Nousiaisten kuntakysely 2019


Nousiaisten kunta haluaa osallistaa kuntalaiset, palvelujen käyttäjät, paikalliset yritykset sekä yhdistykset kunnan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tämän kyselyn kautta pyydämme vastaajilta laajasti näkemyksiä kunnan palveluista, niiden kehittämisestä ja talouden tasapainottamisesta. Kyselyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Kysely on jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin:
1.Tyytyväisyys kunnan asiointiin, viestintään ja kuntamarkkinointiin
2. Tyytyväisyys kunnan palveluihin ja palvelutarjontaan
3. Talouden tasapainottamisohjelma 2020-2023
4. Muut kehittämisehdotukset

Pyydämme vastaukset keskiviikkoon 20.11.2019 mennessä. Käsittelemme vastauksia kunnassa ja pyrimme kehittämään toimintaanne saatujen vastausten sekä kehittämisehdotusten perusteella.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti. Kyselyn löydät tämän linkin kautta: https://forms.gle/vAVYw7k1UZPgUK599

Kyselyyn voi vastata myös paperilla – tätä tarkoitusta varten kirjastolla (os. Moisiontie 17) on täydennettäviä lomakkeita, jotka voi palauttaa kirjaston henkilökunnalle.

Kouluverkkoselvityksestä on käynnissä erillinen kysely, johon voi vastata 12.11.2019 klo 12.00 asti. Kyselyn löydät tämän linkin kautta: https://nousiainen.fi/tiedote/kouluverkkoselvitys-valmistunut-kuntalaistilaisuus-14-11-ja-mahdollisuus-antaa-lausunto-12-11-klo-12-00-mennessa/

 

Nousiaisissa 6.11.2019

 

Nousiaisten kunta