Muutoksia yhtenäiskoulun piha-alueella


Yhtenäiskoulun etupihalla on tapahtunut muutoksia. Normaalisti välituntipihana on käytetty lukion puoleista pihaa, joka on nyt pois käytöstä yhtenäiskoulun uudisosan rakentumisen myötä syksyyn 2021 asti. Yhtenäiskoulun edessä oleva alue on nyt aidattu oppilaiden välituntipihaksi ja sinne on sijoitettu muun muassa koripallokoreja. Pihaan ei siis pääse enää autolla ja ainoastaan taksien saattoliikenteelle on jätetty kapea ajoväylä. Tätä informoiva liikennemerkki pystytettäneen myöhemmin teknisen osaston toimesta.

Yhtenäiskoulun rehtori on pyytänyt muistuttamaan, että koulun piha-alue on tarkoitettu ennen kaikkea lasten välituntipihaksi, ei autojen parkkipaikaksi tai yleiseksi kokoontumispaikaksi. Toivomme, että pihaa tai taksien saattoliikenteelle jätettyä kapeaa ajoväylää ei käytettäisi myöskään saattoliikenteeseen. Turvallisia jättöpaikkoja saattoliikenteelle ovat Moisiontien käytössä olevat linja-autopysäkit ja rakenteilla olevan liikuntahallin/entisen kunnantalon edessä oleva hylätty linja-autopysäkki.

Pysyviä parkkipaikkoja löytyy koulun pysäköintialueelta (koulun pysäköintialue on usein täynnä 8.30-15 välillä) sekä moduulirakenteisen kunnantalon pihalta (os. Moisiontie 19, osa varattuja).

Muutoin yhtenäiskoulun aidat eivät aiheuta muutoksia kulkemiseen.

Uuden välituntipihan valmistuttua lukion puoleiselle pihalle 2021-2022, etupihan väliaikaiset aitarakenteet on tarkoitus korvata pysyvimmillä järjestelyillä. Koulun koko piha-alueen ja pysyvien liikennejärjestelyjen suunnittelun on tarkoitus alkaa kuluvana vuonna.

Nousiaisissa 13.2.2020

 

Nousiaisten kunta