Kunnanjohtajan kesätervehdys


Kunnanjohtajan kesätervehdys

Mennyt kevät osoittautui varsin poikkeukselliseksi, erityisesti koronaviruspandemia sekoitti äkillisesti arkeamme maaliskuusta alkaen. Valtakunnallinen koronavirustilanne vaikuttaa olevan rauhoittumassa ja valmiuslain mukainen tilanne Suomessa on päättynyt. On syytä kuitenkin korostaa, että koronaviruksen torjuntaa toteutetaan edelleen normaaliolojen lainsäädännön puitteissa ja viranomaisten ohjeistuksia noudattaen. Koronavirus jyllää edelleen maailmalla, viruksen estävää lääkettä tai rokotetta ei ole toistaiseksi valmistettu ja uhkana on toinen aalto.

Nousiaisten kunnan alueella tartuntatautitilanne on ollut toistaiseksi rauhallinen ja tästä tietysti iso kiitos kuuluu koko kuntayhteisölle. Tartuntataudin lisäksi huolta ovat herättäneet koronapandemian kauaskantoiset vaikutukset työllisyyteen, talouteen sekä kuntalaisten hyvinvointiin. Näinä haastavina aikoina on erityisen tärkeää, että apua on tarjolla ja pidämme toisistamme huolta sekä osoitamme tukemme myös paikallisille yrityksille ja lähipalveluille.

Nousiaisten kunnanvaltuusto piti viimeisimmän kokouksen 8.6.2020, jossa käsiteltiin mm. vuoden 2019 tilinpäätöstä. Kesälomien jälkeen seuraava valtuuston kokous pidetään 31.8.2020 ja syksyllä erityisesti kuntatalouden kiristynyt tilanne ja toimintaympäristön epävarmuustekijät asettavat haasteita niin kunnan kuin kuntayhtymänkin vuoden 2021 talousarviovalmisteluun. Hallitusohjelman mukaisesti entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021 siten, että oppivelvollisuusikä korotettaisiin 18 ikävuoteen. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevat hallituksen lakiluonnokset on lähetetty lausuntokierrokselle 25.9.2020 asti. Esitysluonnoksen mukaan Suomeen muodostetaan 21 sote-maakuntaa, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät 1.1.2023 alkaen.

Valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien välillä on saavutettu neuvottelutulokset uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista. MAL-sopimuksissa määritellään yhteiset tavoitteet yhdyskuntarakenteen kehittämiselle, lähivuosien asuntotuotannolle sekä kestävää liikkumista ja liikennejärjestelmää kehittäviin toimenpiteisiin. Nousiaisten kunta on ollut mukana Turun kaupunkiseudun MAL-sopimusneuvotteluissa ja sopimuksen hyväksyntä etenee elokuun valtuustoon. MAL-sopimuksen johdosta mm. selvitetään Föli-alueen laajentumista mahdollisesti myös Nousiaisiin.

Kaiken kaikkiaan syksyllä talousarvion ohella päätöksentekoon on tulossa isoja seudullisia kuin paikallisiakin asioita. Toistaiseksi vaikuttaa siltä, että syksyllä kunnan palvelutoiminnoissa vältyttäisiin merkittäviltä poikkeusjärjestelyiltä koronaviruksesta johtuen. Kuntalaisille tullaan järjestämään loppusyksystä kuntalaiskysely, jonka avulla halutaan saada selville kuntalaisten toiveita kunnan päätöksenteon tueksi ja kunnan toiminnan kehittämiseksi.

Haluan päättää katsaukseni kiittäen henkilöstöämme varautumistyöstä, digiloikasta sekä venymisestä. Henkilöstön lisäksi erityiskiitos kuuluu alueen toimijoille ja kuntalaisille, joiden kanssa yhteistyö on ollut toimivaa läpi poikkeusolojen.

Nousiaisissa 18.6.2020

 

Aurinkoista juhannusta ja hyvää kesää toivottaen

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja