Muutokset palveluissa jatkuvat ajalla 17.5-23.5, kokoontumisrajoitus kevenee hieman ja ohjeistus oppilaitosten päättäjäisjuhlista


Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä kokoontui 11.5. ja suositteli, että päättäjäisjuhlat järjestään noudattaen voimassa olevia suosituksia ja kokoontumisrajoituksia. Kotona pidettävissä juhlissa on huomioitava kymmenen henkilön enimmäismäärä, joka tulee yksityistilaisuuksien maksimisuositukseksi siirryttäessä takaisin tasoperusteisesta alueiden epidemiatilannepohjaiseen arviointiin. Oppilaitoksissa päättäjäiset voidaan järjestää ilman yleisöä oppilaiden ja henkilökunnan kesken, turvaväleistä ja maskien käytöstä huolehtien. Mahdollisen laulamisen suositellaan tapahtuvan ulkotiloissa. Ylioppilas- ja rippijuhlat sekä muut yksityiset juhlat voidaan järjestää niin, että on enintään kymmenen henkilöä paikalla samaan aikaan. Juhlia voidaan järjestää porrastetusti niin, että pieni osa vieraista on paikalla vuorotellen. Tässä linkki asiaa koskevaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteeseen: https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sivut/Koronatilanne-vaikeutunut-uudelleen-Ilmaantuvuus-on-kymmenkertainen-verrattuna-viime-kev%C3%A4%C3%A4seen.aspx

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kuntiin 10.5 ohjauskirjeen koskien rajoitustoimenpiteitä virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut alueensa kokoontumisrajoituksia Varsinais-Suomessa ajalla 15.5.-31.5.2021. Korkeintaan kymmenen (10) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja edellyttäen, että niiden terveysturvallisuus voidaan varmistaa. Linkki Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätökseen.

Nousiaisten johtoryhmä on päivittänyt linjauksiaan ajalle 17.5. -23.5.2021 alueellisen ohjausryhmän suositusten pohjalta. Linjauksiin on päivitetty aluehallintoviraston kokoontumisrajoitusten muutos ja lisätty linjaus oppilaitosten päättäjäisjuhlia koskien.

Linjauksia tarvittaessa täsmennetään uuden ohjeistuksen perusteella sekä linjauksia kiristetään tarvittaessa tilanteen heikentyessä.

 

Nousiaisten kunnan linjaukset ajalle 17.5. -23.5.2021 ovat seuraavat:

Opetus ja varhaiskasvatus

Lukio jatkaa lähiopetuksessa. Opetusjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Vuosiluokat 7-9 jatkavat lähiopetuksessa. Opetusjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Esi-6-luokilla kaikki peruskoulut jatkavat edelleen lähiopetuksessa.

Maskisuositus koskee lukiota ja 7-9.luokkia. Vuosiluokan 1.-6. oppilaille tarjotaan kunnan toimesta mahdollisuus käyttää kasvomaskia.

Koulukuljetusoppilaiden tulee käyttää kasvomaskia koulukuljetusten aikana, tämä koskee kaikkia vuosiluokkia.

Oppilaitoksissa päättäjäiset voidaan järjestää ilman yleisöä oppilaiden ja henkilökunnan kesken, turvaväleistä ja maskien käytöstä huolehtien. Oppilaitosten päättäjäisjuhliin liittyvästä ohjeistuksesta ja järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta. 

Kirjasto

Kirjaston aukioloajat säilyvät ennallaan, huomioiden 10 henkilön enimmäismäärä. Asiasta on ilmoitus myös kirjaston ovessa ja kirjastoon otetaan sisään vain 10 henkilöä kerrallaan. Pikainen asiointi eli palauttaminen, varausten nouto ja lainaus ovat mahdollisia, suositus max. 15 minuuttia kerrallaan. Asiakastietokoneen välttämätön nopea käyttö ja tulostaminen ovat mahdollisia. Galleria, lehtienlukupöydät ja muut oleskelu– jalukupaikat eivät ole käytössä. Kirjastoon ei voi tulla lukemaan sanomalehtiä, opiskelemaan tai oleskelemaan. Suositellaan lähi- ja verkkomaksua. Koululaisryhmiä ei oteta vastaan aikavälillä 17.5-23.5.2021.

Nuorisotila

Nuorisotilan (os. Moisiontie 19) toimintaa muutetaan seuraavasti:
– Aikuisten tilaisuudet on keskeytetty 23.5.2021 asti
– Iltanuokkari 13-18-vuotiaille:toiminta jatkuu normaalisti (huomioidaan turvavälit ja THL:n ohjeistukset sekä 10 henkilön enimmäismäärä)
– Pikkunuokkari 3-6-luokkalaisille: toiminta jatkuu normaalisti (huomioidaan turvavälit ja THL:n ohjeistukset sekä 10 henkilön enimmäismäärä)

Liikuntatoiminnot

Aikuiset: Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta pidetään keskeytettynä 23.5.2021 saakka. Aikuiset saavat harrastaa ulkona oman joukkueensa kesken ilman lähikontaktia. Ohjatussa toiminnassa, esimerkiksi seuran järjestämissä treeneissä, voi kokoontua kyseinen joukkue koosta riippumatta. Yleinen kokoontumisrajoitus on edelleen kuusi henkilöä. Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Suosittelemme kuntalaisille ulkoliikuntaa, huomioiden turvavälit ja aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksen (10 henkilöä).

12-20-vuotiaat: vuonna 2001 syntyneillä ja nuoremmilla ryhmäliikunta ulkona ja sisällä oman ryhmän kesken sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet sisäliikuntatiloissa eivät ole sallittuja.

Alle 12 vuotiaat: Ryhmäliikunta ulko- ja sisätiloissa sallittu, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet sisäliikuntatiloissa eivät ole sallittuja.

Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää. Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä (OKM ja THL). Kunnan sisäliikuntatilat ovat käytettävissä 23.5.2021 asti vain vuonna 2001 tai sen jälkeen syntyneiden harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

Nousiaisten kuntosalin toiminta pidetään edelleen keskeytettynä ja uintitilojen yhteydessä olevat pukuhuonetilat pidetään myös edelleen keskeytettynä. Näiden tilojen avaamista tarkastellaan viikoittain.

Tilaisuudet ja asiakaspalvelu

Yleisötilaisuudet: Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan korkeintaan 10 henkilön osallistumissuositusta. Suositus ei koske kunnallisia toimielimiä.

Kunnanvirasto palvelee edelleen asiakkaita puhelimitse, sähköpostitse sekä ajanvarauksella. Kunnan henkilökunta käyttää asiakaspalvelutilanteissa kasvomaskia/visiiriä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella voimassa on edelleen maksimaalinen maskisuositus ja maksimaalinen etätyösuositus.

Turun seudun joukkoliikenteessä, Fölissä ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) ostamassa joukkoliikenteessä on voimassa maskipakko. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa.

 

Nousiaisissa 12.5.2021

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, puh. 044 435 5555

Koronatilanne vaikeutunut uudelleen: ”Ilmaantuvuus on kymmenkertainen verrattuna viime kevääseen”

Koronatilanne Varsinais-Suomessa on vaikeutunut. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 94,4. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 77,5. Positiivisten testien osuus on nyt 3,2 prosenttia, kun se viime viikolla oli 2,7 prosenttia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen heikentynyt tilanne johtuu useammasta syistä. Perhe- ja lähipiiritartunnat ovat kasvaneet, teollisuuden työpaikkojen tartunnat ovat lisääntyneet ja vappu- ja muu juhlinta nuorten ja työikäisten keskuudessa on lisännyt tartuntoja.

Erityisesti Salon tilanne on edelleen huolestuttava.

– Salossa on asukaslukuun nähden eniten tapauksia suurimmista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kunnista. Salossa on muuta maakuntaa korkeammat tartuntaluvut päivähoidossa, kouluissa, perheissä sekä joukkokokoontumisissa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo. Salon ilmaantuvuusluku on lähes 300.

Rokotussuoja on kattava vasta syksyllä

Vaikka rokotukset etenevät hyvin, rokotuskattavuus väestössä on kokonaisuutena edelleen riittämätön.  Keski-ikäisien rokotukset ovat vasta alkaneet ja nuorempia ei ole rokotettu juuri lainkaan.

– Aikuisväestö on rokotussuojassa vasta syksyllä toisen rokotuksen jälkeen, joten kesällä matkustaminen ulkomaille, joukkokokoontumiset ilman turvavälijärjestelyitä ja ravintolarajoituksien vapauttaminen eivät vielä ole realistisia eivätkä riskivapaita, muistuttaa Rintala.

Ohjausryhmä suosittelee, että päättäjäisjuhlat järjestään noudattaen voimassa olevia suosituksia ja kokoontumisrajoituksia. Kotona pidettävissä juhlissa on huomioitava kymmenen henkilön enimmäismäärä, joka tulee yksityistilaisuuksien maksimisuositukseksi siirryttäessä takaisin tasoperusteisesta alueiden epidemiatilannepohjaiseen arviointiin.

Ylioppilasjuhlia järjestetään porrastetusti

Oppilaitoksissa päättäjäiset voidaan järjestää ilman yleisöä oppilaiden ja henkilökunnan kesken, turvaväleistä ja maskien käytöstä huolehtien. Mahdollisen laulamisen suositellaan tapahtuvan ulkotiloissa.

Ylioppilas- ja rippijuhlat sekä muut yksityiset juhlat voidaan järjestää niin, että on enintään kymmenen henkilöä paikalla samaan aikaan. Juhlia voidaan järjestää porrastetusti niin, että pieni osa vieraista on paikalla vuorotellen.

Kesätapahtumien järjestäminen riippuu koronatilanteesta

Monia kesätapahtumien järjestäjiä mietityttää, voiko yleisötapahtumia järjestää kesällä. Tilanne riippuu täysin siitä, ollaanko silloin epidemiassa leviämis- tai kiihtymisvaiheessa vai perustasolla.

– Varsinais-Suomen epidemiologinen tilanne on sellainen, että perustason saavuttaminen kesän aikana on hyvin haastavaa, kun tällä hetkellä ollaan edelleen leviämisvaiheessa. Paremmat mahdollisuudet on saavuttaa kiihtymisvaihe, mutta tämäkin edellyttää tartuntojen laskevan merkittävästi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Mikäli kesällä ollaan edelleen leviämisvaiheessa, yli kymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ei voida järjestää. Mikäli kesän aikana päästäisiin kiihtymisvaiheeseen, yli 50 henkilön tapahtumia voitaisiin järjestää turvavälein ja hygieniatoimin.

– Tilanne on toki kohentunut viimeisten kahden kuukauden aikana huomattavasti, mutta ilmaantuvuus on edelleen melkein sata. Tähän aikaan vuosi sitten se oli vain 10. Olemme siis kymmenenkertaisesti pahemmassa tilanteessa ilmaantuvuuden suhteen nyt kuin vuosi sitten, Tyksin infektiotorjunnan erikoislääkäri Harri Marttila sanoo. Vielä ei voida huokaista.

Lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutoiminta joukkueiden välillä joudutaan siirtämään kahdella viikolla eteenpäin. Se olisi muuten sallittu 15.5., mutta epidemiatilanteesta johtuen se jouduttiin siirtämään. Oman joukkueen sisällä voidaan kuitenkin edelleen pelata ja harjoitella.

Koronaepidemian kolme vaihetta tai tasoa

  • Leviämisvaiheessa ilmaantuvuus on yli 50 (100 000 asukasta kohti, 14 päivän osalta), positiivisten testien osuus yli kaksi prosenttia, alle puolet tartuntalähteistä on selvitettävissä ja sairaalahoidon tarve kasvaa. Tällä hetkellä kaksi ensimmäistä kohtaa täyttyvät Varsinais-Suomessa.
  • Kiihtymisvaiheessa ilmaantuvuus on alle 25 (100 000 asukasta kohti, 14 päivän osalta), positiivisten testien osuus on 1-2 prosenttia, joukkoaltistumisia esiintyy, tartunnanlähteet ovat pääsääntöisesti selvitettävissä ja tartuntaketjut katkaistavissa sekä sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.
  • Perustasolla tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen, tartuntaketjut ovat hallittavissa ja altistuneet ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä sekä uudet tapaukset ovat yksittäisiä tai jo karanteenissa olevilla.