Nousiaisten, Mynämäen ja Maskun kuntien palvelut sähköistyvät! 


Nousiaisten, Mynämäen ja Maskun kuntien palvelut sähköistyvät kevään ja kesän aikana. Kuntahyppy ePalveluihin hankkeessa kehitetään kuntien palveluja vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Hankkeessa ensimmäiset näkyvimmät palvelut ja muutokset tulevat olemaan kuntien lomakkeiden siirtäminen sähköiseen muotoon, siten että lomakkeiden täyttäminen ja lähettäminen on mahdollista alusta loppuun sähköisessä muodossa. Tämä helpottaa kuntien palvelujen käyttöä ja poistaa tarpeen tulostaa ja postittaa lomakkeitaNäikuntien palvelujen käyttö joustavoituu ja palvelujen käyttäminen ympärivuorokautisesti mahdollistuu. Asiointi helpottuu sopimaan paremmin jokaisen kuntalaisen henkilökohtaisiin tarpeisiin ja aikatauluihin. Samalla edistetään kestävän kehityksen kannalta tärkeitä tavoitteita

Koronapandemia on tuonut esille tarpeen käyttää ja asioida kuntien palveluissa täysin etänä ja sähköisesti. Myöskään lomakkeiden tulostaminen ja täyttäminen, sekä palauttaminen fyysisesti tai tulostamalla ja skannaamalla, ei välttämättä vastaa nykypäivän modernia digikuntaa. Lomakkeet toimivat 24/7 ja niiden käyttö tai lähettäminen ei ole sidottu kunnanviraston aukioloaikoihin. Sähköisten palvelujen turvallisuudesta huolehditaan ajantasaisella tietoturvalla ja palvelujen turvalliseen käyttöön panostetaan esimerkiksi lisäämällä vahva tunnistautuminen tarvittaviin palveluihin. Voit huoletta siis käyttää uusia sähköisiä palveluja tietoturvallisesti

Saavutettavuuden osalta uusista palveluista luodaan ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä kaikille. Digitaalisessa muodossa lomakkeista on mahdollista luoda selkeämpiä ja mahdollistaa lomakkeiden käyttö erilaisilla digitaalisilla laitteilla ja esimerkiksi ilman hiirtä. Näin vähennetään esimerkiksi fyysisten rajoitteiden käytön rajoittavuutta. Paperiset ja tulostettavat lomakkeet säilyvät yhä käytössä. Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto tulee paperisten lomakkeiden rinnalle ja mahdollistaa näin palvelujen käyttämisen itselleen parhaiten sopivimmalla tavalla. 

Nousiaisten, Mynämäen ja Maskun kunnissa digihanke näkyy ensimmäiseksi sähköisinä lomakkeina, mutta hankkeen myötä myös muita sähköisiä palveluita pyritään kehittämään ja tuomaan kuntalaisten käytettäväksi. Sähköiset lomakkeet otetaan käyttöön vaiheittain kevään ja kesän aikana. Kuntien palvelujen digitalisoitumisesta ja uusien palvelujen käyttöönotosta tiedotetaan kuntien nettisivuilla.

Hanke toteutetaan kolmen kunnan välisenä yhteistyöhankkeena. Hankkeen piirissä Nousiaisten, Mynämäen ja Maskun kuntaan on hankittu Webropol-palvelu, jonka kautta osa sähköisistä lomakkeista tullaan toteuttamaanWebropol palvelulla ei korvata jo olemassa olevia sähköisiä palvelualustoja, kuten Lupa.fi tai eAsiointiHanke on osa valtion tukemaa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmää, jossa kuntien palvelujen digitalisointia tuetaan.

 

Valtiovarainministeriön tiedote hankerahoituksen myöntämisestä Valtiovarainministeriö on myöntänyt avustuksia kuntien digihankkeisiin – Valtiovarainministeriö (vm.fi) (Julkaistu 26.2.2020 15.24)

 

Henri Helve 

Nousiaisten, Mynämäen ja Maskun kuntien, kuntahyppy ePalveluihin, hanketyöntekijä