Nousiaisten kunta pyytää tarjouksia ohjaus- ja neuvontapalvelusta


Nousiaisten kunta ja Turun vastaanottokeskus ovat jatkaneet olemassa olevan kuntamallin mukaisen toimeksiantosopimuksen sopimuskautta optiokaudella 4.3.2023 saakka, alkuperäinen sopimuskausi tehtiin ajalle 1.5.2022 – 30.9.2022. Toimeksiantosopimukseen perustuen Nousiaisten kunta järjestää tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneille henkilöille majoituspalvelua Moisiokodissa korvausta vastaan. Järjestettävään majoituspalveluun kuuluu henkilöille annettavaa ohjausta ja neuvontaa. Tämä toimeksiantosopimukseen sisältyvä ohjaus- ja neuvontapalvelu on tarkoitus järjestää ostopalveluna.

Nousiaisten kunta pyytää tarjouksia ohjaus- ja neuvontapalvelusta kuntamallin mukaiseen majoituspalveluun. Kyseessä on puitesopimus, jossa tilaaja hankkii ohjaus- ja neuvontapalveluja tuntiperusteisesti ajalla 1.10.2022-4.3.2022 tarpeensa mukaan. Ennakoidun arvion (ei sitova) mukaan työtunteja hankitaan noin 10–15 tuntia viikossa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Linkki tarjouspyyntöön liitteineen

Nousiaisissa 13.9.2022