Nousiaisten kunta pyytää tarjouksia liikuntahallin ja kuntosalin siivouspalveluista


Nousiaisten kunta pyytää palveluntuottajilta tarjouksia Nousiaisten kunnan liikuntahallin ja kuntosalin siivouspalveluista ajalla 1.1.2021–31.12.2022 + 1 + 1 optiovuotta.

Hankinta jakautuu kahteen osakokonaisuuteen:

  • osakokonaisuus 1 liikuntahallin siivouspalvelut
  • osakokonaisuus 2 kuntosalin siivouspalvelut

Kuhunkin osakokonaisuuteen valitaan erikseen palveluntuottaja ja niistä laaditaan erilliset sopimukset.

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 25 §:n kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen hankintakanava HILMA:ssa.

Tarjouspyyntö on julkaistu tilaajan www-sivuilla osoitteessa:

https://nousiainen.fi/elinkeinot-ja-yrittaminen/avoimet-tarjouspyynnot/

Huomioittehan, että tiloihin tutustuminen järjestetään jo torstaina 5.11. klo 14 (liikuntahalli) ja klo 15 (kuntosali). Hankintaa koskevia kysymyksiä otetaan vastaan 19.11.2020 klo 12.00 asti.