Nousiaisten kunnalle myönnetty 750 000 euron avustus liikuntahallin rakentamiseen – tutustu uuden liikuntahallin havainnekuviin


Nousiaisten valtuusto on kokouksessaan 10.12.2018 päättänyt, että Nousiaisten kuntaan rakennetaan liikuntahalli ja että nykyinen kunnantalo puretaan liikuntahallin rakentamisen mahdollistamiseksi.

Nousiaisten kunta on hakenut liikuntahallin rakentamiseen liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 16.4.2019 päättänyt avustukset liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin 2019. Päätöksessä Nousiaisten kunnalle on myönnetty 750 000 euron suuruinen avustus liikuntahallin rakentamiseen.

Liikuntahallia koskevien pääpiirustusten on tarkoitus valmistua huhtikuun lopussa, jonka jälkeen ne etenevät teknisen lautakunnan kautta kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen tarkoituksena on aloittaa hankkeen kilpailutus.

Alla tutustuttavaksi ensimmäiset havainnekuvat liikuntahallista.