Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi päätöksensä koskien hallintokantelua Nousiaisten kunnan toiminnasta


Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen koskien hallintokantelua Nousiaisten kunnan toiminnasta. Kantelu koskee Nousiaisten kunnan päätöstä (28.5.2018 § 132) hankkia lakiasianpalveluja KPMG Oy:ltä, tilanteessa, jossa kyseinen yhtiö on ollut tomeksiantosuhteessa Nousiaisten Vesi Oy:n kanssa.

Aluehallintovirasto toteaa päätöksessään seuraavaa:

”Edellä esitetyn perusteella aluehallintovirasto katsoo kunnanhallituksen tulleen tietoiseksi, tai ainakin sille olisi pitänyt syntyä perusteltu epäilys siitä, että lakiasiantuntijapalveluiden ostaminen Nousiaisten Vesi Oy:n asioita hoitavalta yhtiöltä saataa aiheuttaa esteellisyysongelmia.

Kaupungin järjestely kysymyksessä olevassa tilanteessa saattaa herättää ulkopuolisessa arvioitsijassa perustellun epäillyn esteellisyyssäännösten rikkomisesta. Aluehallintovirasto katsoo, että Nousiaisten kunnanhallitus ei ole toiminut lakiasiantuntijapalveluita KPMG Oy:ltä ostaessaan hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti, koska se ei ole riittävästi kiinnittänyt huomiota mahdollisesti syntyvään eturistiriitaan kunnan ja sen omistaman vesihuoltoyhtiön välillä ja sen vaikutukseen saman lakiasiaintoimiston käyttöön asian hoitamisessa sekä kunnan että vesihuoltoyhtiön puolesta”.

Aluehallintovirasto toteaa toimenpiteenä, että ”Aluehallintovirasto kiinnittää Nousiaisten kunnanhallituksen huomiota hyvän hallinnon vaatimusten noudattamiseen päätöksenteossa. Muilta osin kantelu ei anna aluehallintovirastolle aihetta enempiin toimenpiteisiin”.

Aluehallintoviraston päätös on liitteenä. Tässä linkki kyseiseen päätökseen kokonaisuudessaan: Aluehallintoviraston päätös koskien kantelua Nousiaisten kunnan toiminnasta