Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös vuoden 2018 hallintokanteluun koskien Nousiaisten kunnan vesihuollon ongelmia


Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen koskien hallintokantelua Nousiaisten kunnan toiminnasta. Kantelu koskee teknisen johtajan virkavapaata tammi-helmikuun vaihteessa 2018 sekä kunnan tiedottamista vesihuoltoa koskevasta ongelmasta.

Aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue on tutkinut asian Nousiaisten kunnan osalta seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta. Siltä osin, kun kantelussa on moitittu vesihuoltolain tai terveydensuojelulain alaisia asioita, asian käsittely on vireillä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa vesihuoltolain sekä aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella terveydensuojelulain osalta, joten Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue ei tutki asiaa.

Aluehallintovirasto toteaa päätöksessään toimenpiteenä seuraavaa:

”Aluehallintovirasto kiinnittää Nousiaisten kunnan huomiota kunnan viranhaltijan virkavapaata koskevien säännösten noudattamiseen sekä kuntalaisten tiedusteluihin vastaamiseen.”

Aluehallintoviraston päätös on liitteenä. Tässä linkki kyseiseen päätökseen kokonaisuudessaan: Aluehallintoviraston päätös 18.7.2019

Tieto päätöksestä on tarkoitus viedä seuraavan 12.8. pidettävän kunnanhallituksen tiedoksi merkittäviin asioihin, ja Aluehallintovirasto on päätöksessään pyytänyt kunnanhallitusta saattamaan päätös siihen selvityksiä antaneille tiedoksi.

Aluehallintovirasto on aiemmin maaliskuussa 2019 antanut päätöksen kanteluun, joka koski Nousiaisten kunnan päätöstä (28.5.2018 § 132) hankkia lakiasianpalveluja KPMG Oy:ltä, tilanteessa, jossa kyseinen yhtiö on ollut tomeksiantosuhteessa Nousiaisten Vesi Oy:n kanssa. Maaliskuisen tiedotteen kyseisestä päätöksestä löydät tämän linkin kautta.

 

Nousiaisissa 31.7.2019

 

Nousiaisten kunta