Kysely Nousiaisten Vesi Oy:n asiakkaille


Kysely Nousiaisten Vesi Oy:n asiakkaille

Maskun Vesihuolto on julkaissut asiakkailleen palautekyselyn, jonka avulla halutaan selvittää, kuinka asiakkaat kokevat talousveden laadun ja minkälaisia laatupoikkeamia asiakkaat ovat mahdollisesti vedessä havainneet. Lisäksi kyselyllä pyritään selvittämään, onko havaituissa laatupoikkeamissa alueellisia eroja ja onko kiinteistön käyttövesiputkien materiaalilla ja/tai iällä yhteyttä havaittuihin laatupoikkeamiin. Annettuja vastauksia hyödynnetään vain edellä kuvatussa tarkoituksessa, eikä niitä luovuteta Maskun Vesihuolto Oy:n ulkopuolelle. Kyselyn tuloksista tiedotetaan vain yleisellä tasolla siten, että yksittäistä vastausta on mahdotonta tunnistaa aineistosta.

Maskun Vesihuolto toivoo, että mahdollisimman moni asiakas vastaa kyselyyn riippumatta siitä, onko asiakas havainnut käyttöveden laadussa huomautettavaa vai ei. Kyselyyn voi vastata 22.10.-7.11.2021 välisen ajan.

Linkki kyselyyn: Maskun Vesihuollon asiakaskysely

Vesa Kolha
toimitusjohtaja
Maskun Vesihuolto Oy