Nousiaisten kunnassa on käynnistynyt talouden tasapainotusohjelman laatiminen vuosille 2020-2023 – verotulovajeella isot vaikutukset talouteen ja talouden suunnitteluun


Tiedote 17.9.2019

Kuntaliitto julkisti 10. syyskuuta uuden arvion kunnallisveron kertymäennusteesta. Sen mukaan veroja kertyy kunnille noin 600 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän vuoden 2019 loppuun mennessä. Tähän vaikuttaa erityisesti kansallinen verokorttiuudistus. Myös tulorekisteriongelmilla on vaikutusta kuluvan vuoden verokertymiin ja sen osuus vajeesta on tämän hetkisen arvion mukaan 13 prosenttia. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Nousiaisten kunnan osalta nämä tarkoittavat tämän hetken arvion mukaan jopa reilun 1,5 miljoonan euron verotulovajetta. Suurimmissa kaupungeissa vastaavat luvut pyörivät jopa yli kymmenessä miljoonassa eurossa.

Verokorttiuudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.

Verotulovajeella tulee siten näillä näkymin olemaan merkittävät vaikutukset vuoden 2019 tilinpäätökseen ja lisäksi ongelmat tekevät talouden suunnittelusta äärimmäisen haasteellista. Haasteet koskettavat yhtäläisesti kaikkia kuntia ja aiheesta keskustellaan kiivaasti kuntakentällä.

Tämän lisäksi Nousiaisten kunnan taloudellinen tilanne edellyttää talouden tasapainottamista. Tulevina vuosina kunta tarvitsee vahvemman rahoituspohjan mm. rakennusten ylläpitoon ja peruskorjauksiin, investointien suunnitelman mukaisiin poistoihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kustannusten kattamiseen. Lisäksi kustannusrakenteessa tulee varautua virka- ja työehtosopimusten palkankorotuksiin, korkotason nousuun, muuttuvaan väestörakenteeseen sekä palveluiden kysynnän muutokseen.

Nousiaisten kunta on näistä syistä aloittanut talouden tasapainotusohjelman laatimisen. Tasapainottamisohjelmaa laaditaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa vuosille 2020-2023. Prosessin aikana viranhaltijat laativat alustavan ehdotuksen mahdollisista säästötoimenpiteistä, ja tämän pohjalta varsinaista talouden tasapainotusohjelmaa laaditaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Myös kuntalaisten osallistaminen otetaan mukaan prosessiin myöhemmässä vaiheessa ennen päätöksentekoa.

Selvitystyössä tarkastellaan mm. kunnan omistuksen myyntiä ja vuokrausta, lakisääteisten palveluiden toteuttamista vaihtoehtoisilla toiminta- ja yhteistyömalleilla sekä mahdollisuutta luopua ei-lakisääteisten palveluiden tarjoamisesta, avustuksista, seudullisesta yhteistyöstä sekä kuntamarkkinoinnista. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta palveluiden keskittämiseen ja palvelutarjonnan tehostamiseen. Selvitystyössä ei ole rajattu mitään keinoja selvityksen ulkopuolelle. Prosessin aikana pyritään tarkastelemaan mahdollisimman ennakkoluulottomasti kunnan meno- ja tuloeriä.

Tasapainottamisohjelma on luonnollinen ja merkittävä toimenpide, jonka keskeisenä tavoitteena on pyrkiä turvaamaan lakisääteisten palveluiden tarjonta sekä kunnan itsenäisyys. Tasapainotusohjelman laatimista toteutetaan samanaikaisesti vuoden 2020 talousarvion laadinnan kanssa tulevan syksyn aikana. Lopullisen tasapainottamisohjelman hyväksyminen kuuluu valtuuston toimivaltaan. Kunnanjohtaja Teemu Heinonen toteaakin, että kuntatalouden valtakunnallisten haasteiden kohtaamisessa tarvitsemme yhteisen suunnan, rohkeutta, toivoa ja tekoja.

Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Teemu Heinonen (teemu.heinonen@nousiainen.fi, puh. 044 435 5555)

 

Nousiaisissa 17.9.2019

 

Nousiaisten kunta