Muutokset palveluissa 10.11.2021 alkaen, maskisuositus laajenee koskemaan oppilaita 4.vuosiluokasta eteenpäin


Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä kokoontui 9.11.2021 ja totesi, että koronatilanne Varsinais-Suomessa on heikentynyt nopeasti. Lisääntyneiden koululaistartuntojen vuoksi maskisuositus, joka on ollut kuudennesta luokasta ylöspäin, madallettiin nyt alkamaan neljännestä luokasta. Suositus koskee koko Varsinais-Suomea. Tässä linkki asiaa koskevaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteeseen.

Vaikka aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia ja lähikontaktin välttämisvelvoitetta koskevat päätökset on kumottu, on tartuntatautilain väliaikainen pykälä 58 c voimassa koko maassa 31.12.2021 asti. Säädös velvoittaa asiakas- ja yleisötilojen hallinnasta vastaavat toimijat estämään epidemian leviämistä. Heidän tulee huolehtia siitä, että heidän hallinnoimissaan tiloissa

1) osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,

2) osallistujille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista ja

3) tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti.

Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tiloissa tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Myös asiakaspaikat tulee sijoittaa riittävän etäälle toisistaan.

Nousiaisten johtoryhmä on tarkastellut linjauksiaan alueellisen ohjausryhmän suositusten pohjalta. Maskisuositusta laajennetaan siten, että maskia suositellaan jatkossa kouluissa ja lukiossa 4. luokasta lähtien. Nousiaisissa on tällä hetkellä Varsinais-Suomen korkeimpia ilmaantuvuuslukuja, joten johtoryhmä haluaa vedota oppilaisiin ja heidän vanhempiin, että kouluaikana oppilaiden suositellaan käyttävän maskia.

Linjauksia tarvittaessa täsmennetään uuden ohjeistuksen perusteella sekä linjauksia kiristetään tarvittaessa tilanteen heikentyessä.

Nousiaisten kunnan linjaukset ovat 10.11.2021 alkaen seuraavat:

Opetus ja varhaiskasvatus

Lukion, yläkoulun ja esi-6-luokien syyslukukausi on käynnissä lähiopetuksena, muutoksista opetusjärjestelyihin tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Maskisuositus koskee lukiota ja 4-9.luokkia. Myös vuosiluokan 1.-3. oppilaille tarjotaan kunnan toimesta mahdollisuus käyttää kasvomaskia. Koulukuljetusoppilaiden tulee käyttää kasvomaskia koulukuljetusten aikana, tämä koskee kaikkia vuosiluokkia.

Varhaiskasvatuspalveluiden toiminta jatkuu normaalisti. Yksikkökohtaisista käytännön järjestelyistä tiedotetaan suoraan huoltajia.

Kirjasto

Kirjasto palvelee asiakkaita hyvää käsihygieniaa, maskisuositusta ja turvavälejä noudattaen. Kävijämääriä seurataan ja kirjastoon pääsyä voidaan tarvittaessa rajoittaa. Kirjasto suosittelee lähi- ja verkkomaksua.

Nuorisotila

Nuorisotilan (os. Moisiontie 19) toiminta:
– Aikuisten tilaisuudet: toiminta käynnissä.
– Iltanuokkari 13-18-vuotiaille: toiminta käynnissä.
– Pikkunuokkari 3-6-luokkalaisille: toiminta käynnissä.

Liikuntatoiminnot

Aikuiset: Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua lähikontakteilla.

Vuonna 2001 syntyneiden tai nuorempien lasten ja nuorten harrastetoiminta voi jatkua ulko- ja sisätiloissa oman ryhmän kesken lähikontakteilla. Lasten ja nuorten ottelu- ja kilpailutoimintaa voidaan järjestää.

Nousiaisten kuntosali on auki (ilman avoimia vuoroja) ja kuntosalin sisätiloihin sallitaan yhtäaikaisesti enintään 30 henkilöä ottaen huomioon turvavälejä ja hygieniatoimenpiteitä koskevat vaatimukset. Kuntosalin asiakkaille on koottu ohjeistus seuraavaan tiedotteeseen: https://nousiainen.fi/tiedote/nousiaisten-kuntosali-avataan-maantantaina-31-5-paivitetty-ohjeistus-kayttajille/

Uintipaikkojen (Falkinkoski, Valpperi, Pikisaari, Rantapiha) yhteydessä olevat pukuhuonetilat ovat auki. Saunominen ja puku- ja pesutilojen käyttö tulee tapahtua ripeästi ja muihin asiakkaisiin etäisyyttä pitäen. Toistaiseksi näihin sisätiloihin sallitaan yhtäaikaisesti enintään 10 henkilöä ottaen huomioon turvavälejä ja hygieniatoimenpiteitä koskevat vaatimukset.

Tilaisuudet ja asiakaspalvelu

Yleisötilaisuudet: Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) voimassa olevia määräyksiä. Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestämään terveysturvallisesti. Yksityistilaisuuksia koskevia henkilömäärärajoituksia ei ole voimassa. AVI:n sivuilla on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Kunnanvirasto palvelee tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin siten, että kunnanviraston asiakaspalvelutilat ovat auki klo 9.00-15.00 ja asiakaspalvelua tarjotaan lisäksi ajanvarauksella sekä sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Maanantaisin ja perjantaisin kunnanviraston ovet pidetään suljettuna ja asiakaspalvelua tarjotaan ajanvarauksella sekä sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Suositelemme sopimaan tapaamisista etukäteen ja yhteystietomme löydät tämän sivun kautta: https://nousiainen.fi/henkilot/

Varsinais-Suomessa maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:
– Julkisessa liikenteessä, varsinkin ruuhka-aikoina
– Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan
– Kouluissa ja oppilaitoksissa peruskoulun 4. luokasta lähtien
– Koronavirustestiin hakeutuvat matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
– Sairaaloissa potilaiden ja vierailijoiden tulee käyttää suunenäsuojusta sairaalan ohjeistuksen mukaisesti.
– Suu-nenäsuojusta suositellaan edelleen käytettäväksi muissakin tilanteissa.

Nousiaisissa 10.11.2021

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, puh. 044 435 5555