Säästöä maaseudun yritysten sähkölaskuun – tukea voi hakea 30.11.2022 saakka


Maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset voivat hakea tukea, jolla voi kattaa kolmasosan uusiutuvan energian käyttöön siirtymisen kustannuksista. Tuella voi hankkia esimerkiksi aurinkopaneeleita tai ilmalämpöpumppuja ja näin säästää sähkölaskussa. Maatilat ei voi saada tätä tukea.

Maaseudulla toimiva, maataloustuotteita jalostava yritys voi saada tukea 35 prosenttia investoinnin kustannuksista ja muu maaseutuyritys 30 prosenttia. Haku päättyy 30.11.2022.

Siirtymistä uusiutuvaan energiaan tuetaan EU:n elpymisvaroista. Investointi uusiutuvaan energiaan ei edellytä yrityksen kasvua, kuten tavanomaiset maaseudun yritystuet.

Tukipäätökset tekee alueen ELY-keskus. Tukihaku uusiutuvan energian investointeihin avataan uudelleen ensi vuoden puolella, mutta aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Markku Alm, yritys- ja energia-asiantuntija, p. 0295 022 542.

Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/uutiset/tukea-maaseudun-yritysten-energiainvestointeihin-voi-hakea-30.11.2022-saakka/