Kunnanjohtajan syysterveiset ja katsaus uuden valtuustokauden käynnistymisestä


Tervehdys Nousiaisista,

Perinteiset kesälomakuukaudet heinä-elokuu ovat takanapäin ja on aika kääntää katseita kohti syksyä, joka lähenee kovaa kyytiä. Koulujen syyslukukausi on käynnistynyt ja harrastuksissa tehdään siirtymää vahvemmin sisäharrastusten pariin ilmojen viilentyessä ja iltojen pimentyessä.

Heinä-elokuun aikana kunnassa on nimetty luottamushenkilöt ja kunnan edustajat kunnallisiin sekä seudullisiin toimielimiin. Valtuustokauden vaihtumisen myötä on käynnistetty uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja uuden kuntastrategian laadinta.

Henrikin yhtenäiskoulun uusi A-osa on otettu koululaisten käyttöön syyslukukauden käynnistyessä ja koulurakennus valmistui onnistuneesti muutaman kuukauden etuajassa. Tämä uusi osa koostuu kymmenestä luokkahuoneesta, viidestä pienryhmätilasta, kotitalousluokasta, isosta pajaluokasta, ruokasalista, keskuskeittiöstä, musiikkiluokasta ja auditoriosta. Tulemme järjestämään syksyn edetessä kuntalaisille mahdollisuuden päästä tutustumaan koulun uusiin tiloihin ja toivomme, että uudet tilat saadaan mahdollisimman pian myös laajemmin kuntalaisten ja yhdistysten iltakäyttöön. Kunnan toimielinten mm. valtuuston kokoukset siirtyvät pääosin uuden auditorion tiloihin.

Toisena toiminnallisena muutoksena Koljolan Pilke-päiväkodin sopimuksen päättyessä heinäkuussa päiväkotitoiminta on siirtynyt kunnan itse järjestämäksi. Päiväkodin käyttöönoton toteutui onnistuneesti ja samassa yhteydessä päiväkodin nimeksi muutettiin Puolen hehtaarin päiväkoti. Toiminnan vaihtuessa päiväkodissa toteutettiin sisäremontti, jolla päiväkodin ilme saatiin uudistettua. Lisäksi pihaa kunnostettiin entistä lapsiystävällisemmäksi.

Talouden kannalta tammi-elokuu on toteutunut talousarvioon nähden vahvempana ja tuloksen takana on verotulojen tilitys ennakoitua vahvempana. Valtionosuudessa ei ole tapahtunut muutoksia, mutta kunta on saanut merkittävästi avustusrahoitusta, josta keskeisimpänä mainittakoon Harrastamisen Suomen malli -hankkeeseen osoitettu 140 000 euron avustus. Nousiaisten kunnan talousarvio laadittiin alkujaan selvästi alijäämäiseksi ja olisi toistaiseksi toteutumassa ennakoitua vahvempana. Tämän vuoden tuloksen kannalta poikkeuksellisen epävarmaa ovat sote- ja erikoissairaanhoidon lopulliset kustannukset koronaviruspandemiasta johtuen.

Kunnanjohtajana haluan myös nostaa esille kunnan asukasmäärän kasvun, sillä Tilastokeskuksen mukaan kunnan asukasmäärä on kasvanut 38 asukkaalla tammi-heinäkuu aikana. Tämä on näkynyt myös siinä, että Nousiaisissa on luovutettu aiempiin vuosiin nähden enemmän omakotitontteja ja rakennuslupiakin on haettu edellisvuosia aktiivisemmin.

Varsinais-Suomen Vuoden kyläksi 2021 valittiin heinäkuussa Valpperin kylä. Tästä hienosta saavutuksesta isot kiitokset menevät tietysti talkooväelle ja aktiiviselle kylälle! Tämä on myös jatkumoa ansiokkaasti työstä mm. joulukuussa 2020 Valpperin koululle myönnettiin Vihreä lippu –ympäristösertifikaatti laadukkaasta ympäristökasvatuksesta ja toukokuussa 2021 lapset pääsivät nauttimaan olympiavoittaja Sami Jauhojärven vetämästä liikunnasta.

Kunnan kannalta syksy vaikuttaa vauhdikkaalta. Ennakkoon syksyn aikana isoimpina asioina päätöksentekoon ovat tulossa kuntastrategian hyväksyminen, veroprosenttien asettaminen vuodelle 2022 ja talousarvion hyväksyminen. Näiden lisäksi Henrikin yhtenäiskoulun B-ja C-osan hankesuunnitteluun liittyvä päätöksenteko tulee määrittämään pitkälti kunnan tulevaisuuden kehittämisen askelmerkkejä ja investointitasoa, vaikka vielä syksyllä hankkeen kannalta lopullisia investointipäätöksiä ei ole luvassa.

Toivotan kunnan puolesta vauhdikasta ja eloisaa syksyä – toivottavasti pääsemme rokotusten edetessä pian palaamaan vahvemmin kohti normaalia ja tapaamaan kasvotusten.

Nousiaisissa 1.9.2021

Kunnanjohtaja Teemu Heinonen