Muutokset palveluissa ajalla 19.4-25.4, alle 20-vuotiaiden ryhmäliikunta ulkona sallitaan


Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä kokoontui 13.4. ja suositteli, että vuonna 2001 syntyneiden ja nuorempien ryhmäliikunta ulkona sallitaan 13.4 alkaen, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät vielä olisi sallittuja. Kaikkia voimassa olevia suosituksia jatkettiin ensi viikon sunnuntaihin 25.4.2021 saakka. Koronakoordinaatioryhmä arvioi ensi viikolla, voidaanko myös sisätiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa sallia alle 20-vuotiaille. Tässä linkki asiaa koskevaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteeseen: https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sivut/Ryhmaliikunta-ulkona-sallitaan-alle-20-vuotiaille-tasta-paivasta-lahtien.aspx

Nousiaisten johtoryhmä on päivittänyt linjauksiaan ajalle 19.4. – 25.4.2021 alueellisen ohjausryhmän suositusten pohjalta ja huomioiden sosiaali- ja terveysministeriön viimeisin ohjauskirje 8.4. Käytännössä linjaukset pysyvät muutoin ennallaan, ainoana muutoksena vuonna 2001 syntyneiden ja nuorempien ryhmäliikunta ulkona sallitaan 13.4 alkaen, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät vielä olisi sallittuja.

Linjauksia tarvittaessa täsmennetään uuden ohjeistuksen perusteella sekä linjauksia kiristetään tarvittaessa tilanteen heikentyessä.

Nousiaisten kunnan linjaukset ajalle 19.4.-25.4.2021 ovat seuraavat:

Opetus ja varhaiskasvatus

Lukio jatkaa lähiopetuksessa 19.4.-25.4.2021. Opetusjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Vuosiluokat 7-9 jatkavat lähiopetuksessa 19.4.-25.4.2021. Opetusjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Esi-6-luokilla kaikki peruskoulut jatkavat edelleen lähiopetuksessa.

Maskisuositus koskee lukiota ja 3-9.luokkia. Vuosiluokan 1. -2. oppilaille tarjotaan kunnan toimesta mahdollisuus käyttää kasvomaskia.

Koulukuljetusoppilaiden tulee käyttää kasvomaskia koulukuljetusten aikana, tämä koskee kaikkia vuosiluokkia.

Kirjasto

Kirjaston aukioloajat säilyvät ennallaan, huomioiden 10 henkilön enimmäismäärä. Asiasta on ilmoitus myös kirjaston ovessa ja kirjastoon otetaan sisään vain 10 henkilöä kerrallaan. Pikainen asiointi eli palauttaminen, varausten nouto ja lainaus ovat mahdollisia, suositus max. 15 minuuttia kerrallaan. Asiakastietokoneen välttämätön nopea käyttö ja tulostaminen ovat mahdollisia. Galleria, lehtienlukupöydät ja muut oleskelu– jalukupaikat eivät ole käytössä. Kirjastoon ei voi tulla lukemaan sanomalehtiä, opiskelemaan tai oleskelemaan. Suositellaan lähi- ja verkkomaksua. Koululaisryhmiä ei oteta vastaan aikavälillä 19.4.-25.4.2021.

Nuorisotila

Nuorisotilan (os. Moisiontie 19) toimintaa muutetaan seuraavasti:
– Aikuisten tilaisuudet on keskeytetty 25.4.2021 asti
– Iltanuokkari 13-18-vuotiaille: toiminta on keskeytetty 25.4.2021 asti.
– Pikkunuokkari 3-6-luokkalaisille: toiminta jatkuu normaalisti (huomioidaan turvavälit ja THL:n ohjeistukset sekä 10 henkilön enimmäismäärä)

Liikuntatoiminnot

Kaikki aikuisten ja 12-20-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta pidetään keskeytettynä 25.4.2021 saakka. Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Suosittelemme kuntalaisille ulkoliikuntaa, huomioiden turvavälit ja Aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksen (6 henkilöä).

12-20-vuotiaat: Ryhmäliikunta ulkona sallittu, sisätiloissa keskeytetty toistaiseksi

Vuonna 2001–2007 syntyneillä (12-20-vuotiaiden) ryhmäliikunta ulkona sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja.

Alle 12 vuotiaat: Ryhmäliikunta ulko- ja sisätiloissa sallittu

Vuonna 2008 syntyneillä ja sitä nuoremmilla ryhmässä harrastaminen on edelleen sallittua, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää. Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä (OKM ja THL). Kunnan sisäliikuntatilat ovat käytettävissä 25.4.2021 asti vain vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneiden harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

Nousiaisten kuntosalin toiminta pidetään keskeytettynä 25.4.2021 saakka ja uintitilat pidetään myös edelleen keskeytettynä 25.4.2021 saakka.

Tilaisuudet ja asiakaspalvelu

Yleisötilaisuudet: Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan korkeintaan 6 henkilön osallistumissuositusta. Suositus ei koske kunnallisia toimielimiä.

Kunnanvirasto palvelee edelleen asiakkaita puhelimitse, sähköpostitse sekä ajanvarauksella. Kunnan henkilökunta käyttää asiakaspalvelutilanteissa kasvomaskia/visiiriä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella voimassa on edelleen maksimaalinen maskisuositus ja maksimaalinen etätyösuositus.

Turun seudun joukkoliikenteessä, Fölissä ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) ostamassa joukkoliikenteessä on voimassa maskipakko. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa.

 

Nousiaisissa 14.4.2021

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, puh. 044 435 5555

 

Ryhmäliikunta ulkona sallitaan alle 20-vuotiaille tästä päivästä lähtien

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että vuonna 2001 syntyneiden ja nuorempien ryhmäliikunta ulkona sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät vielä olisi sallittuja.

Tilanne koronatartunnoissa on parantunut Varsinais-Suomessa. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 136,1. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 194,7. Koronatilanne vaihtelee maakunnan eri alueilla.

– Katsomme viikon kerrallaan ja lähdemme varovaisesti purkamaan rajoituksia, ensin koskien lapsia ja nuoria, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Pietilä painottaa, että haluamme kaikki päästä takaisin normaaliin elämään. Edetä tulee kuitenkin maltillisesti ja yksi vaihe kerrallaan, jotta voisimme viettää mahdollisimman koronavapaan kesän.

Vielä leviämisvaiheessa

Varsinais-Suomi on vielä leviämisvaiheessa, eli ilmaantuvuusluku on yli 50 ja testattujen positiivinen osuus on yli kaksi prosenttia. Se on tällä hetkellä 4,5 prosenttia.

Sen sijaan sairaalahoidon tarve ei ole enää kasvanut, eikä uusien tehohoitojaksojen määrän ennusteta kääntyvän ainakaan lyhyellä aikavälillä nousuun. Tällä hetkellä koronataudin vuoksi olevia potilaita on Tyksissä 13. Viikko sitten heitä oli 19.

Tartunnanlähteet ovat pääsääntöisesti selvitettävissä, 72 prosenttia, ja tartuntaketjut suurimmaksi osaksi tunnistettu.

– Tartunnanlähteiden tunnistamisessa ovat kunnat onnistuneet hyvin. Viikolla 12 tartunnanlähde tunnistettiin jopa 83 prosenttia tapauksista, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Kaikkia voimassa olevia suosituksia jatkettiin ensi viikon sunnuntaihin 25.4.2021 saakka. Koronakoordinaatioryhmä arvioi ensi viikolla, voidaanko myös sisätiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa sallia alle 20-vuotiaille.