sopeuttamistoimenpiteitä on kyllä saatu aikaiseksi, mutta pysyviä säästötoimenpiteitä, esim. kouluverkkoon liittyviä uudistuksia, ei ole tehty siten, että ne näkyisivät vuosittain kunnan käyttötaloudessa. Mennyttä on kuitenkin turha miettiä, sillä siihen ei enää voida vaikuttaa.

Valtuusto päätti syyskuussa yhtenäiskoulun uudisosan ja liikuntahallin rakentamisesta. Toisena vaihtoehtona olisi ollut nykyisten koulujen saneeraus sekä keskuskeittiön uusiminen. Kummassakin tapauksessa kunnan velka olisi kasvanut ja käyttötalouteen olisi syntynyt lisäkustannuksia.

Näin ollen haluankin kääntää keskustelun kouluverkosta ja mahdollisesta koulun lakkauttamisesta kohti isompaa kuvaa. Talouden tasapainottamisohjelma toimenpiteineen on se merkittävin asia, joka koskettaa koko kuntaa, henkilöstöä, kuntalaisia, yrityksiä, järjestöjä ja palvelujen käyttäjiä.

Voimme varmasti väitellä siitä, paljonko esim. yksittäisen koulun lakkauttamisesta kertyy aidosti säästöä, paljonko veroprosentin nostamisesta kertyy lopulta lisätuloja tai mahdollisesti palvelujen ulkoistamisesta menosäästöä. On kuitenkin huomioitava, että ilman merkittäviä talouden sopeutustoimenpiteitä kriisikuntakriteerit tulevat täyttymään.

Valtuuston taloussuunnitteluseminaarissa aineistona oli mm. valtiovarainministeriön julkaisema Kuntatalousohjelma 2020–2023, Perusturvakuntayhtymä Akselin TA-2020, Tilastokeskuksen julkaisemaa väestöennuste vuoteen 2040, kouluverkkoselvitys, lista säästötoimenpiteistä (luonnos) sekä yhteenveto henkilöstön ehdotuksista talouden tasapainottamiseen.

Kouluverkkoselvitys ja mahdollinen koulun lakkauttaminen ovat vain osa talouden tasapainottamisohjelmaa. Paljon kiperiä päätöksiä on edessä ja yhdestä säästöstä luopuminen johtaa toisen toimenpiteen käyttöönottoon. Nyt kaikki vaihtoehdot on esitetty valtuustolle ja valtuuston enemmistö tekee ratkaisunsa tulevissa kokouksissaan (11.11 ja 9.12).

Kunta tarvitseekin nyt avointa keskustelua siitä, minkälaisilla toimenpiteillä halutaan nopeasti vaikuttaa käyttötalousvajeeseen. Ellei kustannusrakenteen välittömään muuttamiseen löydy tahtotilaa, niin taseen alijäämä karkaa tavoittamattomiin.

Päätökset ovat kipeitä mutta uskomme, että muutoksia tekemällä ja toimintaamme sopeuttamalla pystymme vastaamaan näihin valtakunnallisiin haasteisiin. Hankalan taloustilanteen päihittämiseksi tarvitaan yhteinen suunta ja tahtotila. 

 

Nousiaisissa 28.10.2019

Teemu Heinonen

Kunnanjohtaja