Osallistuva budjetointi käynnistyy – ehdota käyttökohdetta vuodelle 2023!


Nousiaisten kunnan vuoden 2023 talousarviossa on varattu 10 000 euron määräraha käytettäväksi osallistuvaan budjetointiin. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kunnan yhteistä vuoropuhelua. Osallistuvassa budjetoinnissa nousiaislaiset ideoivat, suunnittelevat ja äänestämällä päättävät, miten 10 000 euroa käytetään. Osallistuvalla budjetoinnilla voidaan toteuttaa esimerkiksi pienimuotoisia hankintoja, kertaluonteisia projekteja tai yksittäisiä kunnostustoimenpiteitä.

Ehdotetun kohteen tulee olla:
– kunnan strategian ja arvojen mukainen
– syrjimätön ja yhdenvertaisuutta edistävä
– toteutettavissa kunnan toimivallan puitteissa ja talousarviovuoden aikana
– yleishyödyllinen ja tuotettava iloa mahdollisimman monelle
– ylläpidettävissä jatkossa ilman kestämättömiä vuosittaisia ylläpitokustannuksia (mm. pysyvän henkilökunnan palkkaaminen tai vuosittainen ostopalvelun hankinta)

 

Ehdotuksen voi tehdä alla olevasta linkistä aukeavalla lomakkeella. Pyydämme jokaisen käyttökohde-ehdotuksen erillisenä vastauksena. Paperisia lomakkeita on saatavilla kirjastossa. Vastausaikaa on 12.3.2023 asti.

Linkki vastauslomakkeeseen