Muutokset palveluissa ajalla 3.5.-9.5.2021, aikuiset voivat harjoitella ulkona oman joukkueen kesken ilman lähikontakteja


Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä kokoontui 27.4. ja teki vain pieni muutoksia suosituksiin kokouksessa. Aikuiset voivat harjoitella ulkona oman joukkueen kesken ilman lähikontakteja, mutta ottelut ja pelit eivät ole edelleenkään sallittuja. Ohjatussa toiminnassa, esimerkiksi seuran järjestämissä treeneissä, voi kokoontua kyseinen joukkue koosta riippumatta. Yleinen kokoontumisrajoitus on edelleen kuusi henkilöä. Työväen- ja kansalaisopistot, taiteen perusopetus ja näihin rinnastettavat suositellaan jatkamista etäopetuksessa. Suositus koskee 2000 syntyneille ja sitä vanhemmille ryhmässä annettavaa opetusta. Nuorimmat pääsevät taas osallistumaan taideharrastuksiin läsnä olevina. Suositukset astuvat voimaan 28.4. alkaen. Tässä linkki asiaa koskevaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteeseen: https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sivut/Nykyisilla-suosituksilla-jatketaan-vapun-yli.aspx

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kuntiin 23.4 ohjauskirjeen koskien rajoitustoimenpiteitä virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut alueensa kokoontumisrajoituksia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ajalla 27.4.-14.5.2021. Korkeintaan kuuden (6) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja edellyttäen, että niiden terveysturvallisuus voidaan varmistaa. Linkki Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätökseen.

Nousiaisten johtoryhmä on päivittänyt linjauksiaan ajalle 3.5 -9.5.2021 alueellisen ohjausryhmän suositusten pohjalta. Muutoksena aikuiset voivat harjoitella ulkona oman joukkueen kesken ilman lähikontakteja, mutta ottelut ja pelit eivät ole edellenkään sallittuja. Ohjatussa toiminnassa, esimerkiksi seuran järjestämissä treeneissä, voi kokoontua kyseinen joukkue koosta riippumatta. Yleinen kokoontumisrajoitus on edelleen kuusi henkilöä.

Linjauksia tarvittaessa täsmennetään uuden ohjeistuksen perusteella sekä linjauksia kiristetään tarvittaessa tilanteen heikentyessä.

 

Nousiaisten kunnan linjaukset ajalle 3.5. -9.5.2021 ovat seuraavat:

Opetus ja varhaiskasvatus

Lukio jatkaa lähiopetuksessa. Opetusjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Vuosiluokat 7-9 jatkavat lähiopetuksessa. Opetusjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Esi-6-luokilla kaikki peruskoulut jatkavat edelleen lähiopetuksessa.

Maskisuositus koskee lukiota ja 5-9.luokkia. Vuosiluokan 1.-4. oppilaille tarjotaan kunnan toimesta mahdollisuus käyttää kasvomaskia.

Koulukuljetusoppilaiden tulee käyttää kasvomaskia koulukuljetusten aikana, tämä koskee kaikkia vuosiluokkia.

Kirjasto

Kirjaston aukioloajat säilyvät ennallaan, huomioiden 10 henkilön enimmäismäärä. Asiasta on ilmoitus myös kirjaston ovessa ja kirjastoon otetaan sisään vain 10 henkilöä kerrallaan. Pikainen asiointi eli palauttaminen, varausten nouto ja lainaus ovat mahdollisia, suositus max. 15 minuuttia kerrallaan. Asiakastietokoneen välttämätön nopea käyttö ja tulostaminen ovat mahdollisia. Galleria, lehtienlukupöydät ja muut oleskelu– jalukupaikat eivät ole käytössä. Kirjastoon ei voi tulla lukemaan sanomalehtiä, opiskelemaan tai oleskelemaan. Suositellaan lähi- ja verkkomaksua. Koululaisryhmiä ei oteta vastaan aikavälillä 3.5.-9.5.2021.

Nuorisotila

Nuorisotilan (os. Moisiontie 19) toimintaa muutetaan seuraavasti:
– Aikuisten tilaisuudet on keskeytetty 9.5.2021 asti
– Iltanuokkari 13-18-vuotiaille:toiminta jatkuu normaalisti (huomioidaan turvavälit ja THL:n ohjeistukset sekä 10 henkilön enimmäismäärä)
– Pikkunuokkari 3-6-luokkalaisille: toiminta jatkuu normaalisti (huomioidaan turvavälit ja THL:n ohjeistukset sekä 10 henkilön enimmäismäärä)

Liikuntatoiminnot

Aikuiset: Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta pidetään keskeytettynä 9.5.2021 saakka. Aikuiset saavat harrastaa 28.4.2021 alkaen ulkona oman joukkueensa kesken ilman lähikontaktia. Ohjatussa toiminnassa, esimerkiksi seuran järjestämissä treeneissä, voi kokoontua kyseinen joukkue koosta riippumatta. Yleinen kokoontumisrajoitus on edelleen kuusi henkilöä. Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Suosittelemme kuntalaisille ulkoliikuntaa, huomioiden turvavälit ja aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksen (6 henkilöä).

12-20-vuotiaat: vuonna 2001 syntyneillä ja nuoremmilla ryhmäliikunta ulkona ja sisällä oman ryhmän kesken sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet sisäliikuntatiloissa eivät ole sallittuja.

Alle 12 vuotiaat: Ryhmäliikunta ulko- ja sisätiloissa sallittu, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet sisäliikuntatiloissa eivät ole sallittuja.

Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää. Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä (OKM ja THL). Kunnan sisäliikuntatilat ovat käytettävissä 9.5.2021 asti vain vuonna 2001 tai sen jälkeen syntyneiden harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

Nousiaisten kuntosalin toiminta pidetään edelleen keskeytettynä ja uintitilojen yhteydessä olevat pukuhuonetilat pidetään myös edelleen keskeytettynä. Näiden tilojen avaamista tarkastellaan viikoittain.

Tilaisuudet ja asiakaspalvelu

Yleisötilaisuudet: Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan korkeintaan 6 henkilön osallistumissuositusta. Suositus ei koske kunnallisia toimielimiä.

Kunnanvirasto palvelee edelleen asiakkaita puhelimitse, sähköpostitse sekä ajanvarauksella. Kunnan henkilökunta käyttää asiakaspalvelutilanteissa kasvomaskia/visiiriä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella voimassa on edelleen maksimaalinen maskisuositus ja maksimaalinen etätyösuositus.

Turun seudun joukkoliikenteessä, Fölissä ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) ostamassa joukkoliikenteessä on voimassa maskipakko. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa.

 

Nousiaisissa 28.4.2021

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, puh. 044 435 5555

Nykyisillä suosituksilla jatketaan vapun yli

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä teki vain pieni muutoksia suosituksiin tänään pidetyssä kokouksessa. Aikuiset saavat harrastaa ulkona oman joukkueensa kesken ilman lähikontaktia. Suositukset astuvat voimaan huomisesta eli 28.4. alkaen.

Koronatilanne Varsinais-Suomessa jatkaa rauhallista paranemistaan. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 101,9. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 114,7.

Positiivisten testien osuus on nyt 3,5 prosenttia, kun se viime viikolla oli 3,9 prosenttia.

– Positiivisten näytteiden osuuskin vähenee edelleen. Olemme silti vielä leviämisvaiheessa, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Herkästi leviävät muuntovirukset ovat vallitseva virustyyppi alueellamme, minkä takia riski epidemiaryppäille on edelleen olemassa.

Tällä hetkellä on yksitoista potilasta hoidossa Tyksissä koronataudin vuoksi. Tartuntalähteet kyettiin tunnistamaan viime viikolla jopa 90 prosentissa tapauksista.

– Tämä on erittäin hyvä saavutus kuntien tartunnanjäljittäjiltä, joille kuuluu iso kiitos tehokkaasta toiminnasta, sanoo Rintala.

Vaikka kokonaistilanne paranee edelleen, on suotuisa kehitys hieman hidastunut.

Hitaasti hyvää tulee

– Kevennysten puolesta otamme kuitenkin pienen aikalisän. Lähestyvä vappu voi pahimmillaan lisätä tartuntoja, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Aikuiset voivat harjoitella ulkona oman joukkueen kesken ilman lähikontakteja, mutta ottelut ja pelit eivät ole edelleenkään sallittuja.

Ohjatussa toiminnassa, esimerkiksi seuran järjestämissä treeneissä, voi kokoontua kyseinen joukkue koosta riippumatta. Yleinen kokoontumisrajoitus on edelleen kuusi henkilöä.

Työväen- ja kansalaisopistot, taiteen perusopetus ja näihin rinnastettavat suositellaan jatkamista etäopetuksessa. Suositus koskee 2000 syntyneille ja sitä vanhemmille ryhmässä annettavaa opetusta. Nuorimmat pääsevät taas osallistumaan taideharrastuksiin läsnä olevina.

Kiitos nuorille

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä haluaa erikseen kiittää alueen nuoria, jotka ovat noudattaneet suosituksia tunnollisesti.