Tervetuloa vaikuttamaan Nousiaisten kuntastategiaan, anna lausuntosi strategialuonnoksesta 8.10.2021 mennessä


Tervetuloa vaikuttamaan Nousiaisten kunnan kuntastrategiaan!

Nousiaisten kunnan uuden kuntastrategian laadintatyö käynnistettiin elokuussa järjestämällä kolme strategiatyöpajaa valtuutetuille (17.8, 19.8 ja 31.8.). Näissä työpajoissa on valmisteltu ensimmäinen luonnos strategiasta.

Lausunnon voi jättää ajalla 7.9.-8.10.2021. Lausuntokierros on tarkoitettu kuntalaisille, palvelujen käyttäjille, henkilöstölle, vaikuttamistoimielimille, paikallisille yrityksille ja järjestöille.

Lausunnot pyydetään jättämään määräajan sisällä ensisijaisesti sähköisesti tämän lomakkeen kautta. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden toimittaa lausunto kirjallisesti Nousiaisten kirjastolle kirjaston aukioloaikoina (os. Moisiontie 17).

Lausuntokierroksen aikana saadut lausunnot kootaan yhteen ja niiden perusteella strategiatyöpajoissa jatketaan työskentelyään siten, että viimeistelty versio kuntastrategiasta on tarkoitus tuoda marraskuussa kunnanhallituksen kautta valtuustoon hyväksyttäväksi. Uusi kuntastrategia astuisi voimaan 1.1.2022 alkaen ja se huomioitaisiin kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa.

Tällä kyselyllä voit antaa lausuntosi kuntastrategiasta:Linkki kyselyyn

Kyselyssä on 6 kysymystä. Voitte jättää myös vapaata palautetta strategialuonnoksesta kyselyn lopussa. Kyselyn täyttämiseen on hyvä varata aikaa n. 10-15 minuuttia.

Pyydämme, että vastaatte kyselyyn viimeistään 8.10.2021 mennessä.

Palautteenne on anonyymia, eikä yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa palautteesta. Älkää myöskään kirjoittako vapaa teksti -kenttiin yksilöiviä henkilötietoja, kuten nimeä, puhelinnumeroa tai osoitetta.

Jos teillä herää kysymyksiä kuntastrategialuonnoksesta, voitte olla yhteydessä kunnanjohtaja Teemu Heinoseen, teemu.heinonen(at)nousiainen.fi, puh. 044 435 5555.