Muutokset palveluissa 7.6 – 13.6, kevennyksiä kiihtymisvaiheeseen siirtymisen johdosta


Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä kokoontui 1.6. ja päätti suositella kiihtymisvaiheeseen palaamista perjantaina, jos maakunnan koronan ilmaantuvuus jatkaa vakaata laskuaan. Ryhmä korosti maltillisuutta, vaikka yleisötilaisuudet ja harrastaminen 4.6. alkaen vapautuvat merkittävästi. Koronakoordinaatioryhmä linjasi suosituksia, jotka tulevat voimaan perjantaina 4. kesäkuuta, jos Varsinais-Suomi palaa kiihtymisvaiheeseen. Tässä linkki asiaa koskevaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteeseen: https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sivut/Koronakoordinaatioryhma-suosittaa,-ett%C3%A4-Varsinais-Suomi-palaa-kiihtymisvaiheeseen-perjantaina,-jos-tilanne-pysyy-hyvana.aspx

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on perjantaina 4.6 vahvistanut, että koronatilanne on kehittynyt edelleen suotuisasti Varsinais-Suomessa ja tuoreiden koronalukujen mukaan Varsinais-Suomessa päästään palaamaan koronaepidemian keskimmäiseen vaiheeseen eli niin sanottuun kiihtymisvaiheeseen perjantaina 4. kesäkuuta.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on tehnyt 4.6 uuden tartuntatautilain 58 g:n mukaisen päätöksen Varsinais-Suomen kuntien alueelle. Päätöksellä kumotaan 31.5.2021 annettu Varsinais-Suomen kuntien alueita koskeva Lounais-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n nojalla antama määräys ajalta 4.6.2021 –
16.6.2021 (LSAVI/5940/2021).  Uusi määräys on voimassa Varsinais-Suomen kuntien alueella ajalla 4.6.– 3.7.2021. Sisätiloissa järjestettävät yli 10 henkilön sekä alueellisesti rajatutuissa ulkotiloissa järjestettävät yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä. Mainitut yleisömäärät voidaan kuitenkin ylittää siten, että sisätiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä, ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta (liite 1). Tarkemmat tiedot ja ohjeistukset asiasta löydät AVI:n tiedotteesta.

Nousiaisten johtoryhmä on päivittänyt linjauksiaan ajalle 7.6. – 13.6.2021 alueellisen ohjausryhmän suositusten pohjalta. Ulkotiloissa tapahtuva aikuisten joukkuelajien ottelu- ja kilpailutoiminta ja sisätiloissa tapahtuva (ilman lähikontakteja) yksilölajien ottelu- ja kilpailutoiminta voidaan aloittaa 4.6. alkaen. Uintipaikkojen yhteydessä olevat sauna-, puku- ja pesutilat avataan viikolla 23 (7-13.6). Saunominen ja puku- ja pesutilojen käyttö tulee tapahtua ripeästi ja muihin asiakkaisiin etäisyyttä pitäen. Kirjaston tilat avataan 19.5-3.6 toteutetun järjestelmävaihdoksen myötä 4.6 noudattaen turvavälejä.

Linjauksia tarvittaessa täsmennetään uuden ohjeistuksen perusteella sekä linjauksia kiristetään tarvittaessa tilanteen heikentyessä.

Nousiaisten kunnan linjaukset ajalle 7.6. -13.6.2021 ovat seuraavat:

Opetus ja varhaiskasvatus

Lukion, yläkoulun ja esi-6-luokien kevätlukukausi 2021 päättyy 5.6.2021.  Syyslukukausi käynnistyy 12.8 ja syyslukukautta koskeviin linjauksiin palataan erikseen elokuun alussa.

Varhaiskasvatuspalveluiden toiminta jatkuu normaalisti. Yksikkökohtaisista käytännön järjestelyistä tiedotetaan suoraan huoltajia.

Kirjasto

Kirjaston tilat (galleria, lehtienlukupöydät, muut oleskelu- ja lukupaikat) avataan noudattaen turvavälejä. Asiakastietokoneiden käyttö ja tulostaminen/skannaaminen on mahdollista. Maskia tulee käyttää kirjastossa asioidessa ja lisäksi noudattaa yleisiä hygienia- ja turvallisuusohjeita. Kävijämääriä seurataan ja kirjastoon pääsyä voidaan tarvittaessa rajoittaa. Kirjasto suosittelee lähi- ja verkkomaksua.

Nuorisotila

Nuorisotilan (os. Moisiontie 19) toimintaa muutetaan seuraavasti:
– Aikuisten tilaisuudet: kesätauolla, toiminnan jatkumisesta tiedotetaan erikseen.
– Iltanuokkari 13-18-vuotiaille: kesätauolla, toiminnan jatkumisesta tiedotetaan erikseen.
– Pikkunuokkari 3-6-luokkalaisille: kesätauolla, toiminnan jatkumisesta tiedotetaan erikseen.

Liikuntatoiminnot

Aikuiset: Aikuiset saavat harrastaa ulkona oman joukkueensa kesken lähikontaktein ja ohjatussa toiminnassa, esimerkiksi seuran järjestämissä treeneissä voi kokoontua kyseinen joukkue koosta riippumatta. Sisätiloissa aikuiset saavat harrastaa ilman lähikontakteja siten, että ryhmän koko voi olla enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa tapahtuva aikuisten joukkuelajien ottelu- ja kilpailutoiminta ja sisätiloissa tapahtuva (ilman lähikontakteja) yksilölajien ottelu- ja kilpailutoimintaa voidaan järjestää 4.6. alkaen.

Vuonna 2001 syntyneiden tai nuorempien lasten ja nuorten harrastetoiminta voi jatkua ulko- ja sisätiloissa oman ryhmän kesken lähikontakteilla. Lasten ja nuorten ottelu- ja kilpailutoimintaa voidaan järjestää.

Nousiaisten kuntosali on auki (ilman avoimia vuoroja) ja uintipaikkojen (Falkinkoski, Valpperi, Pikisaari, Rantapiha) yhteydessä olevat pukuhuonetilat avataan viikolla 23 (7-13.6). Saunominen ja puku- ja pesutilojen käyttö tulee tapahtua ripeästi ja muihin asiakkaisiin etäisyyttä pitäen. Toistaiseksi näihin sisätiloihin sallitaan yhtäaikaisesti enintään 10 henkilöä.

Kuntosalin asiakkaille on koottu ohjeistus seuraavaan tiedotteeseen: https://nousiainen.fi/tiedote/nousiaisten-kuntosali-avataan-maantantaina-31-5-paivitetty-ohjeistus-kayttajille/

Tilaisuudet ja asiakaspalvelu

Yleisötilaisuudet: Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) voimassa olevia määräyksiä. Suositus ei koske kunnallisia toimielimiä.

Kunnanvirasto palvelee edelleen asiakkaita puhelimitse, sähköpostitse sekä ajanvarauksella. Kunnan henkilökunta käyttää asiakaspalvelutilanteissa kasvomaskia/visiiriä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella voimassa on edelleen maksimaalinen maskisuositus ja maksimaalinen etätyösuositus.

Turun seudun joukkoliikenteessä, Fölissä ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) ostamassa joukkoliikenteessä on voimassa maskipakko. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa.

 

Nousiaisissa 4.6.2021

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, puh. 044 435 5555

Varsinais-Suomi palaa koronaepidemian epidemiassa lievempään vaiheeseen 4. kesäkuuta

Koronatilanne on kehittynyt edelleen suotuisasti Varsinais-Suomessa. Tämän päivän tuoreiden koronalukujen mukaan Varsinais-Suomessa päästään palaamaan koronaepidemian keskimmäiseen vaiheeseen eli niin sanottuun kiihtymisvaiheeseen perjantaina 4. kesäkuuta.

Koronan ilmaantuvuus on ollut viime perjantaista lähtien alle 50 tapausta 100 000 ihmistä kohden kahden viikon aikana. Viimeisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ilmoittama ilmaantuvuus alueellamme on 28,3. Testatuista henkilöistä alle prosentilla (0,9 prosenttia) on todettu tartunta. Tartunnan lähteen jäljitys on onnistunut jo pitkään yli 80 prosentilla sairastuneista.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä pitää perusteltuna siirtyä kiihtymisvaiheeseen perjantaina, jolloin sosiaali- ja terveysministeriön asettamat kiihtymisvaiheen kriteerit ovat täyttyneet viikon ajan.

– Koronakoordinaatioryhmä haluaa avata varsinaissuomalaisten arkea ja elinkeinoelämää viipymättä, kun epidemiatilanne sen nyt sallii. Pyrimme tällä mahdollistamaan alkukesän juhlat, tapahtumat ja lomat. On omissa käsissämme, että hyvä kehitys jatkuu myös tässä kovasti odotetussa vaiheessa, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Yleisötilaisuuksissa turvattava riittävä etäisyys ihmisten välille

Tilaisuuksien henkilömäärien ylärajat poistuvat. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset velvoitetaan järjestämään niin, että ihmiset voivat tosiasiallisesti välttää lähikontakti toisiinsa. (Ks. opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje ).

Päätöksistä vastaavat aluehallintovirastot ja kunnat alueellaan. Lounais-Suomen aluehallintovirastolla on valmius tehdä kiihtymisvaiheen mukaiset päätökset koskien muun muassa yleisötilaisuuksia ja tapahtumia. Ravintolarajoitusten muutoksista päätetään valtioneuvoston asetuksella (STM:n tiedote 3.6.2021 Ravitsemisliikkeiden rajoituksiin kevennyksiä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella sekä Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakunnissa 4.6. lukien

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä linjasi 1.6.2021:

  • Ulkomaille matkustamisessa kehotetaan käyttämään erityistä harkintaa sekä ottamaan huomioon ulkoministeriön suositukset.
  • Ulkotiloissa tapahtuva aikuisten yksilö- ja ryhmäharrastustoiminta, mukaan lukien ottelu- ja kilpailutoiminta voidaan aloittaa
  • Sisätiloissa tapahtuva (ilman lähikontakteja) yksilölajien ottelu- ja kilpailutoiminta voidaan aloittaa.

Edelleen voimassa olevat suositukset:

  • Maskisuositus pysyy voimassa.
  • Riittävä etäisyys tulee edelleen muistaa.
  • Hyvä käsihygienia on yhä tärkeää.
  • Etätyösuositus on voimassa, etätöihin siirtymisestä päättää työnantaja.

Lue lisää:

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän tiedote tiistaina 1.6.2021