Perusturvakuntayhtymä Akselin tiedote koronavirusrokotuksista


Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien asukkaiden vapaaehtoisista koronavirusrokotuksista vastaa Perusturvakuntayhtymä Akseli.  Rokotusten aikatauluista ja ajanvarauksesta tiedotetaan, kun rokote-erien toimitukset ja aikataulut tarkentuvat, sillä koronarokotusten aikataulu riippuu Suomeen saatavien rokotteiden määrästä.  Rokotusaikoja ei ole vielä yleisesti varattavissa.

Perusturvakuntayhtymä Akselin henkilökunnan rokotukset on aloitettu 5.1.2021 COVID-19-potilaita hoitavan ja ympärivuorokautisten yksiköiden henkilökunnan rokotuksista. Tällä viikolla (vko2) on lisäksi aloitettu ympärivuorokautisen yksiköiden asukkaiden rokotukset.

Rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä (valtioneuvoston asetusvapaaehtoisista covid-19-rokotuksista):

  1. covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat;
  2. 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt;
  3. henkilöt, joilla on vakavalle covid-19-taudille altistavia sairauksia;
  4. muut kuin 1-3 kohdassa tarkoitetut henkilöt.

Koronarokotusten eteneminen Akselikunnissa riippuu rokotteiden saapumisesta kuntayhtymään. Ajanvarauksen aukeamisesta ikänsä tai sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluville tiedotetaan kuntayhtymän verkkosivuilla, heti kun tämä on mahdollista. Myös koko väestöä koskevien koronavirusrokotusten käynnistymisestä tiedotetaan verkkosivuilla. Koronavirusrokote tarjotaan koko väestölle. Rokotus on kaikille vapaaehtoinen ja maksuton.

Seuraathan tiedottamista Akselin nettisivuilta (www.soteakseli.fi).