Muutokset palveluissa 16.1.2022 alkaen, Varsinais-Suomen koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin


Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä kokoontui 11.1.2022 ja totesi, että koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on 100 000 asukasta kohti 1061 eli voimakkaassa nousussa. Koronakoordinaatioryhmän näkemys on, että joukkue- ja ryhmäurheilun sijasta voidaan suositella yksilöliikuntaa, johon liittyvä tartuntariski on vähäisempi kuin joukkue- tai ryhmäurheilussa. Kaikessa liikuntatoiminnassa on kuitenkin huolehdittava koronaturvallisista käytännöistä kuntosaleilla ja liikuntatiloissa. Näihin toimiin sisältyvät maskien käyttö, käsihygienia, turvavälit sekä tarpeettoman oleskelun välttäminen liikuntatiloissa sekä pukuhuoneessa. Tässä linkki asiaa koskevaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteeseen.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 14.1.2022 kaksi uutta koronapäätöstä ajalle 16.1.2022-28.1.2022. Ensimmäinen päätöksistä koskee yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä ja erilaisissa tiloissa tehtäviä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toinen päätöksistä määrää pidettäväksi suljettuna tiettyjä asiakas- ja osallistujatiloja, joissa tartunnan riskiä ei voida tilajärjestelyin riittävästi vähentää.

Aluehallintovirasto määrää alueellaan suljettaviksi yleisölle avoimet tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat, joita käytetään seuraavanlaisiin tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuihin toimintoihin:

  • joukkueurheilu
  • ryhmäliikunta
  • kontaktilajit
  • tanssipaikat
  • kuorolaulu
  • harrastajateatteri

Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret voivat jatkaa ohjattua harrastustoimintaa muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Päätös ei myöskään koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Nousiaisten johtoryhmä on tarkastellut linjauksiaan ajalle 16.1.2022- 28.1.2022 Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräyksen perusteella. Kunnan tilat tulevat olemaan suljettuina seuraavilta toiminnoilta: joukkueurheilu, ryhmäliikunta, kontaktilajit, tanssipaikat, kuorolaulu ja harrastajateatteri. Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret voivat jatkaa ohjattua harrastustoimintaa muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Päätös ei myöskään koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Aluehallintoviraston määräys mahdollistaa yksilöliikuntaan tarkoitettujen liikuntatilojen sekä uintipaikkojen (Falkinkoski, Valpperi, Pikisaari, Rantapiha) yhteydessä olevien yleisten saunojen ja pukuhuonetilojen olevan auki. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisä- tai ulkotiloissa ei järjestetä ajalla 16.1.2022-28.1.2022.

Linjauksia tarvittaessa täsmennetään uuden ohjeistuksen perusteella sekä linjauksia kiristetään tarvittaessa tilanteen heikentyessä.

Nousiaisten kunnan linjaukset ovat 16.1.2022 alkaen seuraavat:

Opetus ja varhaiskasvatus

Lukion, yläkoulun ja esi-6-luokien kevätlukukausi on käynnissä lähiopetuksena, muutoksista opetusjärjestelyihin tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Maskisuositus koskee lukiota ja 1-9.luokkia. Koulukuljetusoppilaiden tulee käyttää kasvomaskia koulukuljetusten aikana, tämä koskee kaikkia vuosiluokkia.

Varhaiskasvatuspalveluiden toiminta jatkuu normaalisti. Yksikkökohtaisista käytännön järjestelyistä tiedotetaan suoraan huoltajia.

Kirjasto

Kirjasto palvelee asiakkaita hyvää käsihygieniaa, maskisuositusta ja turvavälejä noudattaen. Kävijämääriä seurataan ja kirjastoon pääsyä voidaan tarvittaessa rajoittaa. Kirjasto suosittelee lähi- ja verkkomaksua.

Koronapassin voi käydä tulostamassa omatoimisesti ja tarvittaessa oman avustajan kanssa kunnan kirjastosta sen aukioloaikoina (Moisiontie 17, 21270 Nousiainen). Kirjaston ajantasaiset aukioloajat löytyvät seuraavasta osoitteesta: https://nousiainen.fi/kirjasto-ja-kulttuuri/kirjasto/. Koronapassi tulostetaan Omakannasta (kanta.fi/omakanta). Kirjautumiseen tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Ilman pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta koronapassia (EU-koronarokotustodistusta) ei ole mahdollista tulostaa.

Nuorisotila

Nuorisotilan (os. Moisiontie 19) toiminta:
– Aikuisten tilaisuudet: toiminta keskeytetty.
– Iltanuokkari 13-18-vuotiaille: toiminta käynnissä.
– Pikkunuokkari 3-6-luokkalaisille: toiminta käynnissä.

Liikuntatoiminnot

Sisäliikuntatilat (koulujen liikuntatilat, kuntosali ja Nouste Areena) ovat suljettu 16.1.2022 – 28.1.2022 väliseksi ajaksi siltä osin, kuin niitä käytetään seuraaviin toimintoihin:  joukkueurheilu, ryhmäliikunta, kontaktilajit, tanssipaikat, kuorolaulu ja harrastajateatteri. Päätös tilojen sulkemisesta ei kuitenkaan kosketa seuraavia ryhmiä:
– vuonna 2003 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa
– ammattiurheilemista
– yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa
– lakisääteisten palvelujen toteuttamista, kuten lääkinnällistä kuntoutusta

Sisäliikuntatilat (koulujen liikuntatilat, kuntosali ja Nouste Areena) ovat auki 16.1.2022 – 28.1.2022 välisenä aikana siltä osin, kuin niitä käytetään yksilöliikuntaan. Nousiaisten kuntosali on auki (ilman avoimia vuoroja) ja kuntosalin sisätiloihin sallitaan yhtäaikaisesti enintään 20 henkilöä ottaen huomioon turvavälejä ja hygieniatoimenpiteitä koskevat vaatimukset. Kuntosalin asiakkaille on koottu ohjeistus seuraavaan tiedotteeseen.

Uintipaikkojen (Falkinkoski, Valpperi, Pikisaari, Rantapiha) yhteydessä olevat yleiset saunat ja pukuhuonetilat ovat auki. Saunominen ja puku- ja pesutilojen käyttö tulee tapahtua ripeästi ja muihin asiakkaisiin etäisyyttä pitäen. Toistaiseksi näihin sisätiloihin sallitaan yhtäaikaisesti enintään 10 henkilöä ottaen huomioon turvavälejä ja hygieniatoimenpiteitä koskevat vaatimukset.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia tai tilojen sulkemista koskevia määräyksiä ei ole mahdollista kiertää edellyttämällä osallistujilta koronapassia.

Tilaisuudet ja asiakaspalvelu

Yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet: Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) voimassa olevia määräyksiä. AVI:n sivuilla on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Kunnanviraston toimipisteiden ovet pidetään suljettuna ja asiakaspalvelua tarjotaan ajanvarauksella sekä sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen ja yhteystietomme löydät tämän sivun kautta: https://nousiainen.fi/henkilot/

Varsinais-Suomessa suu-nenäsuojusta suositellaan käytettäväksi kaikkialla, jossa ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa sekä sisä- että ulkotiloissa, kun riittävää etäisyyttä ei pystytä pitämään. Suositus koskee myös rokotettuja henkilöitä. Kouluissa ja oppilaitoksissa suositus on voimassa peruskoulun 1. luokasta lähtien.

 

Nousiaisissa 14.1.2022

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, puh. 044 435 5555