Nousiaisten kunnan suuret hankkeet käynnistyvät – valtuusto päätti yhtenäiskoulun uudisosan sekä liikuntahallin pää- ja rakennusurakoista 23.9.


Nousiaisten kunnalla on ollut käynnissä yhtenäiskoulun uudisosan (Henrikin yhtenäiskoulun laajennus) ja liikuntahallin hankinnat. Hankkeiden hankintapäätökset saivat sinettinsä pää- ja rakennusurakoiden osalta valtuuston 23.9.2019 kokouksessa. Sivu-urakoiden osalta kunnanhallitus teki hankintapäätökset kokouksessaan 18.9.2019. Seuraavana vaiheena on urakkasopimusten allekirjoittaminen viikolla 42 (14.10. alkava viikko), kun päätökset saavat lainvoiman.

Yhtenäiskoulun uudisosan urakoitsijat ovat seuraavat:
– pää- ja rakennusurakka: Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy
– sähköurakka: M. Tuomi Oy
– putkiurakka: Isokouvola Oy
– ilmanvaihtourakka: Airon Oy
– rakennusautomaatiourakka: Caverion Suomi Oy

Liikuntahallin urakoitsijat ovat seuraavat:
– pää- ja rakennusurakka: SRV Rakennus Oy
– sähköurakka: JK Networks Oy
– putkiurakka: Isokouvola Oy
– ilmanvaihtourakka: Airon Oy
– rakennusautomaatiourakka: Trentec Team Oy

Yhtenäiskoulun uudisosan kaikkien urakoiden yhteishinta on saapuneiden tarjousten perusteella 6 712 926 euroa. Yhteishinta sisältää myös yhtenäiskoulun purettavan osan purkamisen, johon on erikseen varattu määräraha vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosaan. Valtuusto on aiemmin kuluvana vuonna kokouksessaan 8.4.2019 § 22 hyväksynyt yhtenäiskoulun uudisosan alustavan kustannusarvion 9 246 000 euroa.

Liikuntahallin kaikkien urakoiden yhteishinta on saapuneiden tarjousten perusteella 3 822 450 euroa. Yhteishinta sisältää myös kunnantalon purkamisen, johon on erikseen varattu määräraha vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosaan. Valtuusto on aiemmin kuluvana vuonna kokouksessaan 28.1.2019 § 9 hyväksynyt liikuntahallin tavoitehinta-arvioksi 4 624 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikuntahallihankkeelle 750 000 euron avustuksen.

Miten tästä eteenpäin

Urakkasopimusten allekirjoitusten myötä rakennusurakat lähtevät käyntiin nopealla aikataululla. Molemmat urakat käynnistyvät purkutöillä. Yhtenäiskoulusta puretaan vanha A-osa (entiset kotitalouden ja teknisen työn tilat), jonka tilalle uudisosa rakennetaan. Lisäksi osana liikuntahallihanketta puretaan entinen kunnanvirasto sekä tontilla sijaitseva autotalli.

Rakennustyömaat tulevat vaikuttamaan keskusta-alueen liikennöintiin ja pysäköintipaikkoihin. Pahoittelemme rakennustyömaista aiheutuvaa häiriötä – pyrimme neuvottelemaan urakoitsijoiden kanssa työmaaliikennöinnistä ja työmaiden käytännön järjestelyistä siten, että hankkeet saadaan sujumaan mahdollisimman sujuvasti ja että turvallisuustekijät huomioidaan alusta alkaen.

Liikuntahallin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 alussa ja koulutyön alkaa yhtenäiskoulun uudisosassa vuoden 2022 alusta lukien.

Lisätietoja hankkeista antaa kunnanjohtaja Teemu Heinonen, puh. 044 435 5555, teemu.heinonen@nousiainen.fi

 

Nousiaisissa 25.9.2019

Alla havainnekuvia yhtenäiskoulun uudisosasta ja liikuntahallista