Muutokset palveluissa jatkuvat ennallaan 4.10.2021-17.10.2021, etätyösuositus päättyy


Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä kokoontui 28.9 ja totesi, että Varsinais-Suomessa trendi on laskusuunnassa, mutta ilmaantuvuus ja tapausmäärät laskevat poikkeuksellisen hitaasti. Koronatauti leviää nyt eniten perheissä tai samassa taloudessa asuvilla, lähipiirissä ja työpaikoilla, jotka ovat muu kuin sosiaali- ja terveyshuollon alalla. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä piti suosituksensa ennallaan. Edellisessä kokouksessa koronakoordinaatioryhmä päätti lopettaa etätyösuosituksensa syyskuun loppuun. Tässä linkki asiaa koskevaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteeseen.

 

Vaikka aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia ja lähikontaktin välttämisvelvoitetta koskevat päätökset on kumottu, on tartuntatautilain väliaikainen pykälä 58 c voimassa koko maassa 31.12.2021 asti. Säädös velvoittaa asiakas- ja yleisötilojen hallinnasta vastaavat toimijat estämään epidemian leviämistä. Heidän tulee huolehtia siitä, että heidän hallinnoimissaan tiloissa

1) osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,

2) osallistujille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista ja

3) tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti.

Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tiloissa tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Myös asiakaspaikat tulee sijoittaa riittävän etäälle toisistaan.

 

Nousiaisten johtoryhmä on tarkastellut linjauksiaan ajalle 4.10.2021-17.10.2021 alueellisen ohjausryhmän suositusten pohjalta. Kunnanjohtajan on tehnyt päätöksen kunnanviraston toimipisteiden avaamisesta etätyösuosituksen päättymisen johdosta 5.10.2021 lukien.

Linjauksia tarvittaessa täsmennetään uuden ohjeistuksen perusteella sekä linjauksia kiristetään tarvittaessa tilanteen heikentyessä.

Nousiaisten kunnan linjaukset ajalle 4.10.2021-17.10.2021 ovat seuraavat:

Opetus ja varhaiskasvatus

Lukion, yläkoulun ja esi-6-luokien syyslukukausi on käynnissä lähiopetuksena, muutoksista opetusjärjestelyihin tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Maskisuositus koskee lukiota ja 4-9.luokkia. Myös vuosiluokan 1.-3. oppilaille tarjotaan kunnan toimesta mahdollisuus käyttää kasvomaskia. Koulukuljetusoppilaiden tulee käyttää kasvomaskia koulukuljetusten aikana, tämä koskee kaikkia vuosiluokkia.

Varhaiskasvatuspalveluiden toiminta jatkuu normaalisti. Yksikkökohtaisista käytännön järjestelyistä tiedotetaan suoraan huoltajia.

Kirjasto

Kirjasto palvelee asiakkaita hyvää käsihygieniaa, maskisuositusta ja turvavälejä noudattaen. Kävijämääriä seurataan ja kirjastoon pääsyä voidaan tarvittaessa rajoittaa. Kirjasto suosittelee lähi- ja verkkomaksua.

Nuorisotila

Nuorisotilan (os. Moisiontie 19) toiminta:
– Aikuisten tilaisuudet: toiminnan jatkumisesta tiedotetaan erikseen.
– Iltanuokkari 13-18-vuotiaille: toiminta käynnissä.
– Pikkunuokkari 3-6-luokkalaisille: toiminta käynnissä.

Liikuntatoiminnot

Aikuiset: Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua lähikontakteilla.

Vuonna 2001 syntyneiden tai nuorempien lasten ja nuorten harrastetoiminta voi jatkua ulko- ja sisätiloissa oman ryhmän kesken lähikontakteilla. Lasten ja nuorten ottelu- ja kilpailutoimintaa voidaan järjestää.

Nousiaisten kuntosali on auki (ilman avoimia vuoroja) ja kuntosalin sisätiloihin sallitaan yhtäaikaisesti enintään 30 henkilöä ottaen huomioon turvavälejä ja hygieniatoimenpiteitä koskevat vaatimukset. Kuntosalin asiakkaille on koottu ohjeistus seuraavaan tiedotteeseen: https://nousiainen.fi/tiedote/nousiaisten-kuntosali-avataan-maantantaina-31-5-paivitetty-ohjeistus-kayttajille/

Uintipaikkojen (Falkinkoski, Valpperi, Pikisaari, Rantapiha) yhteydessä olevat pukuhuonetilat ovat auki. Saunominen ja puku- ja pesutilojen käyttö tulee tapahtua ripeästi ja muihin asiakkaisiin etäisyyttä pitäen. Toistaiseksi näihin sisätiloihin sallitaan yhtäaikaisesti enintään 10 henkilöä ottaen huomioon turvavälejä ja hygieniatoimenpiteitä koskevat vaatimukset.

Tilaisuudet ja asiakaspalvelu

Yleisötilaisuudet: Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) voimassa olevia määräyksiä. Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestämään terveysturvallisesti. Yksityistilaisuuksia koskevia henkilömäärärajoituksia ei ole voimassa. AVI:n sivuilla on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Kunnanvirasto palvelee tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin siten, että kunnanviraston
asiakaspalvelutilat ovat auki klo 9.00-15.00 ja asiakaspalvelua
tarjotaan lisäksi ajanvarauksella sekä sähköpostin ja puhelimen
välityksellä. Maanantaisin ja perjantaisin kunnanviraston ovet pidetään
suljettuna ja asiakaspalvelua tarjotaan ajanvarauksella sekä
sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Suositelemme sopimaan tapaamisista etukäteen ja yhteystietomme löydät tämän sivun kautta: https://nousiainen.fi/henkilot/

Varsinais-Suomessa on voimassa tiukin maskisuositus (THL:n leviämisvaiheen suositus) lue tarkemmat suositukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin verkkosivuilta.

 

Nousiaisissa 29.9.2021

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, puh. 044 435 5555