Muutokset palveluissa ajalla 10.5.-16.5, maskisuositus poistuu 5-6. vuosiluokan oppilailta


Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä kokoontui 4.5. ja teki pieniä kevennyksiä rajoituksiin kirjastoissa ja museoissa. Kirjastojen toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Myös kulttuuritaloissa ja museoissa toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Paikallisen epidemiatilanteen edellyttäessä on syytä harkita tiukempia toimia. Yleisötilaisuuksissa on noudatettava Aluehallintoviraston (AVI) asettamaa kuuden henkilön kokoontumisrajoitusta. Koronakoordinaatioryhmä ottaa ensi viikolla kantaa siihen, miten ylioppilasjuhlia ja koulujen päättymistä voidaan kesäkuussa juhlistaa.  Tässä linkki asiaa koskevaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteeseen: https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sivut/Pienia-kevennyksia-rajoituksiin-kirjastoissa-ja-museoissa.aspx

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kuntiin 23.4 ohjauskirjeen koskien rajoitustoimenpiteitä virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut alueensa kokoontumisrajoituksia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ajalla 27.4.-14.5.2021. Korkeintaan kuuden (6) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja edellyttäen, että niiden terveysturvallisuus voidaan varmistaa. Linkki Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätökseen.

Nousiaisten johtoryhmä on päivittänyt linjauksiaan ajalle 10.5 -16.5.2021 alueellisen ohjausryhmän suositusten pohjalta. Ainoana muutoksena maanantaista 10.5 alkaen 5-6. vuosiluokkien maskisuositus poistuu.

Linjauksia tarvittaessa täsmennetään uuden ohjeistuksen perusteella sekä linjauksia kiristetään tarvittaessa tilanteen heikentyessä.

 

Nousiaisten kunnan linjaukset ajalle 10.5. -16.5.2021 ovat seuraavat:

Opetus ja varhaiskasvatus

Lukio jatkaa lähiopetuksessa. Opetusjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Vuosiluokat 7-9 jatkavat lähiopetuksessa. Opetusjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Esi-6-luokilla kaikki peruskoulut jatkavat edelleen lähiopetuksessa.

Maskisuositus koskee lukiota ja 7-9.luokkia. Vuosiluokan 1.-6. oppilaille tarjotaan kunnan toimesta mahdollisuus käyttää kasvomaskia.

Koulukuljetusoppilaiden tulee käyttää kasvomaskia koulukuljetusten aikana, tämä koskee kaikkia vuosiluokkia.

Kirjasto

Kirjaston aukioloajat säilyvät ennallaan, huomioiden 10 henkilön enimmäismäärä. Asiasta on ilmoitus myös kirjaston ovessa ja kirjastoon otetaan sisään vain 10 henkilöä kerrallaan. Pikainen asiointi eli palauttaminen, varausten nouto ja lainaus ovat mahdollisia, suositus max. 15 minuuttia kerrallaan. Asiakastietokoneen välttämätön nopea käyttö ja tulostaminen ovat mahdollisia. Galleria, lehtienlukupöydät ja muut oleskelu– jalukupaikat eivät ole käytössä. Kirjastoon ei voi tulla lukemaan sanomalehtiä, opiskelemaan tai oleskelemaan. Suositellaan lähi- ja verkkomaksua. Koululaisryhmiä ei oteta vastaan aikavälillä 10.5-16.5.2021.

Nuorisotila

Nuorisotilan (os. Moisiontie 19) toimintaa muutetaan seuraavasti:
– Aikuisten tilaisuudet on keskeytetty 16.5.2021 asti
– Iltanuokkari 13-18-vuotiaille:toiminta jatkuu normaalisti (huomioidaan turvavälit ja THL:n ohjeistukset sekä 10 henkilön enimmäismäärä)
– Pikkunuokkari 3-6-luokkalaisille: toiminta jatkuu normaalisti (huomioidaan turvavälit ja THL:n ohjeistukset sekä 10 henkilön enimmäismäärä)

Liikuntatoiminnot

Aikuiset: Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta pidetään keskeytettynä 16.5.2021 saakka. Aikuiset saavat harrastaa ulkona oman joukkueensa kesken ilman lähikontaktia. Ohjatussa toiminnassa, esimerkiksi seuran järjestämissä treeneissä, voi kokoontua kyseinen joukkue koosta riippumatta. Yleinen kokoontumisrajoitus on edelleen kuusi henkilöä. Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Suosittelemme kuntalaisille ulkoliikuntaa, huomioiden turvavälit ja aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksen (6 henkilöä).

12-20-vuotiaat: vuonna 2001 syntyneillä ja nuoremmilla ryhmäliikunta ulkona ja sisällä oman ryhmän kesken sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet sisäliikuntatiloissa eivät ole sallittuja.

Alle 12 vuotiaat: Ryhmäliikunta ulko- ja sisätiloissa sallittu, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet sisäliikuntatiloissa eivät ole sallittuja.

Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää. Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä (OKM ja THL). Kunnan sisäliikuntatilat ovat käytettävissä 16.5.2021 asti vain vuonna 2001 tai sen jälkeen syntyneiden harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

Nousiaisten kuntosalin toiminta pidetään edelleen keskeytettynä ja uintitilojen yhteydessä olevat pukuhuonetilat pidetään myös edelleen keskeytettynä. Näiden tilojen avaamista tarkastellaan viikoittain.

Tilaisuudet ja asiakaspalvelu

Yleisötilaisuudet: Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan korkeintaan 6 henkilön osallistumissuositusta. Suositus ei koske kunnallisia toimielimiä.

Kunnanvirasto palvelee edelleen asiakkaita puhelimitse, sähköpostitse sekä ajanvarauksella. Kunnan henkilökunta käyttää asiakaspalvelutilanteissa kasvomaskia/visiiriä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella voimassa on edelleen maksimaalinen maskisuositus ja maksimaalinen etätyösuositus.

Turun seudun joukkoliikenteessä, Fölissä ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) ostamassa joukkoliikenteessä on voimassa maskipakko. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa.

 

Nousiaisissa 5.5.2021

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, puh. 044 435 5555

Pieniä kevennyksiä rajoituksiin kirjastoissa ja museoissa

Kirjastojen ja museoiden toimintaa avataan hallitusti. Toiminta tulee kuitenkin järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Yksityisjuhlissa tapahtuneiden tartuntojen määrä on kasvanut huolimatta kuuden henkilön suositellusta maksimimäärästä. Viime viikolla 11 tartuntaa Varsinais-Suomessa on tullut yksityisjuhlista. Lukema on aikaisempina viikkoina ollut yksi tai kaksi tartuntaa.

Koronatilanne Varsinais-Suomessa jatkaa rauhallista paranemistaan. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 77,5. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 101,9.

Positiivisten testien osuus on nyt 2,7 prosenttia, kun se viime viikolla oli 3,5 prosenttia.

– Ilmaantuvuus on laskussa, ja olemme nyt joulukuun alun tasossa eli tasolla ennen isoja aaltoja.

Rajoituksien voimakas purkaminen on kuitenkin vielä ennenaikaista, ainakin vapun jälkeinen tilanne pitäisi katsoa ensi viikolla tarkemmin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Salon tilanne on edelleen huolestuttava

Koronakoordinaatioryhmä oli kuitenkin huolissaan Salon huonona pysyvästä koronatilanteesta sekä siitä, että kaupungissa rajoituksista huolimatta on järjestetty isoja kokoontumisia, joista on tullut ilmi tartuntoja.

– Salon korkeat tartuntaluvut voivat heijastua muuallekin maakunnan alueelle, sanoo Rintala.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä teki pieniä kevennyksiä rajoituksiin kirjastoissa ja museoissa. Kirjastojen toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää.

Myös kulttuuritaloissa ja museoissa toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Paikallisen epidemiatilanteen edellyttäessä on syytä harkita tiukempia toimia. Yleisötilaisuuksissa on noudatettava Aluehallintoviraston (AVI) asettamaa kuuden henkilön kokoontumisrajoitusta.

Ylioppilasjuhlista päätetään ensi viikolla

Koronakoordinaatioryhmä ottaa ensi viikolla kantaa siihen, miten ylioppilasjuhlia ja koulujen päättymistä voidaan kesäkuussa juhlistaa.

– Olemme toki menossa parempaan suuntaan, mutta emme ole kuitenkaan likimainkaan selvillä vesillä. Paljon on vielä karikkoa kierrettävänä, ennen kuin olemme perillä satamassa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin paranee. Rokotuskattavuuden ollessa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä yli 90 prosenttia, voidaan vierailukäytäntöjä näissä helpottaa. Paikallisen epidemiatilanteen ja rokotekattavuuden salliessa voidaan myös terveyskeskusten vuodeosastoilla vierailukäytäntöjä keventää.