Kunnanjohtajan tervehdys


Vuosi 2020 alkaa kääntymään kohti päätöstään ja on aika päivittää kuulumisia kunnasta. Päätöksenteon osalta toimielinten kokoukset pyörivät joulukuun puoleen väliin asti siten, että valtuusto kokoontuu 16.11 ja 7.12. Marraskuun valtuuston kokouksessa käsittelyssä ovat mm. hallintosäännön päivittäminen, valtuuston koon tarkastaminen sekä tuloveron ja kiinteistöverojen määrääminen vuodelle 2021. Kunnanjohtajan talousarvioesitys etenee kunnanhallituksen kautta joulukuun valtuustoon.

Hallintosäännön päivittämisen yhteydessä esitetään mm. teknisiä korjauksia, tarvittavia muutoksia lainsäädännön muutosten johdosta sekä muutoksia kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Merkittävin yksittäinen muutosesitys on teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan yhdistäminen yhdeksi lautakunnaksi uuden valtuustokauden vaihtumisesta 1.6.2021 alkaen.

Kunnanhallituksen kautta marraskuun valtuustoon on edennyt esitys, että Nousiaisten kunnan tuloveroprosentti korotettaisiin 22,00 %:iin talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteen viimeisin positiivinen muutos tuli lokakuun lopussa, kun valtio päätti seitsemännen lisätalousarvion yhteydessä uudesta kuntatalouden tukipaketista.

Vuosi 2020 on ennusteiden perusteella toteutumassa taloudellisesti alkuperäiseen talousarvioon nähden selvästi vahvempana koronaviruspandemiasta huolimatta. Verotuloja olisi kertymässä vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa on arvioitu, toimintatuotot toteutuisivat talousarvion mukaisesti, toimintakulut voivat jopa alittaa arvioidun ja suurin muutos tulee valtionosuuden merkittävästä kertaluonteisesta kasvusta. Vuoden 2020 lopulliseen tulokseen tulee vielä vaikuttamaan Nummen koulukiinteistön vanhimman osan alaskirjaus ja mahdollinen harkinnanvarainen valtionosuus, jota kunta on hakenut.

Isossa kuvassa tilanne on kuitenkin haasteellinen – ensi vuoden talousarvio ja suunnitelmavuodet ovat muodostumassa alijäämäisiksi, mikäli helpotusta ei tule valtion tukitoimista tai työllisyyden ennakoitua paremmasta kehittymisestä. Näin ollen joudumme valitettavasti jatkamaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisia toimenpiteitä ja kunnan omien sopeuttamistoimien ohella tarvitsemme valtiolta ratkaisuja ja tukitoimia valtakunnallisen kuntatalouden tilanteen kohentamiseksi.

Kuntavaalit 2021 lähestyvät vauhdilla ja on ollut hienoa havaita, että kunnan asioista ja kuntapolitiikasta käydään yhä aktiivisemmin keskustelua. Kuntavaaleissa äänestämisen ja mahdollisen ehdolle asettumisen ohessa kunnan päätöksentekoon on mahdollista osallistua ja vaikuttaa esimerkiksi antamalla palautetta, tekemällä kuntalaisaloitteita, ottamalla yhteyttä luottamushenkilöihin tai viranhaltijoihin, toimimalla kunnan vaikuttamistoimielimissä ja vastaamalla kuntalaiskyselyihin. Kuntavaalien jälkeen on tarkoitus käynnistää uuden valtuuston kanssa kuntastrategian päivittämistyö, johon toivotaan myöhemmin kuntalaisten ja alueen toimijoiden aktiivisesti osallistuvan.

Haluan osaltani toivottaa jo näin varhaisessa vaiheessa hyvää joulunodotusta ja joulunaikaa kaikille kuntalaisille ja palvelujen käyttäjille. Muistetaan seurata ja noudattaa koronaohjeistuksia sekä huolehtia riittävästä palautumisesta ja liikunnasta. Ensi vuoden alkuun valoa ja eloa tuo liikuntahalli, jonka valmistumista on odotettu erityisesti näinä harmaina ja pimeinä koronailtoina.

Nousiaisissa 13.11.2020

Kunnanjohtaja Teemu Heinonen