Muutokset palveluissa jatkuvat ajalla 29.3.-5.4.2021 – maskisuositus laajenee 3.-4. vuosiluokan oppilaille


Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä kokoontui 23.3. ja jatkoi kaikkien aiemmin annettujen suositusten voimassaoloa pääsiäisen yli, maanantaihin 5.4.2021 saakka. Tässä linkki asiaa koskevaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteeseen: https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sivut/Koronakoordinaatioryhma-suosittelee-ylakoulujen-etaopetuksen-jatkamista-paasiaisen-yli.aspx

Nousiaisten johtoryhmä on jatkanut aiempia linjauksiaan ajalle 29.3. – 5.4.2021. Lisäksi uutena toimenpiteenä laajennettiin kasvomaskien käyttösuositusta koskemaan myös 3.–4. vuosiluokan oppilaita. Vuosiluokan 1. -2. oppilaille tarjotaan kunnan toimesta mahdollisuus käyttää kasvomaskia. Koulukuljetusoppilaiden tulee käyttää kasvomaskia koulukuljetusten aikana, tämä koskee kaikkia vuosiluokkia. Nousiaisten kunta antaa oppilaille tarvittavat kasvomaskit opetukseen ja koulukuljetukseen liittyen.

Linjauksia tarvittaessa täsmennetään uuden ohjeistuksen perusteella sekä linjauksia kiristetään tarvittaessa tilanteen heikentyessä.

Nousiaisten kunnan linjaukset ajalle 29.3.-5.4.2021 ovat seuraavat:

Opetus ja varhaiskasvatus

Lukio jatkaa etäopetuksessa ajalla 29.3.-5.4.2021. Opetusjärjestelyistä ja ylioppilaskirjoitusten käytännön järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Vuosiluokat 7-9 jatkaa etäopetuksessa ajalla 29.3.-5.4.2021. Yläkoulun erityisen tuen oppilaat jatkavat lähiopetuksessa. Opetus- ja kouluruokailujärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Esi-6-luokilla kaikki peruskoulut jatkavat edelleen lähiopetuksessa.

Maskisuositus koskee lukiota ja 3-9.luokkiaVuosiluokan 1. -2. oppilaille tarjotaan kunnan toimesta mahdollisuus käyttää kasvomaskia. 

Koulukuljetusoppilaiden tulee käyttää kasvomaskia koulukuljetusten aikana, tämä koskee kaikkia vuosiluokkia.

Kirjasto

Kirjaston aukioloajat säilyvät ennallaan, huomioiden 10 henkilön enimmäismäärä. Asiasta on ilmoitus myös kirjaston ovessa ja kirjastoon otetaan sisään vain 10 henkilöä kerrallaan. Pikainen asiointi eli palauttaminen, varausten nouto ja lainaus ovat mahdollisia, suositus max. 15 minuuttia kerrallaan. Asiakastietokoneen välttämätön nopea käyttö ja tulostaminen ovat mahdollisia. Galleria, lehtienlukupöydät ja muut oleskelu– jalukupaikat eivät ole käytössä. Kirjastoon ei voi tulla lukemaan sanomalehtiä, opiskelemaan tai oleskelemaan. Suositellaan lähi- ja verkkomaksua. Koululaisryhmiä ei oteta vastaan aikavälillä 29.3.-5.4.2021.

Nuorisotila

Nuorisotilan (os. Moisiontie 19) toimintaa muutetaan seuraavasti:
– Aikuisten tilaisuudet on keskeytetty 5.4.2021 asti
– Iltanuokkari 13-18-vuotiaille: toiminta on keskeytetty 5.4.2021 asti.
– Pikkunuokkari 3-6-luokkalaisille: toiminta jatkuu normaalisti (huomioidaan turvavälit ja THL:n ohjeistukset sekä 10 henkilön enimmäismäärä)

Liikuntatoiminnot

Kaikki aikuisten ja 12-20-vuotiaiden sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta pidetään keskeytettynä 5.4.2021 saakka. Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Suosittelemme kuntalaisille ulkoliikuntaa, huomioiden turvavälit ja Aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksen (6 henkilöä).

Vuonna 2008 syntyneillä ja sitä nuoremmilla ryhmässä harrastaminen on edelleen sallittua, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää. Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä (OKM ja THL). Kunnan sisäliikuntatilat ovat käytettävissä 5.4.2021 asti vain vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneiden harrastustoimintaan varten.

Nousiaisten kuntosalin toiminta pidetään keskeytettynä 5.4.2021 saakka ja uintitilat pidetään myös edelleen keskeytettynä 5.4.2021 saakka.

Tilaisuudet ja asiakaspalvelu

Yleisötilaisuudet: Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan korkeintaan 6 henkilön osallistumissuositusta. Suositus ei koske kunnallisia toimielimiä.

Kunnanvirasto palvelee edelleen asiakkaita puhelimitse, sähköpostitse sekä ajanvarauksella. Kunnan henkilökunta käyttää asiakaspalvelutilanteissa kasvomaskia/visiiriä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella voimassa on edelleen maksimaalinen maskisuositus ja maksimaalinen etätyösuositus.

Turun seudun joukkoliikenteessä, Fölissä ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) ostamassa joukkoliikenteessä on voimassa maskipakko. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa.

 

Nousiaisissa 24.3.2021

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, puh. 044 435 5555

———

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee yläkoulujen etäopetuksen jatkamista pääsiäisen yli

Koronavirustartuntojen määrä Varsinais-Suomessa kasvaa edelleen. Ilmaantuvuusluku on 250. Tyksin sairaaloissa on hoidossa 27 potilasta.

Vakavan tartuntatilanteen takia Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöstään yläkoulujen etäopetuksesta pääsiäisen yli, eli 5.4. asti. Tällä hetkellä voimassa oleva päätös on voimassa 28.3. asti. Tiistaina 23.3. kokoontunut koronakoordinaatioryhmä jatkoi myös kaikkien muidenkin suositusten voimassaoloa 5.4. saakka.

Koronan ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon seurantajaksolla on nyt 250,8. Tämä on koko koronapandemia-ajan korkein luku. Edellisen seurantajakson ajan ilmaantuvuusluku oli 226. Myös positiivisten osuus testatuista on korkein koko epidemia-aikana, ja se on noussut 5,8 prosenttiin.

Viikoittaiset näytemäärät ovat myös ennätyksellisen korkeat. Viimeisen kahden viikon aikana Tyksin laboratoriot ovat tutkineet noin 10 500 näytettä viikossa Varsinais-Suomen alueella.

Helsingistä kaksi viikkoa jäljessä

Koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä vertaili Varsinais-Suomen tilannetta pääkaupunkiseutuun ja HUSiin.

Kun vertaillaan Varsinais-Suomen tilannetta HUSiin suhteessa väkilukuun, nähdään, että Varsinais-Suomen koronatilanne on kaksi viikkoa HUSia jäljessä. Eli Varsinais-Suomen tilanne on vieläkin pahenemassa.

– Jos tilanne jatkuu tällä vauhdilla, olemme kahden viikon päästä samassa tilanteessa kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri nyt, sanoo Pietilä.

Myös lapsille maski

Turun seudun joukkoliikenteessä, Fölissä ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) ostamassa joukkoliikenteessä on voimassa maskipakko. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa. Ryhmä katsoo, että koulukyydeissä maskia olisi syytä käyttää lasten iästä riippumatta.

– Tartuntojen estämiseksi suosittelen myös lapsien käyttävän maskia kouluissa ja joukkoliikenteessä, koska sen käyttö lapsiltakin onnistuu yleensä hyvin, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Vaihto-oppilaat ovat matkustaneet kotimaahansa ja takaisin Suomeen

Koronakoordinaatioryhmässä keskusteltiin Turun tilanteesta, jossa viime viikolla todettiin yli 70 vaihto-oppilaan koronavirusryväs. Ilmeisesti osa vaihto-oppilaista on välillä matkustanut kotimaahansa ja sen jälkeen palannut Suomeen.

Ohjausryhmä suosittelee välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista. Ryhmä toivoo keskustelua valtakunnallisista maahantulon linjauksista.