Liikuntaseurat voivat hakea erityisavustusta aluehallintovirastolta digi- ja etävalmennuksen järjestämiseen 14.5. mennessä


Lounais-Suomen aluehallintoviraston tiedote: Liikuntaseurat voivat hakea erityisavustusta digi- ja etävalmennuksen järjestämiseen 14.5. mennessä

Liikunta- ja urheiluseurat voivat hakea aluehallintovirastolta erityisavustusta toimintaan, jota ne järjestävät koronavirusepidemiasta aiheutuneiden rajoitusten aikana. Seurat voivat hakea avustusta toiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaamiseksi esimerkiksi etä- tai digivalmennuksella, kun toimintaa ei voi järjestää rajoitusten takia tavalliseen tapaan. Avustusta voi hakea toimintaan, jota järjestetään ajalla 1.3.−31.5.2020.

Avustusta haetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Hakuaika päättyy 14.5.2020 klo 16.15. Avustusta voivat hakea paikalliset liikunta- ja urheiluseurat, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Päätökset avustuksen saajista pyritään tekemään kesäkuun puoliväliin mennessä.

Koronavirusepidemia on vaikeuttanut ja tulee vaikeuttamaan paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa. Tilanteen takia seurojen on vaikea järjestää liikuntatoimintaa, joten seurojen on pitänyt kehittää nopeasti korvaavia toimenpiteitä perinteisen toiminnan tilalle. Aluehallintoviraston erityisavustus on tarkoitettu kattamaan kustannuksia, joita muuttunut tilanne on aiheuttanut seuroille.

Hakuohje ja lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla (minedu.fi)

Ohjevideo aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun käyttöön

Lisätietoja:

Etelä-Suomen AVI: ylitarkastaja Ilpo Piri, p. 0295 016 559
Itä-Suomen AVI: suunnittelija Virpi Launonen, p. 0295 016 845
Lapin AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396
Lounais-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä, p. 0295 018 069
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: suunnittelija Emilia Piitulainen, p. 0295 018 848
Pohjois-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

etunimi.sukunimi@avi.fi

Tiedotetta päivitetty 14.5.2020: lisätty linkki hakuohjeeseen.