Muutokset Nousiaisten kunnan palveluihin ajalle 8.3.-28.3.2021


Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä kokoontui 2.3.2021 ja jatkoi kaikkien aiemmin annettujen suositusten voimassaoloa sunnuntaihin 28. maaliskuuta saakka kansallisten linjausten mukaisesti. Lisäksi Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee kansallisen linjauksen mukaisesti, että kaikki maakunnan toisen asteen oppilaitokset ja yläkoulut siirtyvät etäopetukseen 8.-28. maaliskuuta. Tässä linkki asiaa koskevaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteeseen: https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sivut/Koronatilanne-on-vaikeutunut-%E2%80%93-vastuu-on-aikuisilla.aspx

Nousiaisten johtoryhmä on päivittänyt linjauksiaan ajalle 8.3.-28.3.2021 valtioneuvoston periaatepäätöksen (25.2.), sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen (1.3.) sekä alueellisen ohjausryhmän suositusten pohjalta. Uudet palvelumuutokset tulevat koskettamaan opetusta, liikuntaa ja nuorisotiloja. Linjauksia tarvittaessa täsmennetään uuden ohjeistuksen perusteella sekä linjauksia kiristetään tarvittaessa tilanteen heikentyessä.

 

Nousiaisten kunnan linjaukset ajalle 8.3.-28.3.2021 ovat seuraavat:

Opetus ja varhaiskasvatus

Lukio siirtyy etäopetukseen ajalle 8.3-28.3.2021. Opetusjärjestelyistä ja ylioppilaskirjoitusten käytännön järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Vuosiluokat 7-9 siirtyvät etäopetukseen ajalle 8.3-28.3.2021. Yläkoulun erityisen tuen oppilaat jatkavat lähiopetuksessa. Opetus- ja kouluruokailujärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Esi-6-luokilla kaikki peruskoulut jatkavat edelleen lähiopetuksessa.

Maskisuositus koskee lukiota ja 5-9.luokkia.

Kirjasto

Kirjaston aukioloajat säilyvät ennallaan, huomioiden 10 henkilön enimmäismäärä. Asiasta on ilmoitus myös kirjaston ovessa ja kirjastoon otetaan sisään vain 10 henkilöä kerrallaan. Pikainen asiointi eli palauttaminen, varausten nouto ja lainaus ovat mahdollisia, suositus max. 15 minuuttia kerrallaan. Asiakastietokoneen välttämätön nopea käyttö ja tulostaminen ovat mahdollisia. Galleria, lehtienlukupöydät ja muut oleskelu– jalukupaikat eivät ole käytössä. Kirjastoon ei voi tulla lukemaan sanomalehtiä, opiskelemaan tai oleskelemaan. Suositellaan lähi- ja verkkomaksua. Koululaisryhmiä ei oteta vastaan aikavälillä 8.3.-28.3.2021.

Nuorisotila

Nuorisotilan (os. Moisiontie 19) toimintaa muutetaan seuraavasti:
– Aikuisten tilaisuudet on keskeytetty 28.3.2021 asti
– Iltanuokkari 13-18-vuotiaille: toiminta keskeytetään ajalle 8.3-28.3.2021
– Pikkunuokkari 3-6-luokkalaisille: toiminta jatkuu normaalisti (huomioidaan turvavälit ja THL:n ohjeistukset sekä 10 henkilön enimmäismäärä)

Liikuntatoiminnot

Kaikki aikuisten ja 12-20-vuotiaiden sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta pidetään keskeytettynä 28.3.2021 saakka. Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Suosittelemme kuntalaisille ulkoliikuntaa, huomioiden turvavälit ja Aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksen (6 henkilöä).

Vuonna 2008 syntyneillä ja sitä nuoremmilla ryhmässä harrastaminen on edelleen sallittua, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää. Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä (OKM ja THL). Kunnan sisäliikuntatilat ovat käytettävissä 28.3.2021 asti vain vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneiden harrastustoimintaan varten.
Nousiaisten kuntosalin toiminta keskeytetään ajalle 8.3.-28.3.2021 ja kylmäuintitilat pidetään myös edelleen keskeytettynä 28.3.2021 asti.

Tilaisuudet ja asiakaspalvelu

Yleisötilaisuudet: Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan korkeintaan 6 henkilön osallistumissuositusta. Suositus ei koske kunnallisia toimielimiä.

Kunnanvirasto palvelee edelleen asiakkaita puhelimitse, sähköpostitse sekä ajanvarauksella. Kunnan henkilökunta käyttää asiakaspalvelutilanteissa kasvomaskia/visiiriä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella voimassa on edelleen maksimaalinen maskisuositus ja maksimaalinen etätyösuositus. Maskien käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille.

 

Nousiaisissa 3.3.2021 (päivitetty 5.3.2021)

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, puh. 044 435 5555

—————————–

Koronatilanne on vaikeutunut – vastuu on aikuisilla

Koronatartunnat lisääntyvät Varsinais-Suomen alueella. Tilanne on vakava, sillä tartunnat ovat kasvussa. Keskustelu on kohdistunut voimakkaasti lapsiin ja nuoriin. Tartunnat ovat kuitenkin yleisimpiä nuorten aikuisten ja työikäisten keskuudessa. Helmikuussa 70 prosenttia Varsinais-Suomessa todetuista uusista koronatartunnoista todettiin 20-59-vuotiailla.

Tyks sydän.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi kaikkien aiemmin annettujen suositusten voimassaoloa sunnuntaihin 28. maaliskuuta saakka kansallisten linjausten mukaisesti.

-Olen huolissani ihmisten jaksamisesta. Monet eivät ota epidemiaa enää tosissaan, vaikka tilanne on vakava. Nimenomaan me aikuiset voimme vaikuttaa varsinkin kasvussa oleviin työpaikkatartuntoihin esimerkiksi käyttämällä maskia aivan säännöllisesti, sanoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Tartunnat ovat kasvussa erityisesti työpaikoilla, ja alkuvuoden 2021 aikana muilta kuin sote-alan työpaikoilta on saatu yhteensä 294 koronavirustartuntaa.

Koronan ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa sataatuhatta ihmistä kohden on noussut. Kahden viikon seurantajaksolla se on nyt 158. Edellisen seurantajakson ajan ilmaantuvuusluku oli 119. Positiivisten osuus testatuista on noussut 4,5 prosenttiin. Testimäärät ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella pysyneet viime viikot noin 8 000 testatun lukemissa.

Varsinais-Suomessa on varmistettu 47 koronan muuntovirustapausta. Näistä suurin osa, 45 tapausta, on niin sanottua brittivarianttia ja kaksi tapausta on Etelä-Afrikan varianttia. Virusmuunnosten todellinen määrä on kuitenkin moninkertainen. Viime viikolla Tyks Laboratorioissa käyttöönotetun seulontatestin mukaan lähes puolet tuoreista tapauksista olisi todennäköisesti muuntoviruksen aiheuttamia.

Muuntovirus tarttuu 1,5 kertaa herkemmin kuin tavallinen koronavirustartunta.

-Näyttää selvältä, että positiivisten testitulosten määrä ja muuntovirusten osuus ovat kasvamassa ja epidemia valitettavasti sitä kautta selvästi kiihtymässä. Jos mitään ei tehdä, tartuntamäärä voi kasvaa 7-10-kertaiseksi seuraavan kuukauden aikana, sanoo Mikko Pietilä.

Grafiikka suomeksi.jpg

Kuva: Koronavirustartunnat Varsinais-Suomessa helmikuussa 2021 (viikot 5-8) ikäryhmittäin. Kuvassa näkyy, että suurin osa koronatartunnan saaneista ovat ikäryhmässä 20-59 vuotta.

Toinen aste ja yläkoulut etäopetukseen viimeistään 8.3. alkaen

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee kansallisen linjauksen mukaisesti, että kaikki maakunnan toisen asteen oppilaitokset ja yläkoulut siirtyvät etäopetukseen 8.-28. maaliskuuta. Jos paikallisesti katsotaan tarpeelliseksi, voidaan etäopetukseen siirtyä jo aiemmin.

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee lisäksi, että Aluehallintovirasto tekisi koko Varsinais-Suomeen velvoittavan päätöksen asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen terveysturvallisesta käytöstä koronaepidemian leviämisen estämiseksi (tartuntatautilain 58 d §). Pykälän käyttöönoton edellytykset täyttyvät, sillä kahden viikon ilmaantuvuusluku on yli 25 ja maakunnassa on todettu tautiryppäitä, joiden tartuntaketjua ei pystytä luotettavasti jäljittämään.

– Keskustelimme koronakoordinaatioryhmässä siitä, että jos nyt linjatut toimenpiteet eivät riitä epidemian hillitsemiseksi, joudumme harkitsemaan tilojen sulkemisen mahdollistavan 58 g -pykälän käyttöönottoa, sanoo Mikko Pietilä.

Koronakoordinaatioryhmä pitää ylimääräisen kokouksen torstaina 4. maaliskuuta käsitelläkseen mahdollisia täsmennyksiä annettuihin suosituksiin, kun saadaan lisätietoa kansallisen tason linjauksista.

Sairaalahoidon tarpeen ennakoidaan kasvavan

Vaikka tilanne sairaaloissa on nyt melko rauhallinen, infektiolääkäri Harri Marttila sanoo, että sairaalahoidon tarve tulee kasvamaan. Tällä hetkellä Tyksissä on koronaviruksen vuoksi hoidossa kuusi potilasta.

– Sairaalahoidon tarve kasvaa, koska lähiviikkojen kasvaneet tapausmäärät vaikuttavat pienellä viiveellä sairaalahoidon tarpeeseen, sanoo Harri Marttila.

Tällä hetkellä suurin osa sairastuneista on nuoria tai työikäisiä aikuisia, mutta yli 50-vuotiaiden määrä on kasvamassa. Marttilan mukaan yli 50-vuotiaiden tarve sairaalahoidosta on suurempi kuin nuorten.

Varsinais-Suomessa 1. maaliskuuta mennessä kaikkiaan 36 263 henkilöä on saanut ensimmäisen vaiheen koronavirusrokotteen ja 8 319 henkilöä on rokotettu kahteen kertaan.