Kuntien ympäristönsuojelumääräykset päivitetään ajan tasalle


Kunnan ympäristönsuojelumääräykset täydentävät ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja asetuksia. Niillä ohjataan esimerkiksi jätteiden hyötykäyttöä maarakentamisessa ja kemikaalien varastointia, kun toiminta ei edellytä ympäristönsuojelulain mukaista lupaa tai ilmoitusta.

Mynämäen, Maskun, Nousiaisten ja Ruskon ympäristönsuojelumääräykset ovat vanhentuneet etenkin hajajätevesilainsäädännön osalta ja kaipaavat tarkennuksia myös esimerkiksi jätteiden hyötykäytöstä maarakentamisessa.

Ympäristönsuojelumääräyksiä laatiessa tulee huomioida ympäristönsuojelulain 202 § ja 203 §. Lisäksi hallintolaki 41 § velvoittaa kuntaa ympäristönsuojelumääräysten laatimisprosessissa. Ympäristönsuojelumääräysluonnoksista tullaan pyytämään lausunnot alueensa viranomaisilta ja kommentit kuntalaisilta.

Viranhaltijat valmistelevat ensimmäiset luonnokset Mynämäen, Maskun, Nousiaisten ja Ruskon kuntien ympäristönsuojelun viranomaislautakuntien joulukuun kokouksiin. Lautakunnan hyväksynnän jälkeen luonnos asetetaan nähtäville kuntalaisten ja yhdistysten kommentointia varten.

Ympäristönsuojelumääräykset tullaan vahvistamaan keväällä 2020 kunnanvaltuustoissa.

 

Ahtiainen Laura
ympäristösihteeri
Keskuskatu 21
23100 Mynämäki
040 135 4516