Tontinetsijä: Tutustu päivitettyihin tonttihintoihin – uudet hinnat astuvat voimaan 10.5. lukien!


Nousiaisten kunta on päivittänyt omakotitonttien hinnoittelua valtuuston kokouksessa 3.5.2021 § 24. Uuteen hinnoitteluun pohjautuvia tonttivarauksia otetaan vastaan 10.5.2021 klo 8.00 alkaen. Uuteen hinnoitteluun perustuvia kauppakirjoja ja maanvuokrasopimuksia voidaan allekirjoittaa valtuuston päätöksen saatua lainvoiman.

Karhunperkon I- ja II-alueiden tontit sijaitsevat viihtyisällä Santamalan oma-kotitaloalueella, mikä on metsäistä, lapsiperheiden suosimaa aluetta monine leikkipuistoineen, 2 km päässä keskustan palveluista.

Kirkonseudun Lähteenmäentien ja Koivistontien tontit sijaitsevat lapsiperheiden suosimalla, metsäisellä asuinalueella, josta löytyy mm. leikkipuisto. Kirkonpiirin koulu löytyy 2 km päästä.

Vahvistetut tonttihinnat on päivitetty kunnan nettisivuille. Tonteissa on tarjolla myös vuokrausmahdollisuus.

Tontin varausmaksu on 5 % myyntihinnasta ja varausaika on 4 kuukautta. Varausmaksu hyvitetään osana kauppahintaa tai ensimmäistä vuosivuokraa, mutta jos varaus raukeaa, varausmaksua ei palauteta. Tontit myydään varausjärjestyksessä.

Hakemuksen voit jättää sähköisellä Webropol-lomakkeella tai paperisella lomakkeella.

Tervetuloa Nousiaisiin!

Linkki: Nousiaisten omakotitontit -sivusto

Linkki: Uudistetut tonttihinnat

Linkki: Sähköinen tontin varauslomake

Linkki: Tulostettava tontin varauslomake